Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу Про внесення змін до орендних ставок за земельні ділянки

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Нетішинської міської ради Хмельницької області «Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 березня 2011 року №8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у межах міста Нетішина»

 

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» внесено зміни до встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у власності територіальної громади міста, зокрема, розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території, не може перевищувати                             12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Податкове законодавство не передбачає конкретного розміру ставок орендної плати за землю, а надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо їх встановлення в межах, визначених законодавством. Крім того, органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо встановлення податкових пільг відносно різних категорій землевласників і землекористувачів. Тому, тільки відповідним рішенням міської ради можливе врегулювання питання орендної плати за земельні ділянки територіальної громади міста.

Інших механізмів, у тому числі й ринкових, спрямованих на розв’язання проблеми, на сьогоднішній день не існує.

У місті орендна плата встановлена рішенням восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина».

З метою покращення інвестиційної привабливості міста, залучення інвестицій в економіку міста, будівництва нових житлових мікрорайонів з відповідної інфраструктурою потребують зваженого перегляду розміри ставок орендної плати за окремими функціями використання земельних ділянок територіальної громади міста.

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради Хмельницької області «Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 березня 2011 року №8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у межах міста Нетішина» зумовлено необхідністю перегляду окремих ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Нетішина.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, полягає у визначенні конкретних розмірів ставки орендної плати за використання земель, що перебувають у власності територіальної громади міста, виходячи з основних засад податкового законодавства України.

Ураховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, розміри орендної плати за користування землею переданих в оренду для іншої житлової забудови пропонується зменшити від 3% до 1% від нормативної грошової оцінки землі.

                Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту:

 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

II. Цілі державного регулювання

Проект рішення розроблено з ціллю:

- встановлення соціально справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

- забезпечення сталих надходжень до загального фонду бюджету міста за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі для деяких видів її цільового використання та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України.

Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

- удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

- коригування диференційованого підходу до розрахунку орендної плати.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Збереження  існуючої  ситуації може призвести до відмови орендарів від орендованих земельних ділянок, через високу орендну плату

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, стимулює ефективність використання земельного фонду, має на меті визначити розміри відсоткових ставок, які б задовольняли інтереси суб’єктів господарювання, не утискаючи інтереси територіальної громади (у вигляді надходжень до бюджету, спрямованих на виконання соціальних програм), при цьому відповідають нормам, визначеним Податковим кодексом України, враховуючи максимальні та мінімальні розміри річної орендної плати. Забезпечує встановлення соціально справедливих розмірів орендної плати та диференціювання розмірів орендної плати за землю в залежності від виду діяльності, виходячи із рівня рентабельності видів господарювання діяльності, інших значимих показників.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Надходження в бюджет міста за діючими ставками орендної плати

Розірвання діючих договорів оренди через високу оренду плату за земельні ділянки, значна вартість житлової нерухомості на первинному та вторинному ринку

Альтернатива 2

Покращення інвестиційної привабливості міста, залучення додаткових інвестицій, будівництво нових житлових мікрорайонів, зменшення вартості житла на первинному та вторинному ринку.

Додаткових витрат не вбачається

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Будівництво житлових мікрорайонів, зменшення вартості збудованого житла

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

У т.ч. мікро

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

1

4

4

5

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

20

80

80

100

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

Сплата орендної плати за землю буде здійснюватися на підставі рішення Нетішинської міської ради №68/1623 «Про внесення змін до рішення восьмої сесії, Нетішинської міської ради VІ скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина» прийнятого 27.01.2015 року, у розмірі 3% від грошової оцінки землі

Альтернатива 2

 

Покращення інвестиційної привабливості міста, залучення додаткових інвестицій, будівництво нових житлових мікрорайонів, зменшення вартості житла на первинному та вторинному ринку.

Сплата орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади міста у розмірі 1% від грошової оцінки землі

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність того, що розриватимуться договори оренди, збільшуватиметься вартість спорудження житла

Альтернатива 2

3

Витрати суб’єктів господарювання щодо оплати орендної плати за земельні ділянки зменшаться від 3% від нормативної грошової оцінки землі до 1%  - для суб’єктів господарювання земельні ділянки, передані в оренду для іншої житлової забудови, що дасть можливість зменшувати вартість збудованого житла на первинному ринку нерухомості

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Збільшення продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання

Сплати орендної плати за земельні ділянки у розмірі 1% від грошової оцінки землі. Витрати на застосування цього регуляторного акта не значні і не потребують додаткових витрат

У разі зміни орендних ставок кількість суб’єктів господарювання, які провадять певний вид діяльності вірогідно не зменшуватиметься, покращуватиметься інвестиційна приваб-ливість міста

Альтернатива 1

Відсутні

Сплата орендної плати за земельні ділянки у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжу-ватиме існувати – існує ймовірність того, що розривати-муться договори оренди, збільшува-тиметься вартість спорудження житла

           

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

У разі перегляду ставки орендної плати за земельні ділянки збільшиться продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, що призведе до загального зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність збиткової діяльності суб’єктів господарювання, збільшуватиметься вартість спорудження житла

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, що призведе до загального зменшення кількості суб’єктів господарювання

 

 

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом перегляду ставок орендної плати за земельні ділянки територіальної громади міста, які передані в оренду для іншої житлової забудови.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнан- ня та приладів, сервісне обслуговування, нав- чання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до органів державної фіскальної служби, грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, по-годжень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

8

Інше (уточнити), грн.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, яка отримується раз на рік.

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта середнього підприємництва (заробітна плата) (0,2 год. (за даними спеціаліста виконавчого комітету міської ради) х 3 200 грн. (мінімальна заробітна плата) : 160 год.(на місяць) = 0,2 х 20 = 4,00 грн.

4,00

4,00

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

4,00

4,00

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

4,00

4,00

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/ зборів)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності  (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, під-готовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

Додаткових витрат не передбачено

За умови правильного ведення бухгалтер-ського обліку, витрат на сплату штрафних санкцій не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати* на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витра-ти за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

Додаткових витрат не передбачено

За умови правильно-го ведення бухгалтер-ського обліку, витрат на сплату штрафних санкцій не передбаче-но

Додат-кових витрат не перед-бачено

Додат-кових витрат не перед-бачено

 

Вид витрат

Витрати на прохо-дження відповідних процедур (витрати часу, вит-рати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на отримання дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових полісів
(за рік – стартовий)

Разом за рік (старто-вий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адмі-ністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведен-ня незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг   (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додатко-вих витрат не передба-чено

Додатко-вих витрат не передба-чено

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські то-вари тощо)

Додаткових вит-рат не передба-чено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових вит-рат не передбаче-но

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з най-мом додаткового персоналу

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого й середнього підприємництва

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Розрахунок орендної плати здійснює відділ земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Вартість планових витрат часу на процедуру, часу спеціаліста відділу земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради (заробітна плата):

- вартість1 години спеціаліста розрахована шляхом ділення посадового окладу (1 723 грн.) на кількість робочого часу за 1 місяць (160 годин):

1 723: 160 = 10,77 гривень.

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на проце-дуру, години

Вартість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що при-падаю-ть на одного суб’єк-та

Оцінка кілько-сті  суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання

Витрати на адміні-стру-вання регу-люван-ня* (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання.

Діючі суб’єкти обліковані, тому:

для діючих;

для нових платників

 

 

 

0,2

0,2

 

 

 

10,77

10,77

 

 

 

1

1

 

 

 

1

0

 

 

 

2,15

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні та виїзні перевірки

0

10,77

0

1

0

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,40

10,77

1

1

4,31

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,40

10,77

1

1

4,31

 

5. Оскарження одного окремого рі-шення суб’єктами господарювання

0

10,77

0

1

0

 

6. Підготовка звітності за результа-тами регулювання

Не перед-бачено

Не

перед-бачено

Не перед-бачено

Не перед-бачено

Не

перед-бачено

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

10,77

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

53,85

 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва окремо кількісно визначено витрати, що будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

4,00

Альтернатива 2. Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

4,00

 

Витрати суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, не будуть відрізнятися з урахуванням альтернатив, оскільки витрати, пов’язані з веденням бухгалтерського обліку, є загальними.

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводиться розробником у період від “01”червня 2017 року до "03" липня 2017 року під час оприлюднення проекту рішення Нетішинської міської ради.

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                                 4 (кількість зареєстрованих договорів оренди за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста та передані в оренду для будівництва багатоквартирних житлових будинків);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 80 відсотків.

 

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

 

5

Інші процедури

-

-

-

 

6

Разом, (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) гривень

-

Х

-

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

(всього орендарів земельних ділянок, які передані в оренду, які підлягають перегляду)

4

 

8

Сумарно, грн.

Формула: стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночну кількість форм та заявок                  (0,2 год. Х 3 200 : 160 = 0,2 Х 20 = 4,00 грн.)

4,00

Не перед-бачено

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Не передбачено

Не передба-чено

Не передбачено

 

11

Процедури офіційного звітування.

Отримання необхідних форм у відповідному органі, що приймає звіти (0,4 год.) + витрати часу на заповнення звітних форм (0,3 год.) + витрати часу на передачу звітних форм у електронній формі (0,01 год.) + витрати часу на коригування звітності (0,1 год.) Х на вартість часу суб’єкта малого підприємництва (20,00 грн.) Х кількість періодів звітності за рік (1):

(0,4 + 0,3 + 0,01 + 0,1) Х (3 200 : 160) Х 1 = 0,81 Х 20 Х 1 = 16,20 грн.)

16,20

16,20

81,00

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок.

 

Мораторій на перевірки

Мораторій на перевірки

Мораторій на перевірки

 

13

Інші процедури (уточнити)

 

Не передбачено

Не перед-бачено

Не перед-бачено

 

14

Разом, гривень

20,20

Х

85

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

(всього орендарів земельних ділянок, за якими здійснюється перегляд))

4

 

16

Сумарно, гривень

80,80

Х

340

 

                         

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
малого підприємництва

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради.  Розрахунок орендної плати здійснює відділ земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Вартість планових витрат часу на процедуру, часу спеціаліста відділу земельних ресурсів та охорони природного навколишнього середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради (заробітна плата):

 вартість1 години спеціаліста розрахована шляхом ділення посадового окладу (1 723 грн.) на кількість робочого часу за 1 місяць (160 годин):

1 723: 160 = 10,77 гривень.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на проце-дуру, години

Вартість часу спів-робітни-ка органу держав-ної влади відповід-ної кате-горії (за-робітна плата) грн./ годин

Оцінка кілько-сті про-цедур за рік, що при-падаю-ть на одного суб’єк-та

Оцінка кілько-сті  суб’єк-тів, що підпа-дають під дію проце-дури регулю-вання

Витрати на адміні-стру-вання регу-люван-ня* (за рік), грн.

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання.

Діючі суб’єкти обліковані, тому:

для діючих;

для нових платників

 

 

 

0,2

0,2

 

 

 

10,77

10,77

 

 

 

1

1

 

 

 

4

0

 

 

 

8,62

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні та виїзні перевірки

0

10,77

0

4

0

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,40

10,77

1

4

17,23

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,40

10,77

1

4

17,23

 

5. Оскарження одного окремого рі-шення суб’єктами господарювання

0

10,77

0

4

0

 

6. Підготовка звітності за результа-тами регулювання

Не перед-бачено

Не

перед-бачено

Не перед-бачено

Не перед-бачено

Не

перед-бачено

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

43,08

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

215,40

 

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Дані рядка 8

пункту 3 М-Тесту

-

Дані рядка 8

пункту 3 М-Тесту

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Дані рядка 16

пункту 3 М-Тесту

80,80

Дані рядка 16 пункту 3 М-Тесту

340,0

3

Сумарні витрати малого підприєм-ництва на виконання запланова-ного регулювання

Сума рядків 1 та 2 таблиці

80,80

Сума рядків 1 та 2 таблиці

340,0

4

Бюджетні витрати  на адміністру-вання регулювання суб’єктів малого підприємництва

Дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва»

М-Тесту

43,08

Дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» М-Тесту

215,40

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Сума рядків 3 та 4 таблиці

123,88

Сума рядків 3 та 4 таблиці

555,40

 

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

               

Проектом рішення передбачається зменшення розмірів орендної плати за оренду земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста та передані в оренду для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта.

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

4.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

 

IX. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності акта

Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися шляхом здійснення моніторингу за:

- розміром надходжень до бюджету від плати за оренду землі;

- кількістю укладених договорів оренди земельних ділянок;

                - станом фінансування програм соціально-економічного розвитку, сфери  міського господарства, залучення інвестицій у поліпшення території міста.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії  

Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

                Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 03 липня 2017 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№19, тел. (03842) 9-00-93.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                                                   Є.В.Юрчук

 

Начальник відділу земельних ресурсів та

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого

комітету міської ради

 

Миронюк В.М.

9-00-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

____ сесії Нетішинської міської ради VII скликання

_____  _____________ 2017                                      Нетішин       №_____/_______

 

Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина»

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України та враховуючи пропозиції постійний депутатських комісій Нетішинської міської ради VII скликання, міська рада  в и р і ш и л а:

 

1.Унести до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина» з внесеними змінами такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції, що додається.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 27 січня 2015 року № 68/1623 Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина»;

3.Рішення набуває чинності від дня оприлюднення у газеті «Нетішинський вісник».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.).

 

 

Міський голова                                                                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

__________________ сесії Нетішинської міської

ради VII скликання

____________ № ________

 

Розмір орендної плати  за земельні ділянки державної

та комунальної власності у межах міста Нетішина

 

№ з/п

Категорія земель за функцією використання

Плата за 1 кв.м. орендованої зе-мельної ділянки

в рік (% до грошової оцінки)

1.

Землі сільськогосподарського призначення:

 

1.1.

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3

1.2.

для ведення особистого селянського господарства

3

1.3.

для ведення підсобного сільського господарства

3

1.4.

для городництва

3

1.5.

для сінокосіння і випасу худоби

3

1.6.

для ведення фермерського господарства

3

1.7.

для колективного і індивідуального садівництва

3

1.8.

для надання послуг у сільському господарстві

3

1.9.

для іншого сільськогосподарського призначення

3

2.

Землі житлової та громадської забудови:

 

2.1.

Землі житлової  забудови

 

2.1.1.

для будівництва багатоквартирного житлового будинку

3

2.1.2.

для колективного житлового будівництва

3

2.1.3.

для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

2.1.4.

для будівництва будівель тимчасового проживання

3

2.1.5.

для будівництва індивідуальних гаражів

3

2.1.6.

для колективного гаражного будівництва

3

2.1.7.

для іншої житлової забудови

1

2.1.8.

для розміщення (експлуатації, обслуговування) житлових будинків (багатоповерхових, індивідуальних, колективних)

3

2.1.9.

для розміщення (експлуатації, обслуговування) індивідуальних та колективних гаражів

3

2.2.

Землі громадської забудови

 

2.2.1.

розміщення реклами

12

2.2.2

для будівництва і обслуговування тимчасових споруд (кіоски, павільйони, блок-модулі, літні майданчики, тощо)

10

2.2.3.

розміщення морозильної камери, бочки, лотка, автопричепа

10

2.2.4.

для будівництва і обслуговування АЗС

12

2.2.5.

для розміщення атракціонів

10

2.2.6.

для будівництва і обслуговування аптечних закладів

5

2.2.7.

для будівництва і розміщення готелів

5

2.2.8.

для будівництва і обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

5

2.2.9.

для розміщення СТО, майданчика для миття автомобілів

5

2.2.10.

для будівництва та обслуговування будівель та підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг

5

2.2.11.

для будівництва та обслуговування капітальних будівель, в яких розміщені заклади торгівлі

4

2.2.12.

для будівництва і обслуговування закладів громадського харчування

3

2.2.13.

для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури

3

2.2.14.

для розміщення та обслуговування автомобільних стоянок

3

2.2.15.

для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

3

2.2.16.

для будівництва та обслуговування будівель підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг)

3

2.2.17.

для будівництва та обслуговування об’єктів релігійних громад та громадських організацій міста, що не займаються підприємницькою діяльністю

3

2.2.18.

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

3

2.2.19.

для розміщення соціальної аптеки

3

2.2.20.

для обслуговування офісного приміщення комерційного призначення

10

3.

Землі промисловості, транспорту, зв’язку

 

3.1.

для будівництва та обслуговування адміністративних будівель, основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд виробничого призначення

3

3.2.

для здійснення виробничої діяльності

3

3.3.

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

3

3.4.

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3

3.5.

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

3.6.

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

3.7.

для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних та допоміжних операцій

3

3.8.

для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд телекомунікацій

3

3.9.

для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3

3.10.

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

4.

Землі водного фонду

 

4.1.

для сінокосіння, рибогосподарських потреб

3

4.2.

для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей

3

4,3

для проведення науково-дослідних робіт

3

5.

Землі лісового фонду

 

5.1.

для ведення лісового господарства

3

5.2.

для потреб мисливського господарства

3

5.3.

для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей

3

5.4.

для проведення науково-дослідних робіт

3