Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Нетішинської міської ради

«Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» (далі-Порядок).

Даний проект рішення розроблено з метою приведення діючого Порядку до вимог чинного законодавства.

Основним нормативно-законодавчим актом, який регулює цей Порядок є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядок проведення конкурсу на право оренди держаного майна, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 906.

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом удосконалення процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади міста Нетішина.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2.Цілі державного регулювання

Даний Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду пропозицій щодо оренди комунального майна територіальної громади міста Нетішина, а також утворення і роботи комісії та проведення конкурсу на право оренди майна.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятою, оскільки, запропоноване рішення упорядковує Порядок відповідного до вимог чинного законодавства

Відсутність регулювання

У разі не прийняття даного проекту рішення проблема буде залишатися не вирішеною

 

 

            2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Приведення Порядку до вимог чинного законодавства

 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Відсутність регулювання

-

-

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина

-

Відсутність регулювання

-

-

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина

-

Відсутність регулювання

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Прийняття запропонованого рішення

-

Альтернатива 2. Відсутність регулювання

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Прийняття запропонованого рішення

3

Затвердження запропонованого проекту рішення дозволить затвердити Порядок оренди комунального майна територіальної громади міста Нетішина, а також утворення і роботи комісії та проведення конкурсу на право оренди майна

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

У разі прийняття зазначеного проекту рішення питання щодо проведення конкурсу на право оренди майна до вимог чинного законодавства

-

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

-

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина».

Запропонований  проект  рішення  забезпечує  прозорість  дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури проведення конкурсу на право оренди майна.

 

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Даним проектом рішення здійснюється приведення до вимог чинного законодавства питання щодо Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин  тому здійснити розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта, встановити кількість суб’єктів підприємництва та питому вагу суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, неможливо.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України до нього вноситимуться зміни та доповнення.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті дії цього регуляторного акту плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта.

2.Кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості громадян та суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

 

9.Визначення заходів,  за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

2.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            5.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.    

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 29 липня 2019 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 306, 308, тел. (03842) 9-07-52.

 

 

 

Заступник міського голови                                                                      О.В.Латишева

 

 

 

 

Охримчук О.М.

Гнатів І.І.

9-07-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ


УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_____________ сесії Нетішинської міської ради

I скликання

 

__.__.2019                                                    Нетішин                                           № __/_____

 

 

Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6 статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від           31 серпня 2011 року № 906, міська рада    в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина у новій редакції згідно з додатком 1.

2.Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» від 30 липня 2015 року № 76/1880;

2.2.рішення п’ятдесят другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання «Про внесення змін до рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 липня 2015 року № 76/1880 «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина».

3.Рішення набирає чинності з __________________.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та заступника міського голови Латишеву О.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                                       О.О.Супрунюк

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ______________

сесії Нетішинської міської

ради VI I скликання

__.__.2019 № __/_____

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина

 

1.Загальні положення

1.1.Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від           31 серпня 2011 року № 906, та з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина.

1.2.Майном комунальної власності територіальної громади міста Нетішина, на яке поширюється дія цього Порядку, є:

1.2.1.цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

1.2.2. індивідуально визначене майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина (нерухоме майно: будівлі, споруди, нежитлові приміщення);

1.2.3.окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина.

1.3.Конкурс на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина, проводить конкурсна комісія (далі ­- комісія), що утворюється орендодавцем.

1.4.Комісія може бути утворена для визначення орендаря як щодо одного конкретного об’єкта, так і для групи об'єктів, які належать до сфери управління орендодавця.

1.5.Перелік об’єктів права власності територіальної громади міста Нетішина, які не можуть бути об’єктами оренди, визначається рішенням Нетішинської міської ради.

 

2.Оголошення конкурсу

2.1.Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується орендодавцем.

2.2.Оголошення про конкурс оприлюднюється на веб-сайті Нетішинської міської ради та в друкованих або інших засобах масової інформації.

2.3.Оголошення про конкурс щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів публікується не пізніше  ніж  за  40 календарних днів до дати проведення конкурсу; щодо  індивідуально визначеного майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина (нерухомого майна: будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого  окремого  індивідуально визначеного майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина - не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

2.3.1.інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, у тому числі тієї, що експортується, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єктів за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

2.3.2.умови конкурсу;

2.3.3. розмір  гарантійного  внеску,  який становить шість стартових орендних  плат. Гарантійний  внесок  може  бути здійснений шляхом перерахування  коштів  на  визначений  в  оголошенні  про  конкурс рахунок   або  шляхом  надання  банківської  гарантії. При  цьому банківська  гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива  (гарантії),  який  видається  банком  з кредитним  рейтингом  інвестиційного  рівня  або  банком, акціонер якого  володіє  в  ньому  контрольним  пакетом  акцій (материнська компанія)  і  має  кредитний  рейтинг  інвестиційного  рівня.  Під "інвестиційним  рівнем"  для  цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного   ризику  банку  або  акціонера,  що  володіє  в  ньому контрольним  пакетом  акцій  (материнська компанія), довгострокові незабезпечені    облігації    яких    мають    достатній    рівень кредитоспроможності  на  рівні "ВВВ" або вище згідно з міжнародною рейтинговою    шкалою,    визнаною    міжнародними    рейтинговими агентствами,  і  які  не мають на дату проведення конкурсу судових процесів  з  державним  органом  приватизації  або будь-яким іншим органом  державної  влади  України  (далі  -  гарантійний внесок);

2.3.4. реквізити   рахунка   та   призначення  платежу  (для  сплати гарантійного  внеску);

2.3.5.час, дата і місце проведення конкурсу;

2.3.6.кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (дата та години, не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

2.3.7.перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.

2.4.Особи, які під час вивчення попиту виявили заінтересованість в оренді об'єкта, у телефонному режимі повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

2.5.У разі необхідності, орендодавець/юридична особа, у віданні якої перебуває майно, забезпечує огляд об’єкта оренди членами конкурсної комісії, а після оприлюднення оголошення про конкурс – всіма зацікавленими особами.

2.6.У разі коли Фонд комунального майна міста Нетішина протягом установленого законодавством строку не надав висновків (пропозицій) щодо умов оренди, орендодавець у триденний строк після опублікування оголошення про конкурс листом повідомляє Фонд комунального майна про умови конкурсу.

3.1.Умови конкурсу:

3.1.1.стартовий розмір орендної плати;

3.1.2.ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

3.1.3.дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

3.1.4.компенсація переможцем конкурсу витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди, опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

3.2.Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:

3.2.1. внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди (у разі нотаріального посвідчення та державної реєстрації – з дати такого посвідчення та реєстрації) орендної плати  не  менш  як  за  шість  місяців.  Період,  за який вноситься  плата,  встановлюється  конкурсною комісією за  пропозицією  орендодавця;

3.2.2.виконання певних видів ремонтних робіт;

3.2.3.виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

3.2.4.виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб міста;

3.2.5.збереження (створення) нових робочих місць;

3.2.6.вжиття заходів для захисту навколишнього природного середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

3.2.7.створення безпечних умов праці;

3.2.8.дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.

3.3.Інші умови включаються до умов конкурсу конкурсною комісією з урахуванням пропозицій Фонду комунального майна міста Нетішина.

3.4.Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

3.5.Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

3.6.Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу, затвердженою рішенням _______________ сесії Нетішинської міської ради ___ скликання від ___._____._________ року № ___/_____.

3.7.Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

3.7.1.заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. У разі оренди цілісного майнового комплексу претендент подає також висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту в оренду зазначеного майна. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

3.7.2. документи, які підтверджують гарантійний внесок;

3.7.3.пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;

3.7.4.інформацію про засоби зв'язку з претендентом (електронна адреса та/або мобільний номер телефону);

3.7.5.відомості про претендента:

- для юридичної особи:

1) документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;

3) завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

4) довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

- для фізичної особи:

1) копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;

2) завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

4.1.До складу комісії входять представники орендодавця, Фонду комунального майна, фінансового управління виконавчого комітету міської ради, а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення – також відповідного представника органу місцевого самоврядування. До складу комісії можуть входити депутати Нетішинської міської ради, балансоутримувач комунального майна.

4.2.У разі неподання Фондом комунального майна пропозиції щодо кандидатури свого представника до складу комісії, така комісія утворюється без представника такого органу, про що орендодавець протягом трьох робочих днів після утворення комісії інформує Фонд комунального майна міста Нетішина листом і пропонує у триденний строк подати пропозиції щодо включення до складу комісії кандидатури від Фонду комунального майна міста Нетішина.

4.3.Комісія утворюється в кількості від п'яти до семи осіб у складі голови комісії, секретаря та членів комісії. Склад комісії затверджується до подачі оголошення про конкурс наказом орендодавця. Засідання комісії є правомочним у разі участі в ньому не менш як трьох осіб за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб за чисельності комісії шість осіб, не менш як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

4.4.Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

4.5.Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

4.6.Секретар комісії виконує обов’язки голови комісії, у разі відсутності останнього, складає протоколи комісії та подає їх для затвердження орендодавцю. Секретар комісії, призначається з числа представників орендодавця.

4.7.Основним завданням комісії є:

4.7.1.визначення умов та строку проведення конкурсу (формування оголошення про конкурс);

4.7.2.розгляд поданих претендентами документів та підготовка і подання орендодавцю списку претендентів, допущених до участі в конкурсі, та списку претендентів, недопущених до участі в конкурсі;

4.7.3.проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

4.7.4.вирішує питання щодо припинення діяльності конкурсної комісії у разі не укладення договору оренди із переможцем конкурсу та новим переможцем конкурсу;

4.7.5.надає рекомендації орендодавцю щодо подальших дій, спрямованих на ефективне використання комунального майна.

4.8.Комісія у процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців Фонду комунального майна міста Нетішина, органу місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища тощо. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

4.9.Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

4.10.Члени комісії та працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, несуть відповідальність за розголошення інформації:

4.10.1.про учасників конкурсу, їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

4.10.2.яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

 

5.Процедура проведення конкурсу

5.1.Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

5.2.Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, де реєструються у журналі вхідної кореспонденції, у запечатаних конвертах з написом «На конкурс» з підписом претендента або його представника. У разі, якщо конверт подає представник орендодавця, до конверта додається копія довіреності (оригінал для огляду). Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим засіданням, під час якого конверти розпечатуються.

5.3.Подані претендентами документи розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників які допущені та недопущені до участі в конкурсі. Зазначені списки затверджується наказом орендодавця не пізніше наступного дня після засідання комісії. Орендодавець протягом одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам конкурсу в телефонному режимі та/або на їхню електронну адресу, про допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

5.4. У разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок,  підлягає  поверненню  протягом 10 календарних днів з дня затвердження  списку учасників.

5.5. Якщо  матеріали  відкликані претендентом після останнього дня строку   для   їх   подання,   сплачений   гарантійний  внесок  не повертається.

5.6.У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

5.7.Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

5.7.1.неподання заяв про участь у конкурсі;

5.7.2.відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;

5.7.3.знищення об'єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.

5.8.У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

5.9.У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати  за перший/базовий місяць оренди у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу із застосуванням принципу аукціону.

5.10.У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

5.11.Протягом семи робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до участі у конкурсі, комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Секретар комісії реєструє в бланку реєстрації учасників конкурсу та протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу із зазначенням дати, часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи. Секретар також видає картку з номером учасника, бланк пропозиції (заповнюється учасником), в якому зазначатимуться номер учасника і запропонована ним сума. Бланк пропозицій (загальний) також заповнює секретар комісії під час аукціону. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

5.12.Після закінчення реєстрації учасників конкурсу, такі учасники в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, подають голові конкурсної комісії запечатані конверти (з надписом «конкурсна пропозиція» та підписом учасника) з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати (у разі необхідності секретар комісії передає голові комісії конкурсні пропозиції учасників).

Конкурсна пропозиція має вигляд аркуша паперу А4 із зазначенням пропонованої орендної плати за 1 кв.м. та відомостей про учасника. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу, та заокруглюється до гривні.

5.13.Голова комісії (у разі його відсутності - секретар комісії) в присутності членів комісії та заінтересованих осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначений розмір орендної плати нижчий, ніж визначений в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються, про що комісія приймає рішення. Такі конкурсні пропозиції вносяться до протоколу з відміткою «не відповідає умовам конкурсу».

5.14.Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс проводиться у формі торгів «з голосу» головою комісії (у разі його відсутності ­ секретарем комісії). Початком конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

5.15.Після оголошення головою комісії найбільшої конкурсної пропозиції орендної плати, комісія приймає рішення про встановлення кроку (грн.), який не може бути меншим ніж 1 відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях.

5.16.Голова комісії пропонує наступному учаснику (згідно його номера) після того, який запропонував найбільший розмір орендної плати, піднімати ціну не менше ніж на крок, встановлений комісією.

5.17.У процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, отриманий під час реєстрації учасників.

5.18. Якщо  після того, як голова комісії тричі оголосив останню пропозицію, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високого розміру орендної плати, комісія приймає рішення про визнання переможцем конкурсу учасника з найвищою пропозицією. Голова називає номер учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланки про відсутність вищих пропозицій.

5.19.Учасник, який під час конкурсу порушив вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що вноситься запис до протоколу.

5.20.Після закінчення засідання комісії, на якому було визначено переможця конкурсу, складається протокол, у якому зазначаються відомості про учасників; стартова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

5.21.Протокол про результати конкурсу протягом трьох робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу затверджується наказом орендодавця. Орендодавець, після затвердження результатів конкурсу свої наказом, повідомляє про результати конкурсу всім учасникам (електронна адреса та/або в телефонному режимі), та публікує їх на веб-сайті Нетішинської міської ради та в друкованих або інших засобах масової інформації, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

5.22.Діяльність комісії припиняється у разі:

5.22.1.відсутності заяв про участь у конкурсі з оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

5.22.2.відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те, що конкурс не відбувся;

5.22.3.укладення договору оренди з особою, яка згідно із законодавством має право на отримання відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам  конкурсу, ­ з моменту укладення договору;

5.22.4.проведення конкурсу ­ з дати укладення договору оренди, а якщо договір не укладено, ­ з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.

5.23.Орендодавець протягом 3 робочих днів після затвердження результатів конкурсу надсилає на електронну адресу переможця конкурсу або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект договору оренди.

Переможець конкурсу або уповноважена ним особа протягом п'яти робочих днів з моменту направлення на електронну адресу або особистого вручення повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

У разі пропущення строку, вказаного у п.5.23 переможцем, конкурсна комісія приймає рішення щодо направлення проекту договору новому переможцю конкурсу.

Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», та включати орендну плату, запропоновану переможцем конкурсу, а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

У разі коли переможцем конкурсу є суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням ____________ сесії Нетішинської міської ради ____ скликання від ___________________ року № _____/__________.

 

6.Додаткове засідання комісії

6.1.У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 5.20. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання комісії. Додаткове засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 6.3. цього Порядку.

6.2.На підставі рішень, прийнятих комісією відповідно до пункту 6.1. цього Порядку, орендодавець скасовує свій наказ про визначення переможця.

6.3.Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання, передбаченого пунктом 5.9. цього Порядку. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

6.4.Новий  переможець  конкурсу, або уповноважена ним особа протягом п’яти робочих днів після направлення на електронну адресу або особистого вручення орендодавцем проекту договору, особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

6.5.Гарантійні  внески  протягом  семи  робочих днів з дня укладення  договору  оренди  повертаються всім учасникам конкурсу, крім  переможця  конкурсу  та  осіб,  яким  гарантійний  внесок не повертається згідно з вимогами цього Порядку. 

У  разі  порушення  переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті  6.4.  цього  Порядку,  сплачений  ним  гарантійний внесок не повертається.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу  зараховується  в  рахунок  майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до бюджету міста і балансоутримувачу відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішина та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням ____________ сесії Нетішинської міської ради ____ скликання від ___________________ року № _____/__________.

6.6.У разі відмови нового переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, зазначеного у пункті 5.23. цього Порядку, комісія може прийняти рішення щодо повторного проведення конкурсу.

 

7.Підстави для скасування конкурсу

7.1.Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасовано орендодавцем за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

7.1.1. Фонд комунального майна міста Нетішина відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття комісією рішення щодо умов та строків проведення конкурсу;

7.1.2.об'єкт оренди було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

7.2.3.укладено договір відповідно до пункту 5.10. цього Порядку.

7.3. У  разі  скасування  конкурсу  гарантійні внески повертаються всім  учасникам  конкурсу.