Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг»

(СКАЧАТИ ФАЙЛ) Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нетішинської міської ради.docx                                                

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Нетішинської міської ради

 «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг»

  1. Визначення проблеми

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих органів місцевих рад належить сприяння розвитку усіх форм торгівлі, встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування незалежно від форм власності, організація ярмарків, ринків.

Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою на території міста Нетішина, затверджених рішенням сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 04 травня 2018 року № 41/2590 встановлено порядок благоустрою   об’єктів  у місті.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21 жовтня 2011 року N 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

 Правилами благоустрою на території міста Нетішина передбачено утримання   малих архітектурних форм.   Проте, не в повному об’ємі визначений порядок розміщення, необхідний перелік документів та механізм погодження розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг, для яких не вимагається отримання паспорта прив’язки.

Пунктом 5 частини першої статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено заборону самовільного встановлення на об’єктах благоустрою торговельних лотків, павільйонів, кіосків, тощо.

Оскільки на сьогодні існує ряд неузгодженостей щодо розміщення об’єктів торгівлі, тимчасових споруд та пересувних споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг, а також щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів, постає необхідність затвердження чіткого порядку з визначенням переліку документів,  термінів отримання погодження, тощо.

Наразі, потребує викладення у новій редакції діюче положення про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг.   

 Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

  1. Цілі державного регулювання

Цілями запропонованого проекту рішення є: 

 - встановлення прозорого та чіткого  механізму розміщення об’єктів торгівлі, тимчасових споруд та пересувних споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг, а також щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів;   

- деталізація всіх процедур отримання погодження на розміщення об’єктів; 

- скорочення витрат часу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб під час погодження розміщення об’єктів; 

- забезпечення сприятливих умов для відпочинку мешканцям будинків, в яких розташовані об’єкти сфери обслуговування.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Залишення на даний момент  існуючої ситуації без змін.

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки діюче рішення не забезпечує визначення чіткого механізму розміщення  об’єктів торгівлі, тимчасових споруд та пересувних споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг, а також щодо розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів;    

  

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребує державного регулювання.

Прийняття запропонованого  проекту рішення

Забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом удосконалено Порядок   розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг.  

 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на інтереси місцевої влади (орган місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

відсутні

     відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

відсутні

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребують державного регулювання.

Прийняття запропонованого проекту рішення

 - врегульований механізм розміщення об’єктів сфери обслуговування на території міста

-впорядкування здійснення  тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надавання послуг у сфері розваг;

-впорядкування організації та проведення ярмарок.

-створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

 - зменшення надходження заяв і скарг від мешканців міста;

-покращення іміджу міста.

 

 

     відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

 відсутні

відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребує державного регулювання.

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

  Встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування;

-забезпечення сприятливих умов для відпочинку мешканцям будинків, в яких розташовані об’єкти сфери обслуговування

 -підвищення   якості  обслуговування;

-упорядковане міське

середовище

 

 

відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

462*

106*

1114**

1683

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,06

27,5

6,3

66,2

 

Х

 

* За статистичними даними, кількість підприємств, які включені до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

** фізичні особи-підприємці

 

 За проведеним аналізом звернень суб’єктів господарювання щодо розміщення об’єктів торгівлі, тимчасових споруд та пересувних споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг, а також щодо розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів   протягом 2017-2018 років питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив   менше 10%.

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

відсутні

відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

відсутні

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

 Єдиний для усіх прозорий механізм отримання погодження на розміщення об’єктів торгівлі, послуг та розваг;

- наявність чітких вимог  щодо    документів, необхідних для здійснення дрібнороздрібної торгівлі,  надання послуг у сфері розваг та розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів.   

 

відсутні

 

 

 

 

 

             

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

 

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

-

 

Прийняття запропонованого проекту рішення.    

-

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

-

 

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Збереження існуючого стану

2

важливі аспекти проблеми існуватимуть далі

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Прийняття запропонованого проекту рішення

3

цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою

  В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Збереження існуючого стану

відсутні

відсутні

Проблема продовжує існувати.

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

відсутні

відсутні

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті, оскільки законодавчими актами врегульовані не всі випадки розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг.

Прийняття запропонованого проекту рішення.    

відсутні

відсутні

цілі регуляторного акта  можуть бути досягнуті майже повною мірою

 

 Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Збереження існуючого стану

Не прийнятна, оскільки не вирішує порушеного питання.

Х

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Не прийнятна, оскільки відсутні ринкові механізми для вирішення даної проблеми

Х

Прийняття запропонованого проекту рішення

Єдина можлива альтернатива, оскільки забезпечує позитивний імідж органу місцевого самоврядування, врегульовує механізм розміщення об’єктів сфери обслуговування на території міста, сприяє впорядкуванню здійснення  тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надавання послуг у сфері розваг, організації та проведення ярмарок, що забезпечує створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності у місті.

 

 

Х

 V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1. Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг шляхом прийняття рішення виконавчого комітету міської ради за зверненням суб’єкта господарювання.

2.Порядок розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг шляхом   прийняття  рішення виконавчого комітету міської ради за  зверненням суб’єкта господарювання.

3.Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів шляхом видачі погодження  для розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок та інших масових заходів на об’єктах благоустрою за встановленою формою.

4. Визначення  переліку документів, необхідних для отримання рішення про погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг, рішення про розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг та розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів. 

5. Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості шляхом публікації оголошення про оприлюднення проекту регуляторного акта у газеті «Нетішинський вісник» та розміщення на офіційному сайті Нетішинської міської ради разом з аналізом регуляторного впливу.

 VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

 

1

2

3

4

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнан- ня та приладів, сервісне обслуговування, нав- чання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

  витрат непередбачено

 витрат непередбачено

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн

 -

-

 

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до органів державної фіскальної служби, грн.

  витрат не передбачено

 витрат не передбачено

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

 витрат не передбачено

 витрат не передбачено

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, по-годжень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

 витрат не передбачено

  витрат не передбачено

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

 

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

  витрат не передбачено

 витрат не передбачено

 

8

Інші процедури:

  витрат не передбачено

 витрат не передбачено

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

-

-

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

463

463

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

-

-

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витра-ти за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 витрат не передбачено

  витрат не передбачено

  витрат не перед-бачено

  витрат не перед-бачено

Витрати на отримання адмі-ністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведен-ня незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг   (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додатко-вих витрат не передба-чено

Додатко-вих витрат не передба-чено

                 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські то-вари тощо)

Додаткових вит-рат не передба-чено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових вит-рат не передбаче-но

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з най-мом додаткового персоналу

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

-

-

-

-

 

 2. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1220 одиниць, у тому числі малого підприємництва 106 одиниць та мікропідприємництва 1114 одиниць;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив   менше 10%.

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури

  

-

_

_

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

  витрат не передбачено

   витрат не передбачено

  витрат не передбачено

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

11

Процедури офіційного звітування (п.10)

 витрат не передбачено

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

 витрат не передбачено

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

13

Інші процедури (уточнити)

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

  витрат не передбачено

14

Разом, гривень

  -

  -

 витрат не передбачено

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

-

16

Сумарно, гривень

-

-

-

 

 

 

 

 

 

     Нетішинська міська рада не несе витрат на адміністрування регулювання.

 4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

-

-

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

-

-

 

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючи заходи не потребують розробки.

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється безстроковий, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни.  

 VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 

 

  • Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.
  • Динаміка  кількості виданих рішень виконавчого комітету міської ради про погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг, рішень виконавчого комітету міської ради щодо розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг та  погоджень розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та інших масових заходів шляхом видачі погодження розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок та інших масових заходів на об’єктах благоустрою.
  • Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

 

 1.Базове, повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

 2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 19 листопада 2018 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№211,212,321 тел. (03842) 9-08-22, 9-06-15.

  

    Заступник міського  голови                                                           О.В.Латишева

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

______.201*                                             Нетішин                       № ___/____

 

 

Про порядок розміщення об’єктів

торгівлі, сфери послуг та розваг

 

Відповідно до статті 25, пункту 3, частини 4, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг у місті Нетішині, Нетішинська міська рада                     в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг, згідно з додатком.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення двадцятої сесії Нетішинської міської ради від 30 липня 2015 № 76/1879 «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина.

3.Рішення підлягає оприлюдненню у газеті міста «Нетішинський вісник».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення _______сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2018 № ___/___

 

 

ПОРЯДОК

розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг

 

1.Загальні положення

1.1.Порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг (далі-порядок) визначає організаційно-правові засади та механізм розміщення та погодження режиму роботи таких об’єктів на території міста Нетішина.

1.2.Суб'єкт господарювання провадить діяльність після його державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії.

1.3.Суб'єкт господарювання може мати:

            - торговельні об'єкти оптової торгівлі, складське приміщення або  мережу складів - для провадження оптової торговельної діяльності;
            - роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу - для провадження роздрібної торговельної діяльності; 
            - мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кафетерії тощо) - для здійснення ресторанного обслуговування;
            - об’єкти сфері послуг та розваг.
         1.4.Відповідальність за дотримання вимог законодавства, державних  стандартів, норм і правил несуть суб’єкти господарювання.

 

2. Погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, сфери послуг

та розваг

2.1.Виконавчий комітет Нетішинської міської ради встановлює за погодженням з власником зручний для населення режим роботи об’єкта торгівлі, сфери послуг та розваг.

2.2.Суб’єкт господарювання, за власною ініціативою, може подати виконавчому комітету Нетішинської міської ради заяву про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, сфери послуг та розваг за формою згідно з додатком 1 до цього порядку, в якій зазначаються:

- повна назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця;

- прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника (якщо заява подається представником);

- юридична адреса юридичної особи, місце реєстрації фізичної особи-підприємця;

- найменування, адреса розташування закладу або об’єкта;

- інформація щодо права користування об’єктом (приміщенням);

- площа приміщення та/або кількість посадочних місць;

- вид діяльності, що здійснюватиметься у закладі чи на об’єкті згідно з КВЕД;

- пропонований режим роботи закладу або об’єкта.

2.3.Подання заяви про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, сфери послуг та розваг здійснюється через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради відповідно до регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого рішенням Нетішинської міської ради.

2.4.Заява розглядається управлінням економіки виконавчого комітету міської ради, яке готує проект рішення та подає його на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради відповідно до регламенту виконавчого комітету міської ради.

Підписане та скріплене печаткою рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг передається до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради не пізніше наступного робочого дня.

 

3.Порядок розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг

3.1.Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

3.2.Дрібнороздрібна торгівля – це роздрібна торгівля через торговельну мережу із формою позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельного залу для споживачів, а саме:

- пункти некапітальної забудови – кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;

         - засоби пересувної мережі – споруди,  які не мають закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей: автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо. 
            Через   дрібнороздрібну  торговельну  мережу  дозволяється 

реалізація   продовольчих   і   непродовольчих   товарів    тільки 

нескладного  асортименту,  яка  проводиться  згідно з правилами їх 

продажу

3.3. Послуги у сфері розваг – це послуги, які надаються суб’єктами господарювання за межами закритих приміщень (просто неба), а саме:

- послуги з прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів тощо;

- послуги, що надаються на батутах, надувних дитячих майданчиках, тощо;

- послуги, що надаються на стаціонарних атракціонах;

- інші послуги у сфері розваг.

3.4.Погодження режиму роботи об’єкта дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.

         3.5.Для отримання рішення про погодження режиму роботи об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг суб’єкт господарювання подає у Центр надання адміністративних послуг такі документи:

- заяву за формою згідно з додатком 2 до цього порядку;

- копію схеми розташування (графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі з прив'язкою до місцевості) із відображенням зовнішнього вигляду обладнання/об’єкта, погодженої балансоутримувачем (власником) або орендарем території та відділом  архітектури, містобудування та благоустрою виконавчого комітету міської ради;

3.6.Заява розглядається управлінням економіки виконавчого комітету міської, яке готує проект рішення та подає на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради відповідно до регламенту виконавчого комітету міської ради.

3.7.Підписане та скріплене печаткою рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи об’єкта дрібнороздрібної торгівлі, сфери послуг та розваг передається до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради не пізніше наступного робочого дня.

3.8.При здійсненні дрібнороздрібної торгівлі та наданні послуг у сфері розваг і розваг на території міста забороняється здійснювати торгівлю:

- продовольчими товарами, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;

- нефасованими і неупакованими продовольчими товарами з розносок, лотків, столиків, корзин, візків;

- алкогольними напоями,пивом та тютюновими виробами;

- дорогоцінними металами, коштовним камінням та виробами з них;

- товарами, вільна реалізація яких заборонена, а також товарами, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув;

- вогненебезпечними товарами побутової хімії, піротехнічними виробами, іграшками тощо;

- на тротуарах, пішохідних доріжках, алеях;

- на газонах.

 

 

4.Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності під час проведення ярмарок та

інших масових заходів

4.1.Організація проведення ярмарків, інших масових заходів може здійснюватись за ініціативою міської ради та її виконавчого комітету або за ініціативою суб'єктів господарювання, громадських об’єднань, підприємств та організацій.

4.2.Погодження розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок та інших масових заходів на об’єктах благоустрою (далі-погодження) надається виконавчим комітетом міської ради, за формою згідно з додатком 4 цього порядку.

4.3.Організатор проведення ярмарків, інших масових заходів подає через Центр надання адміністративних послуг заяву на ім’я міського голови, про розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок та інших масових заходів, за формою згідно з додатком 3, у якій обов’язково зазначаються:

- мета та вид заходу (ярмарок, рекламна акція тощо);

- місце та час проведення заходу;

- повне найменування, адреса місця розташування організатора проведення заходу;

- прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, відповідальної за організацію проведення заходу, його контактні телефони.

До звернення додаються:

- схема розміщення тимчасових споруд, що будуть задіяні у заході, погоджена із балансоутримувачем (власником) або орендарем території;

- копія договору про на надання послуг із вивезення побутових відходів.

4.4.Погодження готується управлінням економіки виконавчим комітетом міської ради, за зверненням організатора заходу, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації такого звернення у виконавчому комітеті міської ради.

4.5.Відповідальність за дотримання Правил благоустрою території міста Нетішина, організацію належного утримання території під час проведення заходу та вивезення побутових відходів, дотримання правил протипожежної безпеки та санітарних правил та інших норм а правил покладається на організатора заходу.

 

 

 

Додаток1

до порядку розміщення об’єктів торгівлі,

сфери послуг і розваг

 

Міському голові

_______________________________

_______________________________

___________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(адреса)

___________________________________________

                           (телефон)

 

З А Я В А

про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі,

сфери послуг та розваг

 

Прошу встановити режим роботи ________________________________,

__________________________________________________________________

(вид та назва об’єкта)

за адресою:  _______________________________________________________

з метою здійснення  ________________________________________________

інформація щодо права користування об’єктом (приміщенням)_____________________________________________________

(право власності,оренди, іншого використання)

__________________________________________________________________

Площа приміщення та/або кількість посадочних місць)___________________

__________________________________________________________________

(вид діяльності згідно КВЕД)

Пропонований режим роботи об’єкта (закладу) _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

_____         ______________                   _________________________________________

(дата)                                  (підпис, прізвище, ім’я та по-батькові заявника або уповноваженої особи)

         Підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів послуг, вимогам законодавства.

            Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

Прийняв адміністратор ЦНАП_________________________________

Реєстраційний номер___________

 

Додаток 2

до порядку розміщення об’єктів торгівлі,

сфери послуг і розваг

 

Міському голові

_______________________________

_______________________________

___________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(адреса)

___________________________________________

                           (телефон)

З А Я В А

про встановлення режиму роботи об’єкта дрібнороздрібної торгівлі,

надання послуг

 

Прошу встановити режим роботи _____________________________________

__________________________________________________________________,

(вид та назва об’єкта)

за адресою:  _______________________________________________________

з метою здійснення  ________________________________________________

__________________________________________________________________

(вид діяльності згідно КВЕД)

 

Пропонований режим роботи_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________         ______________                   _________________________________________

(дата)                                  (підпис, прізвище, ім’я та по-батькові заявника або уповноваженої особи)

 

Додатки:

         Підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів послуг, вимогам законодавства.

            Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Прийняв адміністратор ЦНАП_________________________________

Реєстраційний номер___________

Додаток 3

до порядку розміщення об’єктів торгівлі,

сфери послуг і розваг

 

Міському голові

_______________________________

_______________________________

___________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженого представника)

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(адреса)

___________________________________________

                           (телефон)

З А Я В А

про розміщення тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності під час проведення ярмарок

та інших масових заходів

 

Прошу погодити розміщення тимчасових споруд з метою проведення  __________________________________________________________________

(мета та вид заходу (ярмарок, рекламна акція тощо)

__________________________________________________________________

Місце та час проведення заходу__________________________________

__________________________________________________________________

  _________________________________________________________________

Повне найменування, адреса місця розташування організатора проведення заходу __________________________________________________

__________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________         ______________                   _________________________________________

(дата)                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, відповідальної за організацію проведення заходу.)

 

Додатки:

         Підтверджую відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів послуг, вимогам законодавства.

            Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Прийняв адміністратор ЦНАП_________________________________

Реєстраційний номер___________

 

Додаток 4

до порядку розміщення об’єктів торгівлі,

сфери послуг і розваг

 

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

___________№_____________

 

П О Г О Д Ж Е Н Н Я

про розміщення тимчасових споруд для провадження

підприємницької діяльності під час проведення ярмарок

та інших масових заходів

 

1.Погодити ___________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації, прізвище ім'я, по батькові фізичної особи – підприємця,)

 

_______________________________________________________________________

розміщення  __________________________________________________________

(вид та назва об’єкта)

за адресою _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

2.Встановити режим роботи від ____ год. до _____ год.

 

3.Встановити термін дії погодження від_________ до _________ 20____ року.

 

 

            Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

 

 

Міський голова            ____________              ___________________

                                      (підпис)                                                 (прізвище, ініціали)

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.netishynrada.gov.ua/assets/nettheme/images/r-misto.png