Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу

«АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради
«Про встановлення вартості однієї нормо-години на роботи, послуги,
що надаються КП НМР «Бюро технічної інвентаризації»
 

Опис проблеми

Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради пропонується прийняти відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яким виконавчим органам міських рад надані повноваження щодо встановлення тарифів на послуги, які надаються підприємствами комунальної власності та у зв’язку із зверненням комунального підприємства Нетішинської міської ради «Бюро технічної інвентаризації».

На сьогодні вартість однієї нормо-години на роботи та послуги, що надаються підприємством встановлена розмірі 54,36 гривень (яка встановлена у 2009 році). Ця вартість однієї нормо-години сформована з урахуванням мінімальної заробітної плати, визначеної чинним законодавством на момент розрахунку вартості робіт, послуг. З моменту її введення збільшилися витрати на заробітну плату, оплату електроенергії, інших матеріалів і послуг сторонніх організацій, тощо.

Окрім цього, від 1 січня 2013 року запроваджена нова система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яку проводять державні реєстратори прав на нерухоме майно. Відповідно роботи (послуги) комунального підприємства зменшено у частині державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, так як наслідок, зменшено доходи підприємства в межах 50 відсотків.

Тому, виникає необхідність, переглянути вартість однієї нормо-години на роботи, послуги, що надаються КП НМР «Бюро технічної інвентаризації».

Цілі регулювання

Рішення виконавчого комітету міської ради розроблено з ціллю встановлення вартості 1-ї норми години на роботи, послуги, що надаються КП НМР «Бюро технічної інвентаризації», враховуючи фактичні та планові витрати підприємства.

Механізми та заходи

Встановлення нової вартості 1 нормо-години дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу підприємства, якісно та ефективно обслуговувати замовників.

Розробка рішення здійснюється за принципами: законності, гласності (вiдкритостi та загальнодоступності), колегіальності, урахування пропозицій тощо.

Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватися за результатами відстеження його результативності.

Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Встановлення нової вартості однієї нормо-години дозволить у повному обсязі відшкодовувати витрати підприємства з надання послуг та забезпечити рентабельну роботу БТІ, якісно та ефективно обслуговувати замовників. Враховуючи, що запропонована вартість однієї нормо-години регулюється за допомогою даного регуляторного акта, це дозволить перешкоджати необгрунтованому підвищенню цін на послуги БТІ. Застосування економічно обгрунтованої вартості однієї нормо-години буде сприяти захисту населення та суб'єктів господарювання від монопольних проявів на ринку послуг, недопущенню безпідставного зростання тарифів та здійсненню контролю за правильністю їх формування.

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат та коштів державного, обласного бюджетів та бюджету міста, а також не потребує додаткових витрат на здійснення контролю та виконання цього регуляторного акта.

Виконання вимог регуляторного акта не залежить від впливу зовнішніх факторів і не заподіє можливої шкоди, що вимагає компенсації. У той же час, затвердження вартості однієї нормо-години може викликати невдоволення споживачів через збільшення витрат на оплату послуг підприємства.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1.Залишення існуючої ситуації без змін. Ця альтернатива є неприйнятним способом досягнення визначених цілей, оскільки через невідповідність існуючих тарифів фактичним витратам, відсутність обігових коштів може негативно вплинути на діяльність підприємства.

2.Прийняття запропонованого рішення. Ця альтернатива є прийнятною, оскільки забезпечить вирішення проблеми і є єдиним виходом із ситуації, що склалася.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: можливе збільшення надходження коштів до бюджету міста

В и т р а т и: процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

Сфера інтересів суб’єкта господарювання

В и г о д и: можливість працювати беззбитково, своєчасно виплачувати заробітну плату, відповідні податки та поновлювати основні фонди

В и т р а т и: не зазнає

Сфера інтересів населення міста

В и г о д и: мають можливість вчасно отримувати якісні послуги та розраховуватися за них за економічно обґрунтованими тарифами, правильність застосування яких може бути перевірена контролюючими органами

В и т р а т и: збільшаться витрати на оплату робіт, послуг

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акта

Показником результативності є надходження від наданих послуг, кількість наданих послуг.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 1700 годин 4 березня 2013 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. №№20,21, тел. 3-22-65.

 

 

Проект

 

Про встановлення вартості однієї нормо-години

на роботи, послуги, що надаються

КП НМР «Бюро технічної інвентаризації»

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою розгляду звернення комунального підприємства НМР «Бюро технічної інвентаризації», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1.Встановити вартість однієї нормо - години на роботи, послуги, що надаються          КП НМР «Бюро технічної інвентаризації» у розмірі 77 грн. 59 коп. згідно з додатком.

2.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 18 червня 2009 року № 228 «Про встановлення тарифів щодо оплати робіт, послуг, які надаються КП НМР «Бюро технічної інвентаризації».

3.Рішення набирає чинності від дня оприлюднення у газеті громади міста «Нетішинський вісник».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови Скакуна П.С             

 

Секретар міської ради                                  М.М.Степаненко

 

 

 

Додаток  до рішення виконавчого

комітету міської ради

«___» _________2013 №___

 

Вартість однієї нормо-години на роботи, послуги,
що надаються КП НМР «Бюро технічної інвентаризації»

 

1.Погодинна тарифна ставка виконавця на 2013 рік:

1692 х 12 : 2002 = 11,60 грн., де

1692 – середня тарифна ставка виконавця в гривнях,

12 – кількість місяців у році,

2002 – кількість годин робочого часу на 2013 рік.

            2.Вартість однієї години роботи виробничого персоналу БТІ – 77,59 грн.:

 

Статті калькуляції (грн.):

 

- основна заробітна плата

11,60 грн.

- нарахування на заробітну плату (36,85%)

4,27 грн.

- загальногосподарські витрати

46,40 грн.

собівартість

62,28 грн.

- рентабельність (3,82%)

22,38 грн.

відпускна ціна

64,66 грн.

- ПДВ (20%)

12,93 грн.

відпускна ціна з ПДВ

77,59 грн.