Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу - пайова участь в утриманні обєктів благоустрою зі змінами

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету

 Нетішинської міської ради «Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою»

 

1.Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень виконавчого комітету міської ради належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт який би врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів сплати пайової участі, методику розрахунки відповідної сплати.

            Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

            Закон чітко визначив відповідні зобов’язання суб’єктів господарювання здійснювати заходи із утримання об’єктів благоустрою або можливість брати пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою.

Стаття 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачає, що фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлені повноваження виконавчих органів місцевих рад щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Оскільки законодавчими актами не встановлений чіткий порядок визначення залучення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою виникла необхідність розробки та прийняття порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Нетішина.

 

2.Цілі регулювання:

Цілями прийняття даного регуляторного акта є визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Нетішина та затвердження відповідного порядку залучення та розрахунку обсягу пайової участі, залучення додаткових коштів на утримання об’єктів благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності, як громадян так і суб’єктів господарювання, покращення санітарного стану та мікроклімату міста врегулювання правовідносин між суб’єктами на яких розповсюджується дія регуляторного акта та органом місцевого самоврядування.

Також, цілями цього регуляторного акта є:

2.1.Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із визначенням розміру та порядку сплати пайової участі власниками тимчасових споруд, соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

2.2.Визначення чіткого механізму для обрахунку розміру пайової участі в  утриманні об'єктів благоустрою.

2.3.Визначення порядку укладання договорів щодо сплати пайової участі.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи:

Перший – відмовитись від прийняття цього регуляторного акта і вирішувати питання щодо залучення юридичних та фізичних осіб – підприємців до добровільного вчинення дій, направлених на участь в утриманні об’єктів благоустрою м.Нетішина.

Дія такого способу є неефективною, оскільки зазначені суб’єкти господарювання намагаються уникнути витрат на утримання об’єктів благоустрою міста.

Наступний спосіб - утримання об’єктів благоустрою за рахунок бюджету міста.

Зазначений спосіб не може бути прийнятим, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення суб’єктів господарювання до питань належного утримання благоустрою міста Нетішина.

         Бюджет міста не може в повному обсязі забезпечити постійне утримання та забезпечення періодичного відновлення об’єктів благоустрою.

Третій спосіб - досягнення визначених цілей за допомогою ринкових механізмів не є можливим. Оскільки регулювання питання щодо визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Нетішина належить до повноважень виконавчих органів міської ради.

Четвертий спосіб - прийняття рішення виконавчого комітету міської ради з визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Нетішина.

Рішення виконавчого комітету міської ради відповідає чинному законодавству України та створює сприятливі умови для життєдіяльності, як громадян так і суб’єктів господарювання, сприятиме покращенню санітарного стану та мікроклімату міста.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення щодо визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Нетішина.

Проектом цього регуляторного акта передбачено визначити:

 • принципи визначення розміру пайової участі;
 • фактори, що впливають на розмір пайової участі;
 • порядок залучення і використання пайових коштів власників об’єктів тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою м. Нетішина;
 • порядок укладання договору про пайову участь .

Цей регуляторний акт забезпечить додаткове надходження коштів для поліпшення зовнішнього благоустрою, санітарного стану, забезпечення чистоти та порядку, підвищення контролю за виконанням правил благоустрою на території міста.

Реалізація норм цього регуляторного акта сприятиме дотриманню принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахування громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з благоустроєм, чистотою та дотриманням тиші в м.Нетішині.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі        прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури сплати пайової участі.

Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконувати встановлені вимоги щодо благоустрою, забезпечувати чистоту, порядок та дотримання тиші у місті Нетішині при розміщенні належних їм об’єктів.

Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету міста.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Вигоди

Витрати

 

 

Сфера інтересів місцевої влади

 

Забезпечення надходження додаткових надходжень для фінансування заходів із благоустрою м. Нетішин.

Покращення рівня благоустрою, естетичного вигляду та санітарного стану міста.

Процедура розробки регуляторного акта

(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури щодо сплати пайової участі власників тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою м. Нетішин.

Упорядкування правовідносин між суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом міської ради.

Сплата пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

м. Нетішина

 

Сфера інтересів громадян

Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування.

Належні умови життєдіяльності людей

Додаткові витрати відсутні

 

7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України

8.Показники результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

1.Розмір надходжень пайової участі.

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання,  пов'язаними з виконанням вимог акта.

4.Динаміка кількості укладених договорів на пайову участь (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою м. Нетішина.

5.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

9.Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності цього проекту рішення виконавчого комітету міської ради здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.   

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються письмово за адресою: 30100, Хмельницька обл., м.Нетішин, вул.Шевченка,1, управління економіки виконавчого комітету міської ради, тел. (03842) 3-22-65 до 17.00 год.                       07 травня 2015 року.

 

Міський голова                                                                             О.О.Супрунюк

 

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Заріцька Н.М., 3-22-65

Про визначення обсягів пайової

участі власників тимчасових

споруд торговельного, побутового,

соціально-культурного чи іншого

призначення в утриманні об'єктів

благоустрою

 

          Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листопада 2013 року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», з метою належного утримання об’єктів благоустрою, виконавчий комітет міської ради в и р і ш и  в:

          1.Затвердити порядок визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою згідно з додатком.

          2.Це рішення підлягає опублікуванню у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

          3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Супрунюка О.О.

 

 

Міський голова                                                                                         О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

________________________

 

Порядок

визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів

благоустрою

 

1. Загальні положення

1.1.Цей порядок визначає обсяг пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Нетішина.

1.2.Пайова участь власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території м.Нетішина (надалі - пайова участь) є внеском на фінансування заходів з благоустрою на території міста (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують власники тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення у грошовому виразі (гривнях).

1.3.Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою м.Нетішина (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.4.Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою:

- відшкодування витрат бюджету м.Нетішина на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- фінансування заходів з благоустрою м.Нетішина (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.5.Цей порядок застосовується для визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, що встановлюються (розміщуються) в м.Нетішині, в утриманні об’єктів благоустрою, незалежно від їх форми власності та місця розташування

 

2. Принципи визначення обсягів пайової участі

та фактори, що впливають на її розмір

      2.1.Обсяг пайової участі визначається за принципами:

      - компенсації витрат бюджету міста на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

      - комплексного підходу до розвитку інфраструктури міста - рівномірний розвиток інфраструктури міста за всією його територією;

      - сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою території      м.Нетішина.

      2.2.Обсяг пайової участі визначається з урахуванням таких факторів:

- функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення;

 

 

3.Порядок залучення і розрахунок коштів пайової участі

в утриманні об’єктів благоустрою та укладення договору

      3.1.Залучення коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та розрахунки її розмірів (у разі якщо власник тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення не здійснює утримання об’єкта благоустрою самостійно) здійснюються суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта благоустрою на підставі цього порядку та договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

      3.2.Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктами господарювання згідно з договором щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта благоустрою та власником тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення

      3.3.Для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою власник тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення подає суб’єкту господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачу об’єкта благоустрою заяву встановленого зразка, згідно з додатком 1 до цього положення.

      3.4.Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається між заявником та суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта протягом трьох робочих днів відповідно до типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

      3.5.Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою суб’єкт господарювання, який виявив бажання брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, із заявою, додає такі документи:

      - реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація, платіжні реквізити);

      - копія реєстраційного документа, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу – підприємця;

      - копія паспорта прив’язки тимчасової споруди, отриманого власником тимчасової споруди.

      3.6.Підставами для розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до закінчення строку його дії є:

      3.6.1.звернення суб’єкта господарювання із заявою щодо розірвання договору;

      3.6.2.припинення суб’єкта господарювання;

      3.6.3.недотримання суб’єктом господарювання умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

      3.6.4.рішення суду.

      3.7.Методика розрахунку розміру пайової участі включає:

      а).визначення розміру пайової участі за 1 квадратний метр площі;            

      б).визначення площі об’єкта;

      в).визначення коефіцієнту функціонального використання, який залежить від впливу на об’єкти благоустрою міста. У випадку змішаного функціонального використання об’єкта - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру пайової участі використовується більший з коефіцієнтів:

      г).визначення терміну, на який встановлюється (розміщується) об’єкт.

      3.8.Розрахунок розміру пайової участі:

      3.8.1.Розмір пайової участі при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів на термін до 10 діб) (В), розраховується за наступною формулою:

В = П х Сбв х Кф , де

П - загальна площа об’єкта, кв.м;

            Сбв - базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, грн.;

            Кф - коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений згідно з додатком 2 до цього положення;

      3.9.Розмір пайової участі при встановленні тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних, рекламних та інших заходів на термін до 10 діб встановлюється в розрахунку за добу та в залежності від займаної площі об’єкта благоустрою, на якій проводиться захід:

      - для проведення розважальних заходів (цирк, пересувні зоопарки, тощо)– 2 грн.за 1 кв. м;

       для проведення рекламних та інших заходів – 4 грн.за 1 кв. м.

      Загальна сума пайової участі визначається з урахуванням фактичного терміну проведення відповідного заходу (без урахування часу на проведення підготовчих робіт, який не може перевищувати 2 (двох) діб).

      3.10.Розмір пайової участі при встановленні тимчасових споруд на час проведення загальноміських святкових заходів визначається в залежності від їх функціонального призначення та займаної площі і сплачується єдиним внеском:

      3.10.1.для здійснення торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами з лотків та прилавків, для надання розважальних послуг:

- площею до 6 кв. м – 50 грн.;

- площею від 6 до 12 кв. м – 100 грн.;

- площею понад 12 кв. м – 150 грн.;

3.11.При проведенні розважальних, спортивних та інших заходів за ініціативою міської ради її виконавчого комітету та міського голови пайова участь не сплачується.

3.12.Розмір пайової участі при встановленні (розміщенні) в період від 15 квітня до 15 жовтня пересувної тимчасової споруди, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності встановлюється в розмірі 100 грн. на місяць і сплачується щомісячно (або єдиним платежем за весь термін здійснення такої діяльності) на підставі типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

3.13.При здійсненні фінансування заходів з благоустрою на добровільних засадах розмір пайової участі визначається платником самостійно.

3.14.Контроль за своєчасною сплатою пайової участі та виконанням умов діючих договорів про пайову участь здійснюється суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем.

Моніторинг сплати пайової участі здійснюється відділом комунального господарства виконавчого комітету міської ради шляхом перевірки фактичного розміщення та функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до положення

 

 

ЗАЯВА

на укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою

м. Нетішина

 (повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної  особи-підприємця)

 

 (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

 

(місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи – підприємця контактний номер)

 

Тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності, розміщена за адресою

Характеристики:

 1. Тип
 2. Площа (квадратних метрів);
 3. Режим роботи;
 4. Термін

 

Функціональне призначення об’єкта

 

 

 

 

 

«___» ___________ 20___ р

(підпис заявника)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до положення

 

 

 

Коефіцієнти відповідно до функціонального використання

об’єкта благоустрою (Кф)

 

Функціональне призначення тимчасової споруди

Розмір коефіцієнта

Продаж хлібобулочних виробів, іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів, надання населенню побутових послуг, громадські вбиральні, об’єкти сезонної торгівлі, відкриті майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства

0,5

Продаж інших продовольчих товарів, зоологічних товарів, квітів та садово-огородницького інвентарю, бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних напоїв чи слабоалкогольних напоїв), заклади швидкого харчування, інше функціональне призначення

1,5

Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас, бари, кафе, кафетерії ( з продажем тютюнових виробів, пива, алкогольних напоїв чи слабоалкогольних напоїв)

2,0