Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу - затвердження тарифу на вивезення побутових відходів

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

«Про затвердження тарифу з вивезення побутових відходів

(збирання, перевезення, захоронення)»

 

1.Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», визначено повноваження органів місцевого самоврядування в частині встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, у тому числі на послуги з вивезення побутових відходів.

Послуги з вивезення побутових відходів у місті надає КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання». На сьогодні діють тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які уведено в дію від 1 жовтня 2011 року.

Згідно з проведеним КП НМР «ЖКО» аналізом фактичних доходів і витрат послуг з захоронення побутових відходів необхідно зазначити, що у 2013 році збитки від надання цих послуг склали 95 тис. 352 грн., за 10 місяців 2014 року – 131 тис. 998 гривень.

На сьогодні, діючий тариф на послуги з вивезення побутових відходів та захоронення побутових відходів не відповідає фактичним витратам підприємства, зокрема вартість автопослуг з вивезення побутових відходів зросла на 33%, вартість автопослуг з захоронення побутових відходів на 13%, на 8% збільшена основна заробітна плата працівників, задіяних на послугах з захоронення побутових відходів, на 65% зросла вартість матеріалів послуг з вивезення побутових відходів, тощо.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ураховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» виконавцем послуг з вивезення побутових відходів – КП НМР «ЖКО» проведено обрахування складових (заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, тощо) тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Нетішині.

Перегляд тарифів на послуги з вивезення побутових відходів дозволить КП НМР «ЖКО» підвищити якість надання послуг з вивезення побутових відходів та рівень організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, сприятиме поліпшенню санітарно-епідеміологічного стану міста, стабілізує фінансовий стан підприємства.

 

2.Цілі регулювання:

Ціллю регуляторного акта є приведення діючих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у місті Нетішині до економічно-обгрунтованих відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», від 01 червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи:

1.Залишити без змін діюче рішення виконавчого комітету міської ради від  15.00.2011 №261 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових  відходів»

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що діючий тариф не відповідає фактичним витратам підприємства з надання послуг. Різниця в тарифах на послуги з вивезення побутових відходів виникла у зв’язку з невідповідністю їх фактичної вартості вартості складових витрат (підвищення мінімальної заробітної плати, зміна цін на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси).

2.Наступною альтернативою врегулювання даного питання може бути прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження тарифу з вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, захоронення)».

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

4.Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

При ухваленні запропонованого регуляторного акта будуть діяти такі механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем стосовно надання послуг з вивезення побутових відходів:

- процедури коригування індивідуальних складових витрат, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму на послуги;

- підвищення рівня організації робіт та якості послуг;

- урегулювання відносин між виконавцем послуг і споживачами;

- стабілізація фінансового стану підприємства-виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

            Досягнення встановлених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта, що надасть можливість забезпечити врегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами й стабілізацію фінансового стану підприємства-виконавця послуг з вивезення побутових відходів, установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.

 

6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Вигоди

Витрати

 

 

Сфера інтересів місцевої влади

 

 

 

Підвищення якості надання послуг з вивезення побутових відходів

Процедура розробки регуляторного акта

(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта). Додаткові витрати з оплати послуг бюджетними установами, організаціями: з вивезення побутових відходів на 8,20 грн. за                      1 куб.м, з захоронення побутових відходів на 6,10 грн. за 1 куб.м.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Урегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами.

Стабілізація фінансового стану підприємства-виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

 

 

Суб’єкт господарювання-споживач послуг з вивезення побутових відходів несе витрати, пов’язані з оплатою таких послуг:

з вивезення побутових відходів на 8,55 грн. за                      1 куб.м, з захоронення побутових відходів на 6,37 грн. за 1 куб.м.

 

Сфера інтересів громадян

Підвищення рівня якості організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста,

Додаткові витрати з оплати послуг:

з вивезення побутових відходів на 7,83 грн. за                      1 куб.м, з захоронення побутових відходів на 5,83 грн. за 1 куб.м.

 

7.Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як зміни та доповнення до чинного законодавства України. У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі зміни вимог чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

 

8.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України

 

9.Показники результативності регуляторного акта

Цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичного відстежень, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання).

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

1.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

2.Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання,  пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта.

3.Динаміка кількості укладених договорів на послуги з вивезення побутових відходів.

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

9.Заходи відстеження результативності регуляторного акта

            Відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про затвердження тарифу з вивезення побутових відходів

(збирання, перевезення, захоронення)» здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та населення міста приймаються у письмовому вигляді до 17.00 год. 26 лютого 2015 року за адресою: м.Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. №№20, 21 (тел. 3-22-65).

 

 

Міський голова                                                                             О.О.Супрунюк

 

 

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Заріцька Н.М., 3-22-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження тарифу з вивезення побутових

відходів (збирання, перевезення, захоронення)»

 

 

            Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня                2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» та з метою розгляду звернення КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

            1.Затвердити тарифи з вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, захоронення), які надаються КП НМР «ЖКО», згідно з додатком.

            2.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 15 вересня 2011 року №261 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

            3.Рішення набирає чинності через 15 днів з дня опублікування у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Супрунюка О.О.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради

______________

 

 

 

Тарифи

на послуги з вивезення побутових відходів

(збирання, перевезення, захоронення)

                                                                                                грн. (з урахуванням ПДВ)

Назва послуги

Од.виміру

Споживачі

населення

бюджетні установи (заклади)

інші споживачі

Вивезення побутових відходів

куб.м

38,79

40,56

42,32

Захоронення побутових відходів

куб.м

15,49

16,20

16,91

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради                                                                                              В.Я.Пашинська