Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу що до порядок передачі земельних ділянок в оренду

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради
«Про затвердження Положення про порядок передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду на території м.Нетішин»

 

1. Визначення проблеми

Відсутність механізму  передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду на території м.Нетішин, обумовлює розробити на місцевому рівні порядок, який визначить єдині умови оформлення договорів оренди (суборенди) землі між Нетішинською міською радою та суб’єктами господарювання, а також справляння орендної плати за земельні ділянки.

 

2. Цілі державного регулювання

Основними цілями затвердження Положення є:

- впорядкування орендних відносин у сфері землекористування;

- збільшення надходження до бюджету міста;

- сприяння підприємницькій та інвестиційній діяльності в місті;

-підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких договірних умов.

 

3. Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

Шляхом прийняття розробленого Положення передбачається прискорити та контролювати процес оформлення договорів оренди землі, врегулювання строків оформлення договорів оренди на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України “ Про оренду землі ”, Закону України “ Про плату за землю ” та інших  нормативних актів.

 

 

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:

- упорядкувати порядок укладення договорів оренди та сплати орендної плати;

- досягнення цілей  за рахунок ставок орендної плати , відповідно до яких  у разі невикористання земельних ділянок впродовж тривалого часу, орендарі сплачували орендну плату у підвищеному розмірі, забезпечивши додаткові надходження до міського бюджету.

 

5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.

Альтернативою пропонується прийняття даного регуляторного акту, який повинен забезпечити:

- досягнення цілей державного регулювання та принципів державної регуляторної політики;

- впорядкування відносин у сфері користування земельними ділянками комунальної власності;

- створенню сприятливого конкурентного середовища для суб’єктів господарювання.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

- покращення іміджу влади через встановлення відкритої та прозорої процедури  розрахунку орендної плати за земельні ділянки;
- поповнення міського бюджету за надання земельних ділянок в оренду.

відсутні

відсутні

Суб’єкти господарювання,громадяни

спрощення процедури оформлення договорів оренди землі та внесення змін до існуючих договорів

відсутні

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

1. Кількість укладених договорів оренди землі;

2. Надходження коштів від оренди земельних ділянок;

3.Обізнаність орендарів щодо процедури оформлення договорів оренди землі та справляння орендної плати.

4.Ефективне та раціональне використання земель.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

1.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

3.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 17.00 год. 12 травня 2014 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 19, тел. 9-00-93.