Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Нетішинської міської ради «Про місцеві податки і збори»

 

 

1.Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця паркування транспортних засобів.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до бюджету та є його бюджето - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

Діюче рішення «Про місцеві податки і збори» прийнято 12 червня 2018 року.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішення п’ятдесят сьомої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради                 VII скликання від 31 травня 2019 року № 57/3773 «Про добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення» до територіальної громади міста приєднались села Новий та Старий Кривин та утворено Нетішинську міську об’єднану територіальну громаду.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення бюджету міської ОТГ та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем об’єднаної територіальної громади та покращення її інфраструктури.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, встановлення місцевих податків і зборів на території об’єднаної територіальної громади, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету, міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних нормативно-правових актів, оскільки відповідно до пункту 24 частини 1 статті                      26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору, обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю) та самостійно вирішують розмірі ставок місцевих податків і зборів.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на те, що утворилась об’єднана територіальна громада, відповідно потребує встановлення місцевих податків і зборів для ОТГ.

 

2. Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб бюджету ОТГ;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до бюджету ОТГ, з метою забезпечення належного фінансування соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету ОТГ місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки діюче рішення не встановлює місцеві податки і збори та території об’єднаної територіальної громади

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

 

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ОТГ та відповідне наповнення бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету об’єднаної територіальної громади розрахунково може надійти 65 млн. грн., що дозволить профінансувати комунальні установи, заклади, благоустрій та інші соціальні програми

 

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів міської об’єднаної територіальної громади. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

            2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить сприятливі фінансові можливості для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до бюджету

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані лише зі сплатою місцевих податків і зборів

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг зі сплати податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між міською радою, органом податкової служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем ОТГ за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету

Збільшення сплати податків за запропонованими ставками

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

543

106

1267

1917

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,05

28,3

5,5

66,1

Х

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Сплата місцевих податків і зборів за визначеними розмірами

Сплата місцевих податків і зборів за визначеними розмірами

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

 

 

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг зі сплати податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Відсутні

Сплата місцевих податків і зборів за визначеними розмірами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ОТГ, зменшення кількості робочих місць

 

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

24201195

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому вигляді

29041434

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

43562151

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що діючим рішенням не передбачені місцеві податки і збори для Нетішинської міської ОТГ

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення бюджету ОТГ.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету об’єднаної територіальної громади розрахунково може надійти 65 млн. грн., що дозволить профінансувати комунальні установи, заклади, благоустрій та інші соціальні програми Таким чином, прийняттям зазначеного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів

Альтернатива 3

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок, виникне зворотній ефект в результаті, якого зменшаться надходження до бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде

 

 

Рейтинг результативності

 

 

 

Вигоди (підсумок)

 

 

 

Витрати (підсумок)

 

 

 

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток.

Громадяни:

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками Встановлення пільг зі сплати податків для окремих категорій громадян

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. заходів для малого підприємництва

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта

 

 

 

Сплати місцевих податків і зборів за встановленим розміром

 

 

 

 

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта

Наповнення бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

Альтернатива 1

Держава: Максимальні надходження коштів до бюджету, які можуть бути спрямованні на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини бюджету.

Суб’єкти господарювання: Відсутні

 

 

 

 

 

 

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта

 

 

 

Надмірне податкове навантаження.

 

 

 

 

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади

Держава Відсутність встановлених ставок місцевих податків і зборів в об’єднаній територіальній громади унеможливить надходження до бюджету

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення надходжень до бюджету ОТГ

 

 

 

 

Рейтинг

 

 

 

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

 

 

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Альтернатива 2

 

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на території ОТГ будуть досягнуті майже у повній мірі. До бюджету ОТГ надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів

 

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актів

 

Альтернатива 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

 

 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо

 

У разі неприйняття регуляторного акта, унеможливить сплату місцевих податків і зборів, оскільки відсутній нормативно-правовий акт, який буде діяти на території ОТГ, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною

 

 

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актів

 

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актів

           

Таким чином для реалізації обрано альтернативу 2 - встановлення оцінених розмірів ставок місцевих податків і зборів, що у свою чергу суб’єктам господарювання надасть можливість сплачувати податки, збільшувати кількість найманих працівників, що забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Нетішинської міської ради.

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення Нетішинської міської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів" та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні-особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

           

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

 

1

2

3

4

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнан- ня та приладів, сервісне обслуговування, нав- чання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн. (у розрахунку застосовані дані за фактичним розміром сплати податків одним суб’єктом господарювання великого підприємництва у 2019 році)

29041434

Х

 

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до органів державної фіскальної служби, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, по-годжень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

8

Інші процедури:

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

 

 

425

 

 

116

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

29041434

Х

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

29041434

Х

 

 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводиться розробником у період від “18”січня 2020 року до "29 лютого" 2020 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

10

Загалом суб’єкти господарювання підтримали ставки місцевих податків і зборів залишити на рівні діючих, потребує встановлення місцевих податків і зборів на території ОТГ

 

 

2. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1373 одиниць;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 71,6 відсотків.

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури, тис.грн.

Сплата місцевих податків і зборів (розрахунок здійснено за фактичними даними сплати за 2019 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного та єдиного податку)

19 750 000

19 750 000

98 750 000

6

Разом, гривень

19 750 00

Х

98 750 000

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1373

1373

Х

8

Сумарно, тис. гривень

19 750 00

Х

98 750 000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002 годин (норми тривалості робочого часу на 2020 рік. Лист Мінсоцполітики від 29.07.2019 № 1133/0/206-19 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік»)

      Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 4723 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн. (Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

1 год*28,31 грн= 28,31

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*28,31 грн= 28,31

0

0

11

Процедури офіційного звітування (п.10)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

13

Інші процедури (уточнити)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

14

Разом, гривень

56,62

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1373

16

Сумарно, гривень

77739

Х

0

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років,

1

Оцінка “прямих” витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

19 750 000

98 750 000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

56,62

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

19 750 056

98 750 000

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

19 750 056

98 750 000

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючи заходи не потребують розробки.

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

19 750 056

98 750 000

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

6.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

7.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами на виконанням вимог акта.

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове, повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

            Зауваження та пропозиції приймаються письмово до 17.00 год. 13 квітня                 2020 року за адресою: м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. №№211,212.

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                        Іван РОМАНЮК

 

 

 

 

 

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Заріцька Н.М., 9-08-22