Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно

Аналіз регуляторного впливу:
проекту рішення Нетішинської міської ради «Про внесення змін до рішення шісдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1625 «Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу»

 

Опис проблеми

Існуюча методика розрахунку та порядок використання плати за оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина затверджена рішенням Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1625. Під час користування даною методикою виникла необхідність у перегляді ставок орендної плати за комунальне майно з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та окремого індивідуального майна комунальних підприємств, організацій, установ.

Тому, Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення шісдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1625 «Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу».

Мета регулювання

Проект рішення розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та окремого індивідуального визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ., а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарських товариства, створеного у процесі приватизації.

Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.

Механізм та заходи

Методикою визначено орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств та орендні ставкиза використання нерухомого комунального майна. Удосконалено послідовність розрахунку орендної плати як для цілісних майнових комплексів, так і для нерухомого майна, встановлено розмір орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна), встановлено розмір плати та порядок розрахунків за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста, визначена плата за суборенду майна.

Прийняття запропонованого рішення

Прийняття міською радою проекту рішення сприятиме досягненню кінцевих цілей щодо укріплення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування завдяки більш ефективному використанню нерухомого майна, шляхом застосування механізму регуляторного впливу органу місцевого самоврядування на господарюючих суб’єктів, а саме:

- збільшенню доходної частини бюджету міста;

- зменшенню кількості неплатоспроможних орендарів.

Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Вигоди: забезпечення вчасного надходження плати за рахунок налагодження контролю за її справлянням

Витрати:процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди: удосконалення існуючої методики.

Витрати: вчасна сплата обов’язкових платежів.

Сфера населення міста

Вигоди: збільшення видатків на соціальну сферу від надходжень до бюджету міста.

Витрати: витрат не вбачається.

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акта

1.розмір надходжень до бюджету міста;

2.кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта;

3.розмір коштів, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

4.час, що витрачаєтьсясуб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

5.рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуються статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 16.00 год. 26 лютого 2016року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. 307, Фонд комунального майна міста Нетішина, тел. 9-11-26.

 

Із проектом рішення міської ради «Про методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади м.Нетішина та пропорції її розподілу» можна ознайомитись на сайтіміста Нетішин – E-mail: miskrada@netishynrada.gov.ua., або за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка,1, Фонд комунального майна міста Нетішина.

 

 

 

Міський голова                                                                 О.О.Супрунюк

 

Охримчук О.М.

9-11-26

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

__.__.2016                                       Нетішин                               № __/______

 

Про внесення змін до рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1625 «Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу»

 

Відповідно до статті 25, частини 2 та пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

 

1.Внести зміни до рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради           VI скликання від 27 січня 2015 року № 68/1625 «Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу» такі зміни,

-додаток 2 до Методики викласти у новій редакції.

 

2.Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.)

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Методики

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

 

Використання орендарем нерухомого майна за

Орендна став-ка, відсотків

1.Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2.Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3.Розміщення:

-фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

- ресторанів з нічним режимом роботи

-торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

-операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

40

4.Розміщення:

-виробників реклами

-салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

-торговельних об'єктів з продажу автомобілів

-зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

15

5.Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6.Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7.Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8.Розміщення:

-клірингових установ

-майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

-майстерень з ремонту ювелірних виробів

-ресторанів

-приватних закладів охорони здоров'я

-суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

-розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

-суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакцій засобів масової інформації:

-рекламного та еротичного характеру

-тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

-тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

-тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9.Розміщення:

-крамниць-складів, магазинів-складів

-турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

торговельних об'єктів з продажу:

-непродовольчих товарів

-промислових товарів, що були у використанні

-автотоварів

-відео- та аудіо продукції

-офісних приміщень

-антен

15

10.Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

5

11.Розміщення:

-суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

-бірж, що мають статус неприбуткових організацій

-кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

-ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

-суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

-суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

-складів

15

12.Розміщення:

-закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

-суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

13.Розміщення:

-суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

-стоянок для автомобілів

12

14.Розміщення:

-комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

-ветеринарних аптек

-рибних господарств

-приватних навчальних закладів

-шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

-торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

-суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

-видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

-редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка

10

15.Проведення виставок без здійснення торгівлі

10

16.Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17.Розміщення:

-кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

-аптек, що реалізують готові ліки

-торговельних об'єктів з продажу продовольчих

-товарів, крім товарів підакцизної групи

8

18.Розміщення:

-торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

-ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

-об’єктів з продажу канцелярських товарів, надання населенню послуг із ксерокопіювання документів у центрі надання адміністративних послуг

7

19.Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20.Розміщення:

-їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

-фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

-об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

-суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

-торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

6

21.Розміщення:

-державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

-оздоровчих закладів для дітей та молоді

-санаторно-курортних закладів для дітей

-державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

-торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

-відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

-суб`єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

5

22.Розміщення:

-їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

-громадських вбиралень

-камер схову

-видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

23.Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

-суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

-майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

-органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)

-науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

24.Розміщення:

-аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

-організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

-бібліотек, архівів, музеїв

-дитячих молочних кухонь

-торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

2

25.Розміщення:

-закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

-державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

-закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

1

26.Розміщення транспортних підприємств з:

-перевезення пасажирів

-перевезення вантажів

 

15

18

27.Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

-не більш як 50 кв. метрів

-понад 50 кв. метрів

 

 

 

3

7

28.Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить

не більш як 100 кв. метрів

понад 100 кв. метрів

 

 

 

1

7

28-1.Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

28-2.Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку

10

28-3.Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами)

6

29.Інше використання нерухомого майна

15

 

Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних  юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7".