Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу - розміщення обєктів торгівлі

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення
Нетішинської міської ради «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина»

 

1.Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів місцевих рад належить сприяння розвитку усіх форм торгівлі, встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування незалежно від форм власності, організація ярмарків, ринків.

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою на території міста Нетішина, затверджених рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання 30 жовтня 2013 року №48/1055 встановлено порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою у місті.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 21 жовтня 2011 року N 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Зазначеним наказом розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

Правилами благоустрою на території міста Нетішина, передбачено утримання тимчасових об’єктів обслуговування і малих архітектурних форм, місця для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі, ринків. Проте, не визначений порядок розміщення, необхідний перелік документів, зразок погодження розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг, для яких не вимагається отримання паспорта прив’язки.

Пунктом 5 частини першої статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено заборону самовільного встановлення на об’єктах благоустрою торговельних лотків, павільйонів, кіосків, тощо.

Оскільки на сьогодні існує ряд неузгодженостей щодо розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку і розваг, у тому числі проведення ярмарків, масових заходів, постає необхідність затвердження чіткого порядку з визначенням переліку документів, часових термінів отримання погодження, тощо.

 

2.Цілі регулювання:

Цілями прийняття даного регуляторного акта є:

 - встановлення прозорого механізму розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг;

- деталізація всіх процедур отримання погодження на розміщення об’єктів; 

- скорочення витрат часу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб під час погодження розміщення об’єктів; 

- забезпечення сприятливих умов для відпочинку мешканцям будинків, в яких розташовані об’єкти сфери обслуговування.

 

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи:

Перший – відмовитись від прийняття цього регуляторного акта.

Дія такого способу є неефективною, оскільки для розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою міста, особливо під час проведення ярмарків, масових заходів відсутній чіткий перелік документів та зразок документа - погодження на розміщення об’єктів.

Другий спосіб - досягнення визначених цілей за допомогою ринкових механізмів не є можливим. Оскільки законодавчими актами врегульовані не всі  випадки розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг.

Третій спосіб - прийняття цього регуляторного акта. Прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з вимогами чинного законодавства, створить сприятливі умови для здійснення виконавчими органами влади обліку об’єктів сфери обслуговування, а для суб’єктів господарювання прозорість під час розміщення об’єктів.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення встановлення порядку отримання погодження на розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг..

Проектом цього регуляторного акта передбачено визначити:

  • порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг;
  • перелік документів, необхідних для отримання відповідного погодження.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та міської влади. Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акта, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей. 

Також слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, таких як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в сфері обслуговування, соціально-політичні впливи. Це може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого даного регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень

 

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання погодження на розміщення об’єктів.

Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконувати встановлені вимоги щодо отримання погодження на розміщення об’єктів та утримувати територію благоустрою у належному стані.

Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету міста.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Врегульований механізм розміщення об’єктів сфери обслуговування на території міста;
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; 
Врахування конституційних прав мешканців будинків на відпочинок;
Зменшення надходження заяв і скарг від мешканців міста 
Покращення іміджу міста

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Єдиний для усіх прозорий механізм отримання погодження на розміщення об’єктів сфери обслуговування.
Спрощення процедури отримання документа про погодження розміщення об’єктів

Витрати відсутні

Інтереси громади

Встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування, підвищення якості обслуговування, посилення контролю за правопорядком у місті

Витрати відсутні

 

7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України

 

8.Показники результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

1.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання, який пов'язаний з виконанням вимог акта.

4.Динаміка кількості виданих погоджень на розміщення об’єктів;

5.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

9.Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності цього проекту рішення виконавчого комітету міської ради здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються письмово за адресою: 30100, Хмельницька обл., м.Нетішин, вул.Шевченка,1, управління економіки виконавчого комітету міської ради, тел. (03842) 3-22-65 до 17.00 год. 07 травня 2015 року.

 

 

Міський голова                                                                             О.О.Супрунюк

 

 

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Заріцька Н.М., 3-22-65

 

 

 

 

 

 

 

Про порядок розміщення об’єктів

торгівлі, сфери послуг, відпочинку та

розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина

 

            Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання 30 жовтня 2013 року №48/1055 «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин», з метою упорядкування розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на території міста Нетішина, міська рада в и р і ш и л а:

 

            1.Затвердити порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина згідно з додатком.

 

            2. Визнати таким, що втратило чинність рішення дванадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 21 липня 2011 року № 12/258 «Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку і розваг у м.Нетішин».

 

            3. Рішення набирає чинності з 01 червня 2015 року.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Калабський С.В.).

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням_______
Нетішинської міської рад
______№_____

ПОРЯДОК
розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на
об’єктах благоустрою м.Нетішина

 

1. Загальні положення.

1.1.Порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина (далі – порядок) розроблено згідно з вимогами Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Нетішина, затверджених рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання 30 жовтня           2013 року №48/1055, та є обов’язковим до виконання усіма суб’єктами господарювання, що розташовані та здійснюють свою діяльність на території міста Нетішина.

1.2.Погодження розміщення на території об'єктів благоустрою об'єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг, у тому числі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, малих архітектурних форм, а також проведення і організація ярмарків та інших заходів, пов’язаних із виїзною торгівлею у місті Нетішині (надалі – погодження) надається виконавчим комітетом Нетішинської міської ради у порядку, визначеному цим порядком.

1.3.Отримане відповідно до цього порядку погодження не звільняє суб’єктів господарювання від обов’язку отримання дозвільних документів та інших погоджень, передбачених чинним законодавством.

 

2. Порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг,

відпочинку та розваг на обєктах благоустрою

2.1.Суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у  м.Нетішині у сфері торгівлі, послуг,відпочинку та розваг, до початку розміщення на об’єкті благоустрою об’єктів, зобов’язані погодити розташування такого об’єкта із виконавчим комітетом міської ради згідно з цим порядком.

2.2.Суб’єкт господарювання, який є власником торговельного чи торговельно-розважального центру (комплексу), погодження отримує на розміщення всього об’єкта. Погодження на розміщення у такому об’єкті інших закладів, діяльність яких провадиться на умовах оренди (суборенди) не вимагається.

Відповідальність за дотримання орендарями (суборендарями) санітарних та протипожежних норм несе орендодавець відповідно до вимог діючого законодавства та положень договорів оренди відповідних приміщень.

2.3.Суб’єкт господарювання подає заяву за формою згідно з додатком 1 до цього порядку, в якій зазначаються:

повна назва юридичної особи, прізвище ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця;

прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника (якщо заява подається представником);

юридична адреса юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи-підприємця;

найменування, адреса розташування закладу або об’єкта, на який отримується погодження;

вид діяльності, що здійснюватиметься у закладі чи на об’єкті згідно КВЕД;

пропонований режим роботи закладу, об’єкта.

2.4.До заяви додаються такі документи:

а) для погодження розташування закладів, розміщених у стаціонарних приміщеннях, тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення:

      - копія реєстраційного документа, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, фізичну особу – підприємця;

        - копія документа про наявність відповідних нежитлових приміщень: свідоцтва про власність на приміщення або акта про готовність об’єкта до експлуатації, договору оренди або суборенди за згодою власника тощо;

      - копія паспорта прив’язки тимчасової споруди;

      - копія договору на надання послуг з вивезення побутових відходів, укладеного із суб’єктом господарювання, який надає такі послуги;

      - копії ліцензій на здійснення певних видів діяльності (щодо видів діяльності, які підлягають ліцензуванню).

б)для погодження розміщення пересувних тимчасових споруд сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг:

- копія реєстраційного документа, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, фізичну особу – підприємця;

- копія схеми розміщення пересувної тимчасової споруди, погоджену у встановленому чинним законодавством порядку;

- асортимент товару, що реалізовуватиметься (для суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю продуктами харчування та напоями);

      - копія договору на надання послуг з вивезення побутових відходів, укладеного із суб’єктом господарювання, який надає такі послуги;

      - копії ліцензій на здійснення певних видів діяльності (щодо видів діяльності, які підлягають ліцензуванню).

  2.5.Подання заяви із доданими документами та видача погодження (відмови у погодженні) здійснюється у визначеному порядку через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради.

2.6.Заява розглядається управлінням економіки виконавчого комітету міської ради протягом п’яти робочих днів, з дня її отримання від адміністратора центру надання адміністративних послуг. За результатами розгляду може бути прийнято рішення про погодження розміщення об’єкта або відмовлено у такому погодженні за формою згідно з додатком 2 до цього порядку.

2.7.У погодженні може бути відмовлено з наступних підстав:

- подання встановленого переліку документів не в повному обсязі;

- встановленні фактів у поданих документах, що не відповідають дійсності, або містять недостовірну інформацію;

- визначення нецільового використання земельної ділянки;

- відсутності у суб’єкта господарювання документів на право здійснення певних видів господарської діяльності (ліцензії) або термін дії таких документів закінчився;

2.8.Погодження надається виконавчим комітетом міської ради безоплатно.

2.9.Погодження громадянам, які мають намір реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію власного виробництва згідно із цим порядком не надається. Реалізація такої продукції громадянами здійснюється на територіях ринків міста у порядку, визначеному правилами торгівлі на ринках м.Нетішина.

2.10.Біля об’єкта торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладається на власника об’єкта або орендаря.

Власник об’єкта (або орендар) торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг укладає договір на надання послуг з вивезення побутових відходів з суб’єктом господарювання, який надає такі послуги.

2.11.Власник об’єкта торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг, у тому числі тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення зобов’язаний здійснювати утримання об’єкта благоустрою відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання 30 жовтня 2013 року №48/1055 «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин» самостійно або може брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, у обсязі визначеному рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

 

3.Порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг під час проведення ярмарків та інших масових заходів на об’єктах благоустрою

3.1.Організація проведення ярмарків, інших масових заходів може здійснюватись за ініціативою виконавчого комітету міської ради або за ініціативою суб'єктів господарювання, громадських об’єднань, підприємств та організацій.

3.2.Погодження проведення ярмарку та інших масових заходів здійснюється у порядку, визначеному розділом 2 цього порядку.

3.3.У зверненні обов’язково зазначаються:

- мета та вид заходу (ярмарок, рекламна акція тощо);

- місце та час проведення заходу;

- повне найменування, адреса місця розташування організатора проведення заходу;

- прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, відповідальної за організацію проведення заходу, його контактні телефони.

3.3.3. До звернення додаються:

- схема розміщення об'єктів, що будуть задіяні у заході;

- погодження органів Держпожежнагляду, державної санітарно-епідеміологічної служби, ДАІ (у разі необхідності);

- копія договору про на надання послуг із вивезення побутового відходів.

3.4.Погодження (відмова у погодженні) проведення ярмарків, інших масових заходів здійснюється за зверненням організатора заходу протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації звернення.

3.5.Відповідальність за дотримання Правил благоустрою міста Нетішина, організацію належного утримання території під час проведення заходу та вивезення побутових відходів, дотримання правил протипожежної безпеки та санітарних правил покладається на організатора заходу.

3.6.Здійснення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних виробів технічного, спеціального та побутового призначення під час проведення заходу допускається виключно із дотриманням Правил благоустрою на території міста Нетішин, затверджених рішенням сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання 30 жовтня 2013 року №48/1055, за умови наявності у організатора заходу відповідних дозволів та погоджень.

 

4.Порядок погодження розміщення на території пляжів, парків, скверів, інших місць масового відпочинку громадян об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг

4.1.Розміщення на території пляжів, парків, скверів, інших місць масового відпочинку громадян об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг (лотків, палаток, наметів, холодильного та іншого обладнання, облаштування будь-яких інших об’єктів торгівлі для продажу морозива, безалкогольних напоїв, інших продовольчих та непродовольчих товарів, тощо) здійснюється за погодженням із виконавчим комітетом міської ради.

4.2.Подання заяви із доданими документами та видача погодження (відмови у погодженні) здійснюється у визначеному порядку через центр надання адміністративних послуг.

4.3.Заява про погодження розміщення об’єкта торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на території пляжу, парку, скверу, іншого місця масового відпочинку громадян подається із дотриманням вимог пункту 2. цього порядку.

4.4. До заяви додаються:

- копія реєстраційного документа, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу – підприємця;

- - асортимент товару, що реалізовуватиметься (для суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю продуктами харчування та напоями);

      - копія договору на надання послуг з вивезення побутових відходів, укладеного із суб’єктом господарювання, який надає такі послуги;

- лист-погодження власника (балансоутримувача) або орендаря пляжу, парку, скверу, іншого місця масового відпочинку громадян на розміщення об’єкта торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг.

4.5.Погодження надається у порядку та терміни, визначені пунктом 2. цього порядку.

4.6.Торгівля на території пляжів, парків, скверів, інших місць масового відпочинку громадян алкогольними та слабоалкогольними напоями не допускається.

 

5.Умови чинності погодження

5.1.Погодження є чинним за умови його оформлення відповідно до вимог цього порядку, при наявності підпису міського голови та печатки протягом терміну дії, зазначеного у погодженні.

5.2.Погодження не може передаватись іншому суб’єкту господарювання та не може бути предметом цивільно-правових угод.

5.3.Внесення змін до погодження здійснюється за заявою суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації такого звернення.

5.4.За наявності в одному приміщенні закладів та об'єктів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг погодженню підлягають розміщення кожного закладу (об’єкта) окремо у встановленому порядку, за виключенням випадків, передбачених пунктом 2.2. цього порядку.

5.5.Погодження може бути скасоване у випадку виявлення порушень з суб’єктом господарювання Правил благоустрою міста Нетішина, санітарних та протипожежних норм, порушень правил торгівлі, а також за обґрунтованим зверненням органів державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожежнагляду, інших правоохоронних та контролюючих органів.

 

 

 

Додаток 1

до порядку

                                                                                                         

Міському голові

повне найменування юридичної особи/ім’я,
по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця,
прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

 

 

(місце розташування підприємства, установи,
організації, фізичної особи – підприємця,
місце проживання громадянина)

 (телефон)

 

 

З А Я В А

про погодження розміщення об’єкта торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на території об'єкта благоустрою

 

Прошу погодити розташування 

 

(вид та назва об’єкта)

за адресою: 

 

з метою здійснення 

 (вид діяльності згідно КВЕД)

Пропонований режим роботи об’єкта (закладу)

 

Додатки:

 

 

 

 

 

 

 

                             

(дата)                  (підпис, прізвище, ім’я та по-батькові заявника або уповноваженої особи)

 

Підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів послуг, вимогам законодавства.

Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до порядку

                                                                                                         

 Суб’єкту господарювання

 

Відповідно до Правил благоустрою міста Нетішина, порядку розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина, затвердженого рішенням

 

 

 

 

1.Погодити

(повна назва підприємства, установи, організації,

 

прізвище ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця,)

розміщення 

 (вид та назва об’єкта)

за адресою

 

2.Встановити режим роботи від        год. до         год.

 

3.Встановити термін дії даного погодження до від       до           20       року.

 

4.Продовження дії погодження здійснюється в порядку, визначеному для його отримання.

 

 

Міський голова                         

    (підпис)                                                             (прізвище, ініціали)

М.П.