Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Нетішин»

ПРОЕКТ

 

 
      


УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_______________ сесії Нетішинської міської ради

VIІ скликання

 

___._____. 2018 року                                                                           № ___ /_____

м.Нетішин

 

Про Правила благоустрою

на території міста Нетішин

 

Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26, статті 40, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 5, 10, 34 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, вимог абзацу 2 статті 5 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”, міська рада  в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Правила благоустрою на території міста Нетішин (далі Правила) згідно з додатком, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 жовтня 2013 року  № 48/1055 року  «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин».

 

3. Це рішення підлягає оприлюдненню у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник» та на офіційному сайті Нетішинської міської ради у мережі Інтернет.

4. КП НМР «Благоустрій» забезпечити безкоштовне розповсюдження Правил на території міста Нетішин по дільницям.

 

5. Це рішення набуває чинності через 10 днів з дня його прийняття, але не раніше його офіційного оприлюднення.

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    О.О.Супрунюк

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням ____________

                                                                                                                      сесії  Нетішинської міської

ради VIІ скликання

__.___. 2018 р. № __/_____

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л А

БЛАГОУСТРОЮ

НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА НЕТІШИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Правила благоустрою міста Нетішин (надалі – Правила) - є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання на території міста Нетішин і запроваджуються з метою встановлення порядку благоустрою, утримання екологічної чистоти територій та об’єктів благоустрою, підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності, ФОП та громадян м.Нетішин, які спрямованні на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей.

1.2 У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність; здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законодавством;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг,  внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні і велосипедні доріжки, набережні, майдани, площі, а також автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворились у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості  і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

зовнішнє освітлення – освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, територій будь-яких інших об’єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову;

користувач земельної ділянки – юридична особа або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

мала архітектурна форма декоративно-технологічного призначення – невелика споруда, технічний пристрій, що зводиться (розміщується) під час благоустрою території для організації міського середовища та забезпечення необхідних експлуатаційних характеристик і вимог: лавки, фонтани, світильники, парапети, підпірні стінки, урни, огорожі, газонні огорожі, будки постів регулювання дорожнього руху, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, об'яв, вивісок та інші елементи (визначення у частині 1 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

суб'єкти благоустрою - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, площ, узвозів, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально- складських та інших об’єктів у межах міста;

територія загального користування - парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), площі, набережні, вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності – невелика споруда площею забудови до 30 м кв., яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів (визначення у частині 2 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

утримання будинків і прибудинкових територій –  господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог  нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, що визначені діючим законодавством України.

1.3. Фінансування заходів у сфері благоустрою здійснюється відповідно до  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі Закон).

Участь громадян у фінансуванні заходів з благоустрою м.Нетішин здійснюється відповідно до статті 37 Закону.

1.4. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту встановлюється відповідно до чинного законодавства.

1.5. Самоврядний та громадський контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

II. Загальні вимоги до здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою

1. Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2. Набуття права на виконання будівельних робіт щодо об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою та прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності.

3. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

4. Утримувачем об'єктів благоустрою комунальної форми власності є комунальне підприємство Нетішинської міської ради, що наділене відповідними повноваженнями за Статутом. Орган місцевого самоврядування у межах своїх повноважень має право додатково визначити на конкурсних засадах балансоутримувача об’єктів благоустрою відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 року №160, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за № 1460/11740.

У разі, якщо об’єкт благоустрою перебуває у приватній власності, його утримання здійснюється власником.

5. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за  № 1937/22249.

 

 

ІІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації.

 

3.1. Комплексний благоустрій міста - це проведення на визначеній території міста (мікрорайон, вулиця, провулок, тощо) робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності  жителям та гостям міста.

 

3.2. Освітлення територій і будівель.

Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) “Природне і штучне освітлення”, галузевими комунальними нормами України “Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення” (ГКН 02.08-0082002), наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”.

Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутрішньодворових проїздів здійснюється згідно нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006). Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом, світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м. Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок.

На територіях парків повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно технічних умов та норм.

Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно графіку включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженого балансоутримувачем об’єктів зовнішнього освітлення з урахуванням зниження рівня природного освітлення до 20лк або його підвищення до 10лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм.

Відсоток непрацюючих світлоточок на головних магістралях міста не повинен перевищувати – 3 %, на інших територіях – 5 %.

Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному та санітарному стані. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

Вивіз пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, проводиться балансоутримувачем негайно. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться протягом не більше трьох діб. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста. Установки та прилади архітектурно-декоративно освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту, пішоходів та мешканців будинків.

 

3.3. Утримання доріг, вулиць, майданів, площ, проспектів, набережних, провулків, проїздів.

Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів, вулиць, доріг, площ, майданів, провулків, проїздів у м. Нетішин здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів.

Використання та утримання вищевказаних елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування.», ДСТУ 4100-2014 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої», ДСТУ 4092-02 «Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпека», іншими нормами та правилами.

 Пішохідні переходи повинні бути оснащені спеціальними звуковими світлофорами для створення безпечних умов руху осіб з вадами зору.

Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об'єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

Власники об’єктів благоустрою або уповноважені ними органи мають право вимагати від користувачів дотримання чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані:

- своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

- постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

- контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

- аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи з вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

- утримувати та прибирати дороги та прилеглі території на відстані до 3 метрів уздовж доріг;

- забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

 - забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі інвалідів по зору.

Водіям  транспортних засобів забороняється:

- заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників;

- мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі, тротуарах та зеленій зоні;

- перевозити будівельне сміття та сипучі матеріали відкритим способом;

- засмічувати дорожні об'єкти землею, камінням, будівельними матеріалами, у тому числі і  проїжджу частину, внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

  - порушувати вимоги діючих норм і правил охорони дорожніх об'єктів.

У разі виявлення небезпечних умов експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення  перешкод дорожнього руху або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, а також Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

У межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг забороняється:

  - розміщувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

  - скидати на проїзну частину листя, сніг, смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

  - спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

  - скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

  -  встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

  -  встановлювати технічні засоби (юніпаркери);

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку та аналізу  дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

  Власники, користувачі дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища, здійснювати інші заходи відповідно до вимог чинного законодавства.

Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України № 54 від 14.02.2012 року, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. № 198, будівельних та санітарних норм і правил, вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими можливостями, у тому числі інвалідів по зору.

  Тимчасове закриття вулиць і шляхів для руху транспорту здійснюється  розпорядженням  міського голови.

 

 

 

 

 

3.4. Утримання майданчиків для паркування, автостоянок, гаражних кооперативів.

Організація та порядок утримання транспортних засобів на майданчиках для паркування, автостоянках, в гаражних кооперативах регламентується:

- Правилами паркування транспортних засобів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1342;

- Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. № 115;

- Переліком основних послуг з утримання майданчиків для платного паркування, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 18.08.2010р. № 287.

  Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування, в т.ч. на проїжджій частині дороги) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування на підставі цивільно-правових угод.

  Забороняється паркування транспортних засобів на газонах, квітниках, «зелених зонах», дитячих та спортивних майданчиках, на проїжджій частині вулиць та доріг, на територіях парків, скверів (крім місць, передбачених для паркування)  та інших місцях, що сприяє винищенню зелених насаджень, заподіює шкоду природному середовищу, порушує санітарні норми та естетичний вигляд міста.

    На територіях майданчиків для паркування, автостоянок, гаражних кооперативів забороняється:

- засмічувати її сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо;

- мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;           

- зливати відпрацьовані мастила на землю, дорожнє покриття;

- псувати обладнання, пошкоджувати зелені насадження тощо.

  Балансоутримувачі або особи, яким передано території для стоянки транспортних засобів, з метою недопущення порушення благоустрою укладають договори на вивезення та захоронення відходів.

 

3.5. Вимоги щодо дотримання тиші.

Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму та інших фізичних факторів зобов'язані дотримуватись «Правил додержання тиші у місті Нетішині», затверджених рішенням п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 27 березня 2007 року №29, та рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 23 червня 2016 року № 242/2016 «Про тимчасове обмеження використання салютів, феєрверків та інших піротехнічних засобів».

 

3.6. Вимоги щодо куріння тютюнових виробів та споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях.

На території міста Нетішин визначені обмеження вживання тютюнових виробів (куріння) та споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях, відповідно до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 15 квітня 2010 року №124 «Про обмеження місць вживання тютюнових виробів (куріння) у громадських місцях м.Нетішин» та №125 «Про обмеження місць споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у громадських місцях м.Нетішин».

Забороняється вживання (куріння) тютюнових виробів:

- на дитячих майданчиках, місцях дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп’ютерні клуби, та прилеглі до них території;

- на зупинках громадського транспорту та прилеглої території;

- у ліфтах, сходових клітинах та під’їздах багатоповерхових житлових будинків;

- у гуртожитках;

- у готелях;

- на території закладів освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту;

- у зонах відпочинку, включаючи парки, сквери, пляжі;

- на спортивних майданчиках, стадіонах;

- у громадському транспорті;

- в будівлях, спорудах (їх частинах), доступних або відкритих для відвідування вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їздах.

Забороняється вживання (куріння) тютюнових виробів, окрім спеціально відведених для цього місцях:

- у приміщеннях підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

- у закладах торгівлі відкритого та закритого типів, включаючи торгові ряди, кіоски, павільйони, ринках, магазинах;

- у закладах громадського харчування: ресторанах, кафе, нічних клубах та дискотеках, закладах грально-розважальної сфери;

 - у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування;

- у приміщеннях закладів культури

- у приміщенні закритих спортивних споруд.

Забороняється вживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у наступних місцях:

- на дитячих майданчиках, місцях дитячого відпочинку, включаючи ігротеки, комп’ютерні клуби, та прилеглої до них території;

- на зупинках громадського транспорту та прилеглої території;

- у ліфтах, сходових клітинах та під’їздах багатоповерхових житлових будинків;

- на території закладів освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту;

- у зонах відпочинку, включаючи парки, сквери, пляжі;

- на спортивних майданчиках, стадіонах;

- у приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування;

- у приміщеннях підприємств, установ, організацій всіх форм власності.

 

3.7. Утримання пляжів.

  Порядок утримання територій пляжів затверджується рішенням Нетішинської міської ради.

  Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вони передані на підставі цивільно-правових угод, відповідно до Державних санітарних норм та  правил  утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011  N 145, умов цих Правил та інших нормативно-правових актів.

  Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів громадян у вечірні та нічні часи.

  Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вжиття заходів із запобігання забрудненню узбережжя водойм, охорону зелених насаджень, відгородження відповідної території, у тому числі декоративне, вільний доступ на територію пляжів.

  Балансоутримувачі або особи, які утримують пляжі:

- забезпечують громадян питною водою шляхом влаштування питних фонтанчиків;

- забезпечують встановлення роздягалень та туалетів, у тому числі пристосованих до потреб інвалідів, та їх належний санітарно-технічний стан;

- встановлюють урни, контейнери для сміття ( в т.ч. для збору ПЕТ- посуду), які необхідно очищувати по мірі наповнення;

- забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

- забезпечують наявність та належний технічний стан лавок для відпочинку та спортивних і дитячих майданчиків.

  На території пляжів в обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

 

3.8. Утримання кладовищ.

  Утримання військових кладовищ, військових ділянок на цивільних кладовищах, військових братських та поодиноких могил забезпечують виконавчі органи міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

  Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

  Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

  Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки  рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

  Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічних норм і правил.

  Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 

3.9. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля і відпочинку.

  Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

  Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному санітарно-технічному стані з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм.

   Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання і елементів благоустрою.

  На територіях майданчиків для дозвілля та відпочинку можуть бути встановлені стаціонарні, пересувні і мобільні атракціони (атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми тощо; водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо).

  Відповідальність за безпечність обладнання майданчиків несе їх балансоутримувач, власник або орендар атракціонної техніки.

 

3.10. Вимоги щодо вигулу та утримання домашних тварин

Підприємства, установи, організації і громадяни-власники тварин, а також особи, яким вони передані у користування, зобов’язані дотримуватись «Правил поводження та утримання домашніх тварин на території міста Нетішин», затверджених рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради від 25 вересня 2013 року №47/1017.

На території міста Нетішин визначені зони та місця для вигулу домашніх тварин, затверджені  рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 18 серпня 2016 року №349/2016, а саме:

- територія лівого берега р.Горинь у районі водомірного поста № 1, що на вул.Шевченка (район будівлі колишнього млина);

- укіс р.Горинь зі сторони паркової зони;

- укіс дренажно-обвідного каналу (район вул.Шевченка);

- укіс дренажно-обвідного каналу (район вул.Набережна);

- укіс дренажно-обвідного каналу (район вул.Варшавська та зі сторони вул.Михайлова).

 

3.11. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту території.

Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту території являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних споруд і обладнання.

Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту території виконуються планово або примусово за приписами контролюючих органів.

Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту території несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

 

ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території

 

       Утримання жилих будинків та прибудинкових територій регламентується «Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 № 76, цими Правилами, установленими державними стандартами, нормами і правилами та іншими чинними нормативно-правовими актами у цій сфері.

             Утримання у належному стані будинків та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного жилого будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

Обов’язки власників (користувачів, балансоутримувачів) жилих будинків та прибудинкових територій:

1. Організувати технічне обслуговування жилих будинків, їх обладнання та прибудинкових територій.

2. Постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапороутримувачів, та іншого обладнання на прибудинкових територіях.

3. Дотримуватись вимог системи весняного і осіннього оглядів житлових будинків та прибудинкових територій і засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік.

4. Обстеження балконів, лоджій, піддашків, карнизів та поясів проводити з обов’язковими механічними випробуваннями на предмет надійності кріплення їх елементів.

5. Негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони.

6. Ремонт фасадів житлових будинків, утримання їх у належному стані та їх своєчасне фарбування проводиться згідно з паспортами зовнішнього оздоблення (ПЗО), розробленими проектною організацією та погодженими у встановленому порядку.

7. Своєчасно усувати недоліки в освітленні прибудинкових територій, входів до під’їздів, сходових клітин, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків.

8. Здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо).

Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем.

Власник або користувач присадибної ділянки зобов’язані забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки, власними силами або на умовах договору, укладеного зі спеціалізованим підприємством.

    На прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови забороняється:

    - створювати звалища та скидати сміття;

    - розміщувати та/або залишати будівельні матеріалі (пісок, щебінь, мішки з матеріалами тощо), будівельне сміття та відходи;

    - складати та/або спалювати опале листя.

 

V. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту

5.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування, оренду.

5.2. Нетішинська міська рада та органи державної влади можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

5.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

5.5. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за ними території в належному стані (самостійно або на підставі договору) відповідно до законодавства.

5.6. Власники, користувачі, орендарі, керівники, уповноважені та інші посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою міста, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну або здоров’ю особам на відповідних, в тому числі на закріплених та підпорядкованих територіях, відповідно до вимог чинного законодавства.

5.7. У разі виконання самовільних робіт та робіт, що призводять до пошкодження  об’єктів благоустрою, відповідальність несе власник об’єкта благоустрою (балансоутримувач території) та виконавець робіт.

5.8. Утримання та благоустрій земель запасу міста організовують виконавчі органи міської ради.

5.9. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

 

VІ. Визначення меж прилеглих територій до об’єктів господарювання, які закріплені за підприємствами, установами, організаціями, закладами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами та громадянами, для їх належного утримання

 

Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

Межі закріпленої території визначено рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 08 вересня 2016 року № 377/2016 «Про закріплення за підприємствами, установами, організаціями, закладами, фізичними особами-підприємствами, юридичними особами та громадянами прилеглої території до об’єктів господарювання для їх належного утримання у місті Нетішині» (Додаток 1).

 

 

VІІ. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою.

 

7.1. Утримання зелених насаджень регламентується “Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України” від 10.04.2006 №105.

Догляд за зеленими насадженнями у місцях загального користування проводитися балансоутримувачем, його спеціалізованим підрозділом з благоустрою, який укомплектований спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованим персоналом.

Відповідальними за збереження зелених насаджень, належний догляд за ними в межах міста є:

- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;

- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – керівники установ, організацій, підприємств;

- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

- на землях запасу міста – керівники спеціалізованих підприємств;

- у приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

 Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов’язані :

- проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (в радіусі 1 м) від провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків;

- проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5-8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;

- полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9-00 год., або у вечірній час після 18 години. Забороняється поливати зелені насадження, якщо температура повітря становить 0 °С і нижче;

- негайно видаляти пошкоджені дерева або кущі у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням дозволу на видалення зелених насаджень.

 

7.2. Використання об'єктів благоустрою зеленого господарства.

Об'єкти благоустрою зеленого господарства використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони і утримання відповідно до правил, зазначених у пункті  7.1.

 На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

- виконувати земляні та ремонтні роботи без дозволу на порушення об’єктів благоустрою, виданого в установленому порядку;

- рух та паркування автомобілів, мотоциклів, мопедів (крім спеціального технологічного транспорту);

- самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

- вивозити і звалювати, у не відведених для цього місцях, відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

- самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту;

- спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки на території міста;

- підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

- добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

- рвати квіти, ламати гілки дерев;

- винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;

- самовільно висаджувати дерева, кущі, квіти без погодження з балансоутримувачем територій.

Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності зобов'язані організувати роботу по систематичному і своєчасному знищенню бур'янів та об'єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях.

 

7.3. Охорона зелених насаджень у м. Нетішин.

1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів державного або міського бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

3. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

- огороджує дерева на території будівництва;

- в процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо, залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

- копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані не менше 2 м від дерева та 1,5 м від кущів;

- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;

- зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовує його зняття, складування та залишає для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень;

- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані  менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від кущів.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з “Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 466 від 03.07.2013.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території м. Нетішин здійснюється тільки за умови погодження з комунальним підприємством та виконавчим комітетом Нетішинської міської ради.

Охорона зелених насаджень м. Нетішин є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни м.Нетішин повинні підтримувати порядок у рідному місті та бережливо відноситися до зелених насаджень.

 

VІІІ. Вимоги до поводження з побутовими відходами

та прибирання території

8.1.Організація санітарного очищення міста.

Збирання і вивезення відходів, очистка території міста Нетішин регулюється  з дотриманням вимог Закону України «Про відходи» та  «Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених Постановою КМУ від 10 грудня 2008 року № 1070 .

Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів, вторинних матеріалів здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

Підприємства, установи, організації та громадяни (співвласники багатоквартирних будинків та власники садибних житлових будинків) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів відповідно до діючих нормативно-правових актів.

Контейнери для збирання сміття та відходів повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається.

Контейнерні майданчики влаштовують на відстані від вікон та дверей житлових будинків, дитячих закладів, спортивних та дитячих майданчиків, а також місць відпочинку населення - не менше 20 м, але не більш 100 м від входів до під’їздів житлових будинків.

Зберігання твердих побутових відходів в контейнерах:

- за температури повітря – 5 ºС і нижче – не більше 3-х діб;

- за температури повітря – 5 ºС до + 5 ºС – не більше 2-х діб;

- за температури повітря + 5 ºС і вище – не більше 1 доби (щоденний вивіз ).

Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, дитячих майданчиках тощо.

Великогабаритні відходи: старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо, повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, та вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі.

Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території міста і в сміттєзбірниках забороняється.

На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, на вокзалах, ринках, пляжах, парках, садах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об’єктів, зупинках транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

Урни встановлюються через 100 метрів; біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об’єктів - не менше як по дві; біля кожного входу до громадських та житлових будинків, переходах та до інших будівель - не менш як по одній.

Урни очищаються від сміття щоденно по мірі їх заповнення і утримуються у належному санітарному і технічному стані.

Металеві контейнери для сміття та вторинних матеріалів фарбують не менше двох разів на рік – навесні і восени. Урни фарбують не менше одного разу на рік. На контейнерах, урнах має бути напис про власника, користувача, балансоутримувача та номер його телефону за трафаретом установленого зразка.

 

8.2. Прибирання території міста.

Роботи з прибирання території міста проводяться у відповідності до цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Прибирання території міста проводиться щоденно, крім вихідних. На головних вулицях з рухом транспорту роботи з прибирання територій виконуються згідно графіків, затверджених на підприємстві, яке утримує ці об’єкти.

Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей виконується на протязі всього робочого дня.

Території, які недоступні для прибиральної техніки, прибираються вручну до початку роботи прибиральної техніки на вулицях міста.

Профілактичний огляд зливовоприймальних колодязів та їх очищення проводиться засобами комунального підприємства не менше одного разу на квартал.

З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати побутове сміття в зливовоприймальні колодязі.

Осад з оглядових колодязів, каналізаційних та зливовоприймальних інженерних мереж вивозиться з місця проведення профілактичних робіт протягом двох діб.

Після кронування або обрізання  дерев на вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться на протязі робочого дня, з прибудинкових територій - на протязі двох діб. Після порубки дерев пеньки повинні бути видалені. Повалені дерева повинні бути видалені власником (користувачем, балансоутримувачем) негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій – на протязі доби з часу виявлення.

Вивезення асфальту при проведенні ремонтних робіт на тротуарах, проїзній частині вулиць, та прибудинкових територіях проводиться виконувачем робіт.

В літній період прибирання, підмітання, миття та поливання території проводиться вручну (зі спеціальних водопровідних систем) чи за допомогою спецмашин в ранні ранкові до 9.00 години або пізні вечірні після 21.00 години. Миття тротуарів має бути закінчене до виконання цієї операції на проїзній частині, для чого час прибирання повинен бути узгоджений із графіком роботи поливально-мийних машин.

Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) в місті здійснюється спеціальним автотранспортом з виконанням умов, передбачених вимогами чинного законодавства.

Відповідальність за санітарне утримання та додержання правил санітарної очистки покладається на керівників організацій, підприємств, установ та громадян, на території яких розташовані об’єкти санітарної очистки.

Підприємства, організації, установи, громадяни, а також власники приватних житлових будинків повинні:

- укладати угоди з підприємствами на вивезення з території сміття, побутових відходів;

- підприємства після укладання угоди повинні вживати заходів щодо умов по підтриманню майданчиків, зовнішніх туалетів, у належному санітарно-технічному стані згідно вимог чинного законодавства.

Керівники організацій, підприємств, установ, громадяни зобов’язані додержуватись таких правил санітарного утримання та санітарної очистки:

- категорично забороняється накопичувати на прилеглій території, закріпленій та дворовій території побутові і промислові відходи, влаштовувати звалища будь-якого сміття, відходів будь-якої величини, запаси будівельного матеріалу (піску, щебеню, каміння, цегли, панелі перекриття, балки, блоки, пиломатеріали тощо) на міській території;

- сміттєзбірники, майданчики та прилегла до них територія повинні підтримуватись у належному санітарно-технічному стані та обов’язково дезінфікуватися;

- дезінфекцію проводити хімічними препаратами з відповідною періодичністю у встановленому порядку відповідно до санітарних норм і правил;

- урни для сміття необхідно встановлювати біля входу у видовищні установи, біля торговельних точок, на ринках, вокзалах, зупинках міського і пасажирського транспорту, у скверах, на бульварах, площах та інших місцях, повинні мати маркування, що вказує на їх належність;

- урни повинні утримуватися у справному стані, очищатися від сміття в міру їх накопичення, митись, промиватись один раз на тиждень, проходити дезінфекцію організаціями, на балансі яких перебувають.

 

8.3. Забороняється:

8.3.1. Викидати на території міста, у річки, водойми, канави, зливову каналізацію, колодязі підземних комунікацій сміття, побутові, виробничі відходи, нечистоти тощо;

8.3.2. Зливати на території міста до зливової каналізації та дощоприймальних пристроїв, вуличних чи дворових мереж, побутові та виробничі відходи, нафтопродукти, неочищені води після миття дворових територій, автотранспорту, а також самовільно підключатися до зливної та ливневої каналізації;

8.3.3. Встановлювати на подвір’ї санітарні пристосування (туалети, помийні ями, тощо), які не відповідають санітарним нормам;

8.3.4. Засипати колодязі підземних інженерних мереж брудом, сміттям, побутовими та виробничими відходами;

8.3.5. Виливати на вулицю мильну та відпрацьовану воду та інші побутові нечистоти;

8.3.6. Купати домашніх тварин у водоймах, вигулювати їх у місцях масового відпочинку, на дитячих майданчиках та у місцях, заборонених відповідно до Правил утримання  тварин на території м. Нетішин;

8.3.7. Випускати на вулиці міста, комунальні домоволодіння, території зелених насаджень, заплави річок, водоймищ, місця масового відпочинку, парки, сквери, домашніх тварин та птицю;

8.3.8. Розкладати багаття, спалювати сміття тощо на території підприємств, організацій, установ, домоволодінь, зелених насаджень та інших місцях на території міста Нетішин;

8.3.9. Блокування автотранспортними засобами технологічних під’їздів для здійснення санітарної очистки сміттєкамер та сміттєвих контейнерів.

 

8.4. Особливості прибирання міських територій у зимовий період.

Період зимового прибирання встановлюється з 15 листопада по 31 березня. У випадку різкої зміни погодних умов, строки початку й закінчення зимового прибирання можуть корегуватися.

Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період виконується балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року.

Організації, підприємства, відповідальні за прибирання міських територій, в термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю й складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню. Не допускається викидання солених сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.

Малі архітектурні форми та простір перед ними й із обох боків, підходи до них повинні бути очищені від снігу та криги.

Очищення дахів та козирків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Необхідно огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових.

Технологія та режими виконання робіт на проїжджій частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспортних засобів і пішоходів незалежно від погодних умов.

Обробка проїжджої частини міських доріг, внутрішньодворових асфальтових покриттів, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

Забороняється застосування технічної солі у якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадочних майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, в парках, скверах, дворах та інших пішохідних і зелених зонах.

До першочергових операцій зимового прибирання вулиць відноситься:

- згрібання та підмітання снігу;

- обробка проїжджої частини доріг протиожеледними матеріалами.

Механізована очистка проїжджої частини вулиць повинна починатися при висоті рихлого снігу на дорожньому полотні 2,5-3 см, що відповідає 5 см нещільного снігу, що тільки-но випав.

У першу чергу очищуються й обробляються найбільш небезпечні та відповідальні ділянки для руху транспорту - круті спуски та підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту тощо. Перелік ділянок та вулиць, що вимагають першочергової обробки протиожеледними матеріалами встановлюється виконавчим комітетом Нетішинської міської ради.

При затопленні доріг і тротуарів та виникненні нальоді в результаті пориву комунікаційних мереж,  відповідальність за очищення доріг і тротуарів від криги несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких перебувають відповідні комунікаційні мережі.

Тротуари, дворові території та проїзди повинні бути очищені від снігу та нальоді до асфальту. При виникненні ожеледиці виконується обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.

Сніг, що очищується з дворових територій та внутрішньоквартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, що не перешкоджають вільному руху транспорту та руху пішоходів. Не дозволяється пошкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрішньодворових територіях повинне передбачати відвід талих вод.

 

8.5. Організація та проведення санітарних днів, суботників, місячників по санітарній очистці та благоустрою.

З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, озелененню, підтриманню чистоти і порядку в місті, рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради можуть оголошуватись дні чистоти (санітарні дні), суботники, недільники, а також місячники по санітарній очистці та благоустрою.

Керівники підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, населення за місцем проживання в ці дні силами своїх колективів і транспорту проводять на своїх дворових, прилеглих і закріплених територіях ретельне прибирання, догляд за зеленими насадженнями, квітниками, газонами, знищують бур’яни, скошують траву, вивозять сміття, проводять очистку,  а в необхідних випадках – фарбування огорож, фасадів, цокольних споруд, миття вікон і парадних дверей.


 

ІХ. Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та малих архітектурних форм на території міста Нетішин


 
9.1. Загальні положення

        Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та малих архітектурних форм на території міста Нетішин (далі - Порядок) визначає механізм демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та малих архітектурних форм на території міста.

    Демонтаж (знесення) ТС, МАФ – комплекс заходів, які передбачають відокремлення ТС, МАФ від місця її розташування, завантаження та транспортування до місця її подальшого тимчасового зберігання.

9.2. Демонтаж  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та  малих архітектурних форм

9.2.1. ТС, МАФ підлягають демонтажу, а відповідна земельна ділянка (майданчик) приведенню у належний стан, з відновленням їх благоустрою, у таких випадках:

- анулювання паспорта прив’язки ТС, згоди на розміщення МАФ та визнання не дійсним інших нормативно-правових актів і рішень органу місцевого самоврядування;

- закінчення строку дії паспорта прив’язки ТС та в інших випадках, відповідно до чинного законодавства України;

- відсутності паспорта прив'язки ТС та інших нормативно-правових актів і рішень органу місцевого самоврядування;

- у разі невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним нормам та МАФ дозвільним документам, будівельним нормам;

- самовільного встановлення ТС, МАФ;

- виявлення безгосподарських ТС, МАФ;

- закінчення терміну дії документації для встановлення ТС, яка видавалася до набрання чинності Порядку;

- відсутності документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою (майданчиком);

- в інших випадках, передбачених законодавством.

9.2.2. Виявлення ТС, МАФ, які підлягають демонтажу, здійснюється робочим органом - комунальним підприємством Нетішинської міської ради "Благоустрій" (далі робочий орган).

9.2.3. У разі виявлення порушень, робочий орган розглядає матеріали, що підтверджують факти порушень чинного законодавства України і за наявності підстав для демонтажу ТС, МАФ приймає відповідне протокольне рішення.

  9.2.4. Згідно з протокольним рішенням робочого органу, за наявності підстав для демонтажу ТС, МАФ, робочий орган звертається до виконавчого комітету Нетішинської міської ради щодо прийняття відповідного рішення.

  9.2.5. Підставою для проведення демонтажу ТС, МАФ є рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про демонтаж (знесення) ТС, МАФ. В рішенні зазначається:

  - місце розташування ТС, МАФ;

  - відомості про власника (користувача) ТС, МАФ (якщо він відомий);

  - термін добровільного демонтажу, який становить не більше двадцяти робочих днів з дати вручення рішення власнику (користувачу) ТС, МАФ, а у випадку неможливості вручення – терміном в 15 робочих днів з дня публікації в газеті "Нетшинський вісник" та з дня розміщення на офіційному сайті Нетішинської міської ради;

  - вимога про відновлення благоустрою місця розміщення ТС, МАФ, з переліком відновлювальних робіт.

9.2.6. Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про демонтаж ТС, МАФ друкується у найближчому номері газети «Нетішинський вісник» та розміщується на офіційному сайті Нетішинської міської ради.

9.2.7. Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про демонтаж ТС, МАФ упродовж трьох робочих днів з моменту його прийняття надсилається власнику (користувачу) ТС, МАФ (якщо власник, користувач відомі) або готується попередження, з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, і розміщується на ТС, МАФ з проведенням фотофіксації.

9.2.8. У разі невиконання власником (користувачем) ТС, МАФ вимог щодо добровільного усунення порушень вимог чинного законодавства України (демонтажу ТС, МАФ) та відновлення благоустрою упродовж терміну, зазначеного у рішенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради, робочий орган проводить демонтаж ТС, МАФ силами комунального підприємства або іншого суб’єкта господарювання, з яким робочий орган укладає договір.

9.2.9. Для демонтажу ТС, МАФ, за необхідності, згідно з рішенням робочого органу можуть залучатися представники державних органів, міських служб та організацій, депутати Нетішинської міської ради. Дотримання громадського порядку під час демонтажу ТС, МАФ забезпечує Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (за згодою).

9.2.10. Якщо розмір, вага, конфігурація, тощо ТС, МАФ не дозволяє провести демонтаж та евакуацію в цілісному стані, комунальне підприємство, або підприємство, з яким укладено договір на демонтаж ТС, МАФ, проводить поділ ТС, МАФ на конструктивні елементи. При цьому, робочим органом складається відповідний акт, згідно додатку до розділу 10.

У випадку наявності майна всередині ТС, МАФ при її демонтажі робочий орган складає опис такого майна, який є додатком до акту демонтажу.

9.2.11. Демонтаж ТС, МАФ здійснюється в наступному порядку:

Робочий орган складає акт демонтажу ТС, МАФ згідно з додатком до цього порядку, який містить:

1) місце розташування ТС, МАФ, підстави для демонтажу, дату та час проведення демонтажу;

2) найменування підприємств, які виконують демонтаж ТС, МАФ та відключення від інженерних мереж;

3) опис ТС, МАФ, що демонтується: геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро-, водо-, теплопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;

4) відомості про власника (користувача) ТС, МАФ (якщо такі відомі);

5) фотофіксацію ТС, МАФ;

6) дані про можливі пошкодження ТС, МАФ при завантажувально - розвантажувальних роботах.

Акт може містити й інші відомості, які робочий орган буде вважати за необхідне зазначити в ньому.

  9.2.12. У разі відсутності власника ТС, МАФ під час процедур демонтажу або у разі не виявлення власника ТС, МАФ, про це робиться відмітка у акті демонтажу.

9.2.13. Акт демонтажу ТС, МАФ складається у трьох примірниках, один з яких надається власнику (користувачу) ТС, МАФ, якщо власник (користувач) не відомий, то даний примірник зберігається в робочого органу, другий примірник залишається у підприємства, яке проводило роботи з демонтажу, третій зберігається в робочого органу.

9.2.14. Після складання акту демонтажу ТС, МАФ, об’єкт відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання, який розташований на території виробничої бази комунального підприємства або іншого суб’єкта господарювання. Пошкодження, які заподіяні під час демонтажу, не підлягають відшкодуванню.

9.2.15. Комунальне підприємство або інший суб’єкт господарювання не несуть відповідальності за погіршення стану ТС, МАФ через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови тощо).                   

9.2.16. Упродовж п’яти робочих днів з моменту демонтажу ТС, МАФ, робочий орган надсилає власнику (користувачу) ТС, МАФ, у разі його відсутності, при проведенні демонтажу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надає під підпис (якщо власник, користувач відомі) повідомлення про демонтаж ТС, МАФ місце її тимчасового зберігання, суму коштів, яка підлягає відшкодуванню власником (користувачем) ТС, МАФ за її демонтаж, зберігання та відновлення благоустрою з відповідним розрахунком, друкує цю інформацію у найближчому номері газети «Нетішинський вісник» та розміщує на офіційному сайті Нетішинської міської ради.

9.2.17. Демонтовані ТС, МАФ повертаються власнику (користувачу) після надання ним на розгляд робочому органу наступних документів:

        - акта, складеного при демонтажі ТС, МАФ (при наявності у власника такого акта);

        - документів, що посвідчують особу;

        - документів, що підтверджують право власності (користування) на демонтовану ТС, МАФ, а також документів, що підтверджують право власності (користування) та інші права на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у ТС, МАФ (права можуть бути підтверджені письмовими свідченнями, наданими особисто комісії не менше ніж трьома особами);

- документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем, переміщенням та зберіганням ТС, МАФ відновлення благоустрою на місці розташування ТС, МАФ.

9.2.18. Для власників (користувачів) ТС, МАФ розмір витрат, понесених на демонтаж ТС, МАФ, встановлюється та складається з:

- робіт з демонтажу, завантаження, розвантаження та доставку до місця зберігання – у відповідності до калькуляції, складеної робочим органом або наданої суб'єктом господарювання, з яким робочий орган уклав договір на демонтаж ТС, МАФ та який проводив роботи з демонтажу;

- зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання – у відповідності до калькуляції, складеної робочим органом або наданої суб'єктом господарювання, з яким робочий орган уклав договір на зберігання ТС, МАФ;

- відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляції, складеної робочим органом або наданої суб'єктом господарювання, який безпосередньо займався відключенням;

- відновлення благоустрою на місці демонтажу ТС, МАФ - у відповідності до калькуляції, складеної робочим органом або наданої балансоутримувачем, відповідно до встановленої методики;

-  користування земельною ділянкою, майданчиком – у відповідності до калькуляції, складеної робочим органом.

9.2.19. У разі, якщо упродовж шести місяців з дати демонтажу від власника (користувача) не надійде заява про повернення демонтованої ТС, МАФ із підтверджуючими документами на неї та власник  (користувач) не відшкодує витрати, понесені на демонтаж ТС, МАФ, такі дії, відповідно до частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України, будуть свідчити про відмову від права на ТС, МАФ. Рішення щодо їх подальшого використання приймає робочий орган за погодженням з виконавчим комітетом Нетішинської міської ради.

   Додаток до Порядку демонтажу

 

 

 

     АКТ № ___

демонтажу (знесення) ТС, МАФ

 

о _______ годині

___  ________ 20__ року

м. Нетішин

 

На виконання рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 від _______ _____________________ 201__р    № _______

у присутності комісії з демонтажу тимчасових споруд, які встановлені з порушенням вимог чинного законодавства України:

 

Голова комісії     _________________________________

Члени комісії:    

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Особи присутні при демонтажі ТС, МАФ:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж)

проведено відключення ТС, МАФ від інженерних мереж

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання, яким проведено демонтаж (знесення)  ТС, МАФ)

проведено демонтаж ТС, МАФ та його вивезення на місце тимчасового зберігання

 

Адреса розташування ТС, МАФ _________________________________________________________

 

Власник(користувач) ТС, МАФ _________________________________________________________

 

Зовнішні ознаки ТС, МАФ           ________________________________________________________

геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена ТС, МАФ, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан ТС, МАФ, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування ТС, МАФ та інше;

Фотофіксація додається.

 

Голова комісії

______________________

 

Члени комісії:

 

______________________

______________________

______________________

______________________

 

 

 

Х. Здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою та відповідальність за порушення Правил.

 

10.1. Здійснення контролю за дотриманням Правил благоустрою

10.1.1. Контроль за станом благоустрою міста, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог Правил благоустрою на території м. Нетішин здійснюється:

- Нетішинською міською радою;

- виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, його структурними підрозділами та управліннями;

- управлінням Держспоживслужби в Славутському районі;

- Нетішинським відділенням поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області;

- іншими уповноваженими та посадовими особами відповідно до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 16 березня 2017 року №144/2017.

10.1.2. Громадські об’єднання міста можуть брати участь спільно з контролюючими органами

 у проведенні рейдів та перевірок з додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавчих актів у сфері благоустрою та цих Правил. Можуть проводити перевірки і складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушень вимог чинного законодавства у сфері благоустрою та цих Правил і подавати їх на розгляд відповідних комісій у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних осіб до відповідальності.

 

10.2. Відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою

10.2.1. Посадові особи установ, організацій, підприємств усіх форм власності, громадяни, винні у порушенні цих Правил несуть адміністративну відповідальність відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Збитки та суми, заподіяної шкоди, стягуватимуться у порядку та в розмірі, які визначаються, згідно з Законом України «Про благоустрій населених пунктів»;

10.2.2. До відповідальності притягаються особи винні у:

- порушенні вимог Законів України  «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища» та інші нормативно – правові акти;

- порушенні цих Правил;

- порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою;

- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

- порушенні режиму використання і охорони територій;

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою;

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення;

- забрудненні (засміченні) території міста;

- самовільному наклеюванні оголошень, інформаційно – агітаційних плакатів, реклами, листівок тощо та нанесенні написів, малюнків тощо на об’єктах благоустрою території міста;

- неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо;

- створюванні умов, які ускладнюють або унеможливлюють прибирання об’єктів та елементів благоустрою.

10.2.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою.

10.2.4. У разі самовільного розташування малих архітектурних форм, балансоутримувач у встановленому порядку вживає заходів щодо їх демонтажу.

 

 

Додаток 1

 

Межі прилеглих територій до об’єктів господарювання, які закріплені за підприємствами, установами, організаціями, закладами, фізичними особами-підприємцями, юридичними особами та громадянами, для їх належного утримання

 

п/п

Найменування території

Назва об’єктів

Відповідальні за утримання закріпленої території

 

Закріплені території за підприємства-ми, установами, організаціями, закладами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями

Територія житлової і соціально-громадської забудови

1

Прибудинкова територія багатоповерхових житлових будинків, гуртожитків, готелів

Багатоповерхові житлові будинки, гуртожитки, готелі

Балансоутримувачі житлових будинків та гуртожитків, ОСББ, ЖБК, керівники готелів та інших житлових будівель всіх форм власності

Прибудинкова територія у межах  кадастрового плану

2

Території прилеглі до закладів освіти і культури та управління соціального захисту населення

 

Будинок дитячої творчості, Крає-знавчий центр, Клуб "Юний технік", ПСМ"Нетішинська міська школа мистецтв", ПСМНЗ "Нетішинська міська художня школа", Нетішин-ський міський краєзнавчий музей, КЗ "Палац культури міста Нетішин", "Нетішинський міський будинок культури", міські бібліотеки цент-ралізованої бібліотечної системи, управління соц.захисту населення

Керівники закладів освіти культури та управління соціального захисту населення

В окремо стоячих будівлях: у межах кадастрового плану

У житлових будинках: - у межах прибудинкової території та 2м по обидві сторони доріжки  від входу закладу до тротуару або/чи  проїжджої частини

 

3

Прибудинкова територія та територія благоустрою міста

Майданчики, площадки для контейнерів  зі збору твердих побутових відходів та іншого сміття

КП НМР "ЖКО" або власники ОСББ, ЖБК, які експлуатують ці майданчики, площадки

- 2 м по периметру майданчика чи площадки

4

Території присадибних ділянок (садибна забудова міста)

Індивідуальна забудова

Власники індивідуальних забудов

У межах кадастрового плану  та від межі земельної ділянки до тротуару або/чи проїжджої частини вулиці, дороги

п/п

Найменування території

Назва об’єктів

Відповідальні за утримання закріпленої території

 

Закріплені території за підприємства-ми, установами, організаціями, закладами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями

5

Території, прилеглі до закладів освіти, які огороджені парканом

ЗОШ №1, 2, 4 , НВК, ДНЗ №2,3,4,5,6,7,9 та Центр розвитку дитини ДНЗ №8, Нетішинський професійний ліцей

Керівники загальноосвітніх закладів, НВК, дитячих са-дочків (ДНЗ), Центру роз-витку дитини, Нетішинсь-кого професійного ліцею

У межах огорожі закладу

6

Територія прилегла до закладу охорони здоров’я

Комунальний медичний заклад Нетішинської міської ради "Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин"

Керівник медичного закладу

У межах кадастрового плану

Території підприємств, установ, організації та приватних підприємців

1

Території, прилеглі до об’єктів торгівельного призначення

 

Магазини, кіоски, павільйони, супер-, мінімаркети , торговий центр, торгівельні комплекси ("Пакко", будівля "ОТС" та ін.)

Суб’єкти

господарювання  та власники будівель, власники земельної ділянки або орендарі та балансоутримувачі

Кіоски, павільйони: 3 м по периметру об’єкта та зі сторони входу до тротуару або проїжджої частини вулиці

Окремо стоячі будівлі:  у межах кадастрового плану або 5 м від фасаду будівлі по периметру та до тротуару або проїжджої частини вулиці, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки

У житлових будинках: у межах прибудинкової території та 2м по обидві сторони від доріжки  входу закладу до тротуару або/чи до проїжджої частини

2

Території, прилеглі до об’єктів торгівельного призначення

Об’єкти пересувної торгівлі (на постійно закріпленій території згідно договору оренди), кіоски та ларьки на колесах

Власники об’єктів

- 3м по периметру об’єкта або відповідно до договору оренди земельної ділянки

3

Території міських ринків

Нетішинський міський ринок

Керівник підприємства

В межах кадастрового плану

 

 

п/п

Найменування території

Назва об’єктів

Відповідальні за утримання закріпленої території

 

Закріплені території за підприємства-ми, установами, організаціями, закладами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями

4

Території, прилеглі до об’єктів, які обслуговують автомобільний транспорт

СТО, автомийки, шино монтаж, авторемонтні майстерні та інші.

Власники об’єктів

- 5 м по периметру від межі земельної ділянки яка перебуває у власності або в оренді

5

Території об’єктів громадського харчування

 

Кафе, ресторани, бари, піцерії та ін. заклади громадського харчування

Власники закладів

Павільйони: 2 м по периметру від межі земельної ділянки, наданої у користування чи власність та зі сторони входу до тротуару або проїжджої частини вулиці

Окремо стоячі будівлі : 3м по периметру від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки

У житлових будинках: у межах прибудинкової території та 2м по обидві сторони від доріжки  входу закладу до тротуару або/чи до проїжджої частини, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки

6

Території об’єктів торгівельного призначення сезонної торгівлі

Фури, вантажні автомобілі, причепи та інші

Власники об’єктів

- 2 м по периметру об’єкта

7

Території прилеглі до об’єктів зовнішньої реклами

Рекламні щити (білборд), стенди, дошки оголошень та інші

Власники, балансоутримувачі

- 2 м по периметру споруди

8

Території, прилеглі до об’єктів надання послуг

Перукарні, майстерні з ремонту  та пошиття одягу, взуття, ремонту побу-тових приладів, майстерня з нарізки скла, виготовлення ключів, багетів, лазні, солярії, фітнес клуби, масажних, стоматологічних та інших послуг

Власники об’єктів або орендарі 

Кіоски : 2 м по периметру межі зе-мельної ділянки, наданої у користу-вання та зі сторони входу до тротуару або проїжджої частини вулиці

Окремо стоячі будівлі: у межах кадастрового плану або 3 м від фасаду

п/п

Найменування території

Назва об’єктів

Відповідальні за утримання закріпленої території

 

Закріплені території за підприємства-ми, установами, організаціями, закладами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями

 

 

 

 

будівлі по периметру та до тротуару або проїжджої частини вулиці, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки

У житлових будинках: в межах при-будинкової території та 2м по обидві сторони від доріжки  входу закладу до тротуару або/чи до проїжджої частини

 

Території, прилеглі до автозаправних станцій

АЗС

Власники та суб’єкти

господарювання,

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

10

Території прилеглі до будівель, споруд державної форми власності

Будівля ДП ДАК "Ліки України" аптека № 8, будівля поштового зв’язку, будівлі правоохоронних органів (поліція, СБУ та ін.), та служб надзвичайних ситуацій. Об’єкти ВП "ХАЕС": спортивний комплекс, стадіон, корти, басейн, свердловини для відбору води, будівля лабораторії

Керівники підприємств, установ, закладів Державної форми власності

У межах кадастрового плану

11

Території прилеглі до будівель, споруд

Офісні приміщення, банківські установи, редакція газети "Нетішинський вісник" та інші організації, підприємства (не торгівельного призначення)

Керівники установ, організацій, підприємств

В окремо стоячих будівлях: 3 м по периметру наданої ділянки та до тротуару або проїжджої частини вулиці, якщо інше не передбачено договором оренди земельної ділянки

У житлових будинках: у межах при-будинкової території та 2м по обидві сторони від доріжки входу закладу до тротуару або/чи до проїжджої частини

12

Територія, прилегла до доріг, які перебувають у державній власності

1.Дорога № 1 від адмінбудівлі ВП "ХАЕС" до автобусної зупинки у районі торгівельного комплексу

 

Балансоутримувачі

- по 3 метри по обидві сторони дороги

п/п

Найменування території

Назва об’єктів

Відповідальні за утримання закріпленої території

 

Закріплені території за підприємства-ми, установами, організаціями, закладами, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями

 

 

"ОТС"; 2.автодорога від зупинки у районі торгівельного комплексу "ОТС" до примикання регіональної автодо-роги Р-05 "Городище-Сарни-Рівне-Старокостянтинів"; 3.дільниця до-роги, яка перебуває на території Не-тішинської міської ради Р- 05 "Горо-дище-Сарни-Рівне-Старокостянтинів"

 

 

13

Території, прилеглі до тепло- енерго- та трансформаторних підстанцій

Теплорозподільчі, енергорозподіль-чі та трансформаторні підстанції

Керівники підприємств

- 5 м по периметру споруди або до тро-туару чи проїжджої частини вулиці

14

Території, прилеглі до колективних гаражів, автостоянок

Гаражні кооперативи, автомобільні стоянки

Керівники гаражних кооперативів та власники

- 10 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

15

Території, прилеглі до індивідуальних гаражів

Індивідуальні гаражі

Власники

- 3 м по периметру гаража

16

Територія, прилегла до автостанції

 

Автобусна станція міста

Керівник автостанції

-5 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування та до проїжджої частини вулиці 

17

Території прилеглі до штучних споруд

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди

Керівники, балансоутри-мувачі штучних споруд

- 2 м по обидві сторони  споруд або під ними

18

Території, відведені під проектування та забудову

Земельні ділянки

Фізичні або юридичні осо-би, яким відповідно до за-конодавства відведені зе-мельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

У межах кадастрового плану або згідно з договором оренди

 

 

Власники або користувачі об’єктів, які тимчасово не використовуються за призначенням, не звільняються  від обов’язків з утримання прилеглої території у належному стані.

Засмічення, забруднення та утримання у неналежному стані прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

Додаток 2

 

ПРАВИЛА

додержання тиші у місті Нетішин

 

1. Правила додержання тиші у місті Нетішин (надалі - Правила) розроблені згідно із Законом України «Про санітарне те епідемічне благополуччя населення».

2. Органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, суб’єкти господарювання та громадяни у місті при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму зобов’язані:

2.1. здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

2.2. забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами;

2.3. вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

2.3.1 жилих будинків і прибудинкових територіях;

2.3.2 лікувальних закладів, закладів освіти і культури;

2.3.3 готелів і гуртожитків;

2.3.4 розташованих у місті закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

2.3.5 інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

2.3.6 парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

3. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

4. У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

5. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

6. Передбачені пунктами 3,4,5 Правил вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

6.1 здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

6.2 здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

6.3 попередження та/або ліквідація наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

6.4 надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

6.5 попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6.6 проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи місцевого самоврядування;

6.7 роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

6.8 відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, днів міст, інших свят відповідно до рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради,

6.9 проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із виконавчим комітетом міської ради у порядку передбаченому Правилами.

7. У заборонений час салюти, феєрверки та інші заходи із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів можуть проводитися лише у виняткових випадках з дозволу виконавчого комітету міської ради. За отриманням дозволу зацікавлена особа повинна звернутися до виконавчого комітету міської ради з письмовим зверненням  не пізніше ніж за два місяці до дати проведення заходу. У зверненні має міститися вказівка на характер заходу,  місце, дата та час його проведення.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 23 червня 2016 року №242/2016 встановлено тимчасове обмеження салютів, феєрверків та інших піротехнічних виробів громадянами, підприємствами, організаціями на вулицях, прибудинкових територіях, у приватних садибах, закладах громадського харчування та у громадських місцях міста Нетішин на час проведення антитерористичної операції на сході України.

8. Суворо забороняється використання громадянами салютів, феєрверків, петард, вибухових речовин, піротехнічних засобів у громадських місцях (місцях масового скупчення людей) при проведенні масових заходів, зокрема, новорічних та різдвяних свят, за винятком днів святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

9. Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити дотримання Правил на об’єктах торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, а також на прилеглій до цих об’єктів території, переданій суб’єкту господарювання в оренду або власність.

У разі порушення цих Правил на зазначених об’єктах і територіях іншими особами суб’єкт господарювання зобов’язаний вжити заходів щодо припинення таких порушень (попередити порушника про недопустимість вчинення протиправних дій, терміново повідомити про порушення у правоохоронні органи).

10. За порушення чи невиконання Правил виконавчий комітет Нетішинської міської ради вправі скасувати наданий суб’єкту господарювання дозвіл на відкриття об’єкта торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу.

11. Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області зобов’язано оперативно реагувати на повідомлення про порушення Правил та вживати заходи щодо їх припинення та притягнення порушників до відповідальності. З метою попередження та припинення порушень у місцях масового скупчення людей при проведенні масових заходів, зокрема, новорічних та різдвяних свят, Нетішинське відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області повинно забезпечити чергування співробітників поліції у цих місцях.

12. Контроль за додержанням керівниками і працівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності, суб’єктами господарювання, а також громадянами цих Правил у межах повноважень здійснюють органи місцевого самоврядування.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Нетішинської міської ради

 «Про затвердження Правил благоустрою на території міста Нетішин»

 

 1. Визначення проблеми

Правила благоустрою на території міста Нетішин (далі - Правила) – є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою м. Нетішин, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території міста.

Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території м.Нетішин виконавчими органами міської ради у межах повноважень, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками, приватними підприємцями та громадянами.

За час дії існуючих правил вносились зміни до чинного законодавства у сфері благоустрою, деякі закони та нормативні акти втратили свою чинність, інші застаріли. Тому, виникає необхідність у прийнятті нових правил благоустрою на території м. Нетішин з урахуванням нормативних змін та доповнень, які будуть відповідати реаліям сьогодення.

Нині у сфері благоустрою м.Нетішин існує низка проблем.

Представленим регуляторним актом пропонується розв’язати  такі проблеми, як :

 • відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою міста;
 • відсутність у суб’єктів господарювання договорів на вивезення твердих побутових відходів;
 • розміщення великогабаритних матеріалів, будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, на території житлової та громадської забудови, зелених зонах та складування відходів у невизначених місцях;
 • куріння тютюнових виробів у громадських місцях ;
 • відсутність та несправний стан обладнання зовнішнього освітлення міста;
 • самовільне знищення дерев, кущів та інших зелених насаджень;
 • паркування транспорту на територіях зелених зон, майданчиках для відпочинку і дозвілля, використання місць для паркування не за призначенням, тощо;
 • самовільне розриття твердого покриття доріг, тротуарів, невідновлення та неналежне відновлення територій благоустрою після проведення будівельних, земляних та інших ремонтних робіт, тощо.

Зокрема, за 2017 рік було складено 9 протоколів щодо порушень Правил благоустрою, за результатами розгляду яких з порушників стягнуто 3230 гривень.

Причинами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, зокрема чіткого нормативного регулювання прав і обов’язків суб’єктів цієї сфери, норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів, елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності.

Зазначені проблеми негативно впливають насамперед на громадян, не забезпечують сприятливий для життєдіяльності простір, у тому числі захист навколишнього середовища, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою. Вони (проблеми) призводять до загрози виникнення інфекційних захворювань.

Негативного впливу від зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність.

 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблеми справляють вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі малого підприємництва 

+

-

Проблеми, які пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливими і не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребують нормативно-правового врегулювання.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Метою запропонованого регуляторного акта є упорядкування благоустрою та підтримання екологічної чистоти і порядку в місті, встановлення законодавчо врегульованих прав і обов’язків та підвищення відповідальності керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності та громадян м. Нетішин, для забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Досягти мети передбачається шляхом встановлення або врегулювання прав

та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку, та загальнообов'язкових вимог та норм, за порушення яких передбачено відповідальність.

Цілями запропонованого проекту рішення є:

 • створення умов для виконання вимог чинного законодавства;
 • встановлення правил щодо організації збереження та догляду за зеленими насадженнями на території парків, зелених зон, скверів і майданчиків для дозвілля і відпочинку, пішохідних доріжок, тротуарів, проїздів;
 • утримання у належному стані будівель, споруд та їх фасадів;
 • встановлення та утримання у належному стані обладнання приладів освітлення, лавочок, меморіальних дощок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;
 • створення безпечних умов для відпочинку та розвитку дітей на дитячих та спортивних майданчиках;
 • догляд за всією територією міста і забезпечення його належного санітарного стану та епідемічного благополуччя населення, створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою на території міста Нетішин

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності. Діючі Правила не відповідають вимогам чинного законодавства України (спираються на законодавчі акти, які застарілі або втратили чинність).

Не відповідає потребам у вирішенні проблем.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

Забезпечить можливість:

- підвищити рівень державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою м. Нетішин;

 - покращити інженерно-технічний і санітарний стан об’єктів та елементів  благоустрою, їх естетичний вигляд;

 - визначити процедуру встановлення та демонтаж МАФів  некомерційного призначення та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

- приведення проекту у відповідність до  вимог чинного законодавства з урахуванням змін та доповнень.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою на території міста Нетішин

 

Вигоди відсутні. Важливі та критичні аспекти проблеми на місцевому рівні залишаються невирішеними.

 

Витрати з місцевого бюджету на утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб. Забезпечує підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою м. Нетішин; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою; встановлює чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою.

Витрати, пов’язані з виконанням рішення міської ради (робочий час) та витрати на оплату послуг суб’єктам господарювання, які обслуговують об’єкти загального користування, що перебувають у комунальній власності.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою на території міста Нетішин

 

 

Добровільне вчинення дій, направлених на утримання міста у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Витрати на утримання прибудинкових територій (кошти у складі квартирної плати та плати за утримання будинку та прибудинкової території)

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

Сприяння захисту і відновленню сприятливого для життєдіяльності середовища, захисту довкілля, покращенню санітарного стану та мікроклімату міста, зниженню рівня шуму, збереженню об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональному використанню, належному утриманню та охороні.

Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування.

 

Витрати на утримання прибудинкових територій (кошти у складі квартирної плати та плати за утримання будинку та прибудинкової території)

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 

0

6

127

1197

1330

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

0

0,45

9,54

90,0

100,00

Примітка: * за даними Державної служби статистики України та ДФС.

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою на території міста Нетішин

 

Відсутні

Відшкодування збитків, завданих об’єктам та елементам благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

Створює умови для реалізації прав усіх суб’єктів господарювання в сфері благоустрою міста. Упорядковує відносини між суб’єктами господарювання у сфері благоустрою. Надає можливості для ефективного використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою міста, зелених насаджень.

Витрати на оплату вивезення сміття, ТПВ. Витрати на утримання в належному стані власних об’єктів та елементів благоустрою. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою.

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

 №

з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів дер-жавного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо) витрати робочого часу Х вартість часу суб’єкта господарювання (заробітна плата) Х кількість внутрішніх процедур(год)

3200/165,5 год =

19,34 грн

19,34грн*1,5год=29,01

29.01*5= 145,05

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (доз-волів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших пос-луг,

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не передбачено

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

 

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

8

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +  7 + 8) грн.

29,01

145,05

9

Кількість суб’єктів господарювання великого та    середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

6

6

10

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регу-лювання (вартість регулювання) (рядок 8 х рядок 9) грн.

174,06

870,30

 

Примітка: Витрати на погашення адміністративних штрафів за порушення у сфері благоустрою відсутні, оскільки через провадження регулювання суб’єкти господарювання попереджені про необхідність дотримання Правил благоустрою у м. Нетішин. У разі порушення суб’єктом господарювання Правил благоустрою, до порушника застосовуються адміністративні штрафи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/ зборів)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

Вид витрат

Витрати  на ведення обліку, підготовку та подання звітності  (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням   обліку, підготовкою та подан-ням звітності державним орга-нам (витрати часу персоналу)  

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

Вид витрат

Витрати на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень  (за рік)

Разом за рік

Витра-ти за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (конт-ролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

29,01

Додаткових витрат не

передбачено

29,01

145,05

 

 

Вид витрат

Витрати на прохо-дження відповідних процедур (витрати часу, на експертизи)

Витрати   на отриман-ня дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових полісів
(за рік – стартовий)

Разом за рік (старто-вий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністра-тивних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/

обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські то-вари тощо)

х

х

х

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

х

х

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

х

Альтернатива 2.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

870,30

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою на території міста Нетішин

 

2

Недостатнє фінансування з місцевого бюджету на утримання та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою не забезпечує належного рівня утримання території міста.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Діючі Правила не відповідають вимогам чинного законодавства України (втратили чинність та застарілі законодавчі акти).

 

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

 

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою на території міста Нетішин

 

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави, громадян та суб’єктів господарювання відсутні.

Витрати на відшкодування збитків, завданих об’єктам та елементам благоустрою в разі порушення законодавства з благоустрою, відшкодування збитків, заподіяних форс-мажорними обставинами.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети. Суб’єкти господарювання не зможуть ефективно здійснювати господарську діяльність в умовах, якими не забезпечується сприятливе середовище. Не утримання у належному стані об’єктів та елементів благоустрою у цілому порушує права громадян на сприятливе для життєдіяльності середовище.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

У разі прийняття проекту  для держави вигода заклю-чатиметься в реалізації ст. 34 Закону України «Про благо-устрій насе-лених пунктів». Будуть створені умови для реалізації прав усіх суб’єктів господарювання та  упорядковані відносини між ними  у сфері благоустрою. Надасть можливість для ефективного використання та збереження об’єктів, еле-ментів благо-устрою міста, зелених насаджень.

У разі прийняття проекту  держава, громадяни та суб’єкти господарювання не нестимуть ніяких додаткових матеріальних та інших витрат.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, встановить зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з  питання благоустрою.

 

Рейтинг

Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

1

2

3

Альтернатива 1

Застосування діючих Правил благоустрою на території міста Нетішин

 

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою, норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання міста у належному санітарному стані, збереження елементів благо-устрою на добровільній основі - не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою міста, оскільки такі дії можуть вчинюватися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу не є ефективним.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, зовнішні чинники на дію регуляторного акта відсутні.

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста, поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою, покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою, їх естетичного вигляду.

Зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні. Упродовж деякого часу на дію регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія цього акта, щодо запровадження змін.

 

 

 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується та тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правочином (договором), власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших установ, організацій.  Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

За порушення Правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої КУпАП, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

            Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості шляхом публікації оголошення про оприлюднення проекту регуляторного акта у газеті «Нетішинський вісник» та розміщення на офіційному сайті Нетішинської міської ради разом з аналізом регуляторного впливу.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

         1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період від “02” жовтня 2017 року до "15" листопада 2017 року.

 

з/п

Вид консультації (публічні консуль-тації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консуль-тації прямі- (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), Запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

2

3

4

1

Оперативні наради з керівниками комунальних підприємств

5

Отримання інформації та пропозиції

2

Надсилання поштових та електронних повідомлень суб’єктам господарювання щодо Правил благоустрою

26

Доведено до відома та ознайомлено суб’єктів господарювання з проектом рішення «Про Правила благоустрою на території міста Нетішин»

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  1226, у тому числі  малого підприємництва – 112, та мікропідприємництва (ФОП) – 1114.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 99,5%   (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодичні

(за наступний рік)

За п’ять років

1

2

3

4

5

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва  на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Придбання гумових рукавичок для прибирання території в період проведення всеукраїнської акції «За чисте довкілля» (1 особа на 1 суб’єкта Х вартість 1 пари Х 2 рази на рік)

1*18,00 грн*2=

36,00

36,00

180,00

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

5

Інші процедури Витрати часу на проведення прибирання територій в період проведення всеукраїнської акції «За чисте довкілля»( вартість 1 год часу* кількість витраченого часу*2рази на рік)

22,41*2*2=89,64

22,41*2*2=

89,64

448,20

6

Разом витрат, гривень

Формула (рядки 1+2+3+4+5) грн.

125,64

Х

628,20

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1226

1226

1226

8

Сумарно, гривень

Формула:(рядок 6  х  рядок 7) грн.

154034,64

Х

770173,20

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

 22,41*1,5=

33,61 грн

0,00

33,61

10

Процедури організації виконання вимог регулювання, грн.: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

11

Процедури офіційного звітування

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

13

Інші процедури

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

14

Разом витрат (рядки 9+10+11+12+13) грн.

 

33,61

Х

33,61

15

Кількість суб’єктів малого підприєм-ництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

 

1226

1226

1226

16

Сумарно, гривень (рядки 14×15)

 

41205,86

Х

41205,86

 

*за даними Державної реєстраційної служби України спостерігається  припинення темпів приросту (кількості) нових та стабілізація темпів ліквідації (припинення) суб’єктів господарювання.

 

 

Бюджетні витрати

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

з/п

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру, години

Вартість часу співробіт-ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) гривень/ годин

Оцінка кількості процедур за рік, що припа-дають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюван-ня

Витрати на адмініст-рування регулюван-ня (за рік), грн.

1

Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

 

-

-

-

-

2

Поточний кон-троль за суб’єк-том господар-ня, що перебуває у сфері регулюв., у т.ч числі:

   - камеральні

   - виїзні

-

-

-

-

-

3

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

1,5

22,41 грн./год.

 

1

4

134,46

4

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1

22,41 грн./год.

 

1

4

89,64

5

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6

Підготовка звітності за результатами регулювання

8

22,41 грн./год.

 

1

1

179,28

7

Інші адміністративні процедури

-

-

-

-

-

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

403,38

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

2016,90

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

 

За п’ять років, грн.

1

2

3

4

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

154034,64

770173,20

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

41205,86

41205,86

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (рядки 1+2)

195240,50

811379,06

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулю-вання суб’єктів малого підприємництва

403,38

2016,90

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядки 3+4)

195643,88

813395,96

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого

підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючі заходи не потребують розробки.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється безстроковий, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни. Протягом його дії передбачається покращити сферу благоустрою міста.

 

 

 

VIII. Визначення показників результативності дії

регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі прогнозовані показники:

№ з/п

Показники результативності

Перший рік запрова-дження

За  п’ять років

1

2

3

4

1

Прогнозована кількість порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП, шт.

4

20

2

Кількість суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта, од.*

1232

1232

 

Розмір коштів, які витрачаються суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, грн.

-

-

 

Час, що витрачається суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаний з виконанням вимог акта, год.

-

-

3

Розмір надходжень до державного та місцевих  бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, грн.

-

-

4

Розмір компенсацій шкоди благоустрою території міста

-

-

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта, %

100

100

 

*за даними Державної реєстраційної служби України спостерігається  припинення темпів приросту (кількості) нових та стабілізація темпів ліквідації (припинення) суб’єктів господарювання.

        

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

 

1.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативности цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

Відповідні відстеження результативності рішення будуть здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних (статистичним методом) за допомогою порівняння кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з 02 листопада по 02 грудня 2017 року включно за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№18, тел. (03842) 9-02-51.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                    О.О.Супрунюк