Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати

Аналіз регуляторного впливу:

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року

№ 282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин»

 

Опис проблеми

З метою ефективного та раціонального використання плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та наповнення бюджету міста пропонується до розгляду проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про затвердження Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин» (далі Положення).

Основним нормативно-законодавчими актами, які регулюють цей порядок є Закон України «Про рекламу» постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами із змінами згідно чинного законодавства».

У місті Нетішин було розроблено Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин, проте необхідно привести у відповідність до чинного законодавства.

 

Мета регулювання

Цим Положенням пропонується механізм регулювання фінансово-правових відносин між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради та суб’єктами господарювання (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Нетішин, визначає порядок ціноутворення, порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів при розповсюдженні.

 

Механізм та заходи

Цим Положенням чітко вказаний механізм визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності.

 

Прийняття запропонованого рішення

Прийняття міською радою проекту рішення упорядковує відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливість досягнення цілей регулювання є повною. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку зміни законодавства України у сфері регулювання цього питання.

На думку розробників проекту ефективність досягнення цілей регулювання висока. Субєкти господарювання, що підпадають під дію норм запропонованого рішення не мають перешкод для їх виконання.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Вигоди: - удосконалення нормативної бази;

- збільшення доходної частини бюджету міста.

Витрати:часові витрати на розробку регуляторного акта.

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди: врегулювання питання розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

Витрати: плата за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

Сфера населення міста

Вигоди: збільшення надходжень до бюджету міста.

Витрати: витрат не вбачається.

 

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

Показники результативності регуляторного акта

Кількість надходжень від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуються статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 17.15 год. 05 січня 2015 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. 307, Фонд комунального майна міста Нетішина, тел. 9-11-26, факс (03842) 9-11-26.

 

Із проектом рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин» можна ознайомитись на сайті міста Нетішин – E-mail: miskrada@netishynrada.gov.ua., або за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка,1, Фонд комунального майна міста Нетішина.

 

 

 

Міський голова                                                                                            О.О.Супрунюк

 

 

Охримчук О.М.

9-11-26