Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу -послуги КП НМР Торговий центр

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету
Нетішинської міської ради
«Про встановлення вартості послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР "Торговий центр", які надаються підприємством для власника тимчасової споруди торговельного чи іншого призначення»

 

1.Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

З метою забезпечення прозорості складових вартості послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР "Торговий центр", які надаються підприємством для власника тимчасової споруди торговельного чи іншого призначення, досягнення оптимального та раціонального використання надходжень сплати за послуги, які надаються КП НМР “Торговий центр”, розроблено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення вартості послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР "Торговий центр", які надаються підприємством для власника тимчасової споруди торговельного чи іншого призначення».

Затвердження такого проекту рішення забезпечить поліпшення благоустрою прилеглої території підприємства, а також допоможе уникнути конфліктних ситуацій між продавцями, покупцями та адміністрацією КП НМР “Торговий центр”.

Складовими вартості послуг є витрати підприємства з вивезення сміття, придбання матеріалів, спецодягу, транспортні послуги, заробітна плата та відповідні відрахування, сплата податків.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» до повноважень виконавчого комітету міської ради належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

2.Цілі регулювання:

Цілями запропонованого проекту рішення є встановлення вартості послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР "Торговий центр", які надаються підприємством для власника тимчасової споруди торговельного чи іншого призначення у розмірі 2 грн. за 1 кв. метр.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи:

Залишення ситуації без змін призводить до того, що власники тимчасових споруд, які розміщені на землях комунальної власності, проте підхід до яких здійснюється на прилеглій території КП НМР «Торговий центр», не відшкодовують витрати з утримання прилеглої території підприємства.

Наступною альтернативою врегулювання даного питання може бути прийняття рішення виконавчого комітету міської ради.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

4.Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом встановлення вартості послуг з утримання в належному стані прилеглої території до тимчасових споруд території КП НМР «Торговий центр», які надаються для власника тимчасової споруди торговельного чи іншого призначення в розмірі 2 грн. за 1 кв.метр.

Цей регуляторний акт забезпечить поліпшення санітарного стану, чистоту та порядок на території міста.

Реалізація норм цього регуляторного акта сприятиме дотриманню принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з благоустроєм та чистотою в м.Нетішині.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури сплати послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території. .

Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконувати встановлені вимоги щодо благоустрою, забезпечення чистоти та порядку у місті Нетішині при розміщенні належних їм об’єктів.

Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету міста.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

Забезпечення стабільної, беззбиткової діяльності комунального підприємства

Процедура розробки регуля-торного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури щодо сплати послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР «Торговий центр»

Сплата послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР «Торговий центр»

Сфера інтересів громадян

Належне утримання території благоустрою міста

Додаткові витрати відсутні

 

7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України

 

8.Показники результативності регуляторного акта

Цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичного відстежень, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання).

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

1.Розмір надходжень коштів зі сплати послуг.

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання, пов'язаним з виконанням вимог акта.

4.Динаміка кількості укладених договорів

5.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

9.Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР "Торговий центр", які надаються підприємством для власника тимчасової споруди торговельного чи іншого призначення», здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00 год. 9 березня 2015 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№20,21, тел. (03842) 3-22-65.

 

 

Міський голова                                                                             О.О.Супрунюк

 

 

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Заріцька Н.М., 3-22-65

Про встановлення вартості

послуг з утримання в належному

стані прилеглої до тимчасових

споруд території КП НМР

"Торговий центр", які надаються

підприємством для власника

тимчасової споруди торговельного

чи іншого призначення

 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою розгляду звернення КП НМР “Торговий центр”, виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1.Встановити вартість послуг з утримання в належному стані прилеглої до тимчасових споруд території КП НМР "Торговий центр", які надаються підприємством для власника тимчасової споруди торговельного чи іншого призначення у розмірі 2 грн. за 1 кв.метр.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 6 вересня 2012 року №284 «Про встановлення вартості експлуатаційних послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» на умовах договорів оренди торгового місця».

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Супрунюка О.О.

 

 

Міський голова                                                     О.О.Супрунюк