Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження порядку

розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування

окремими конструктивними елементами благоустрою

комунальної власності»

 

 

1. Визначення проблеми

Порядок розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності розроблено з метою регулювання правовідносин, пов'язаних із розміщенням малих архітектурних форм та тимчасовим користуванням окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницькою діяльністю та/або малих архітектурних форм (далі – ТС та МАФ).

Пунктом 4 ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» установлено, що розміщення ТС здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 листопада              2011 року №244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі-порядок).

Пунктом 1.1. зазначеного порядку визначено, що механізм розміщення ТС визначається цим порядком. У свою чергу п. 2.1 зазначеного документа встановлено, що підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС. Але отриманню паспорта прив’язки передує низка дій з боку суб’єкта, який має намір розмістити ТС.

За нормами пунктів 2.3, 2.6 та 2.11 порядку перелік документів для отримання паспорта прив’язки ТС є вичерпним. Зазначеними пунктами не передбачено надання документів про відведення земельних ділянок під розміщення ТС.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та порядок не містять юридичних приписів щодо обов’язкового попереднього або наступного набуття суб’єктами господарювання будь-яких прав на земельні ділянки, на які вони мають бажання встановити ТС для здійснення підприємницької діяльності.

Разом з тим, додаток 1 до порядку передбачає надання інформації щодо площі земельної ділянки згідно з документами землекористування.

Отже, у вказаних обставинах, власники ТС мають отримувати право на користування земельною ділянкою виключно за процедурою земельних торгів.

Очевидно, що це спричинить великі адміністративні бар’єри та складнощі для, у першу чергу, малого та мікропідприємництва та фактично заблокує процедуру розміщення ТС, що авжеж є не доцільним.

З іншого боку, неприпустимим є безкоштовне використання майна територіальної громади для розміщення ТС, оскільки це буде прямим порушенням Бюджетного кодексу України.

Враховуючи викладене, вкрай актуальною є необхідність вирішення проблеми, насамперед, щодо удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів територіальної громади, зменшенням адміністративного та фінансового навантаження на малий бізнес, забезпеченням рівних умов, прав та можливостей для суб’єктів господарювання, покращення якості благоустрою міста.

               Відповідно до статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» органи місцевого самоврядування затверджують правила благоустрою населеного пункту, які розроблені відповідно до типових правил благоустрою, які розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

               Серед інших вимог, які обов’язково мають бути включені у правила благоустрою населеного пункту є вимоги щодо порядку розміщення малих архітектурних форм.

Правила благоустрою на території міста Нетішин затверджені рішенням сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 04 травня                       2018 року №41/2950, у цих правилах відсутній розділ «Порядок розміщення малих архітектурних форм», тому, у запропонованому проекті рішення зазначено, що Порядок розміщення малих архітектурних форм установлюється Правилами благоустрої на території міста.

У разі, якщо міською радою не затверджені правила або у діючих правилах відсутній порядок розміщення малих архітектурних форм, застосовується порядок розміщення малих архітектурних форм, передбачений типовими правилами благоустрою території населених пунктів, які затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

               Статтею 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» заборонено на об’єктах благоустрою самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо.

У той же час, пунктом 2 статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до цього Закону за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил. Власником об’єктів благоустрою комунальної власності є територіальна громада, а представницьким органом – Нетішинська міська рада.

Тобто, порядок розміщення малих архітектурних форм встановлюється власником – Нетішинською міською радою.

Разом з тим, проект рішення міської ради не містить власних норм і правил для розміщення малих архітектурних форм та передбачає порядок тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для подальшого розміщення ТС та МАФ.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у необхідності збалансування та врахування інтересів громадян, суб’єктів господарювання та органу місцевого самоврядування щодо використання об’єктів благоустрою відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

 

Метою запропонованого регуляторного акта є встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення ТС та МАФ, згідно з нормами чинного законодавства, та збереження ефективного механізму забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою міста.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Основним документом для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив’язки, проте не врегульоване питання передачі в оренду або тимчасове користування окремих елементів благоустрою, на яких можуть бути розміщенні ТС та МАФ, в яких відсутні будь-які права на земельні ділянки. Враховуючи норми чинного законодавства у сфері благоустрою населених пунктів Нетішинська міська рада пропонує врегулювати це питання шляхом прийняття відповідного рішення.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання шляхом прийняття Нетішинською міською радою даного регуляторного акта є:

- дерегуляція підприємницької діяльності;

- ефективне використанням ресурсів територіальної громади;

- покращення якості благоустрою міста;

- забезпечення рівних умов, прав та можливостей основних груп, на які зазначена вище проблема справляє вплив.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Залишення на даний момент існуючої ситуації без змін.

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки проблема продовжуватиме існувати

 

Прийняття запропонованого  проекту рішення

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить чітке регулювання у процесі провадження підприємницької діяльності стосовно розміщення ТС, МАФ та забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою з врахуванням інтересів громади

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси місцевої влади (орган місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Відсутні

Залишається ймовірність зловживань у сфері розміщення ТС та МАФ, їх хаотичного та безсистемного розміщення

Прийняття запропонованого проекту рішення

Поліпшення бізнес-клімату в сучасних економічних умовах. Врегулювання спірних питань, в тому числі в частині недопущення безкоштовного використання майна територіальної громади, позитивно вплине на доходи бюджету міста, які можливо буде спрямувати на заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою комунальної власності

Витрати пов’язані з підготовкою, оприлюдненням та прийняттям регуляторного акта

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Відсутні

Відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є прозорість та ясність
для населення умов господарської діяльності та забезпечення якості обслуговування, покращення благоустрою міста (шляхом збалансування доходної бази територіальної громади за рахунок сплати суб’єктами господарювання за користування окремими конструктивними елементами благоустрою та пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, який є візитною карткою кожного населеного пункту
та показником рівня участі міської громади у вирішенні проб
лем та перспектив розвитку сфери благоустрою міста

Відсутні

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у місті. З метою визначення оцінки впливу на сферу суб’єктів господарювання застосовані дані державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, так на 01 серпня 2019 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає 1216 чол., малих підприємств – 133 одиниці.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

133

1216

1349

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

9,9

90,1

 

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Відсутні

Відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є спрощення умов для ведення малого бізнесу, пов’язаних з розміщенням ТС та МАФ на території міста, зменшення адміністративного навантаження.

Враховуючи сучасні економічні умови, дане регулювання матиме позитивний вплив на бізнес-клімат в місті. Крім того, запропонований проект порядку не порушує єдиний для всіх та прозорий  механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у місті

 

Плата за тимчасове  користування окремими конструктивними елементами благоу-строю встановлюється у розмірі 20% базової вартості земель міста                 1 кв.м, яка складає 17,20 грн. (85,99х20%).

ТС – це споруда площею не більше                        30 кв.м, відповідно місячна плата складатиме 516 гривень без врахування коефіцієнта функціо-нального користування. Максимальний розмір Кф – 2,0, відповідно місячна вартість складатиме 1032 грн.

Мінімальний розмір Кф -0,5, відповідно місячна вартість складатиме      258 грн.

 

 

 

 

 

                       

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

відсутні

 

 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Збереження існуючого стану

1

важливі аспекти проблеми ймовірно існуватимуть далі

Прийняття запропонованого проекту рішення

3

така альтернатива допоможе досягнути визначених цілей

У приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Збереження існуючого стану

Органи місцевого самоврядування:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

 

Органи місцевого самоврядування:

Залишається ймовірність зловживань у сфері розміщення тимчасових споруд, хаотичного та безсистемного їх розмі-щення  

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Відсутні

Сумарні витрати, грн:

0 грн.

 

Проблема продовжує існувати

Прийняття запропонованого проекту рішення.

Органи місцевого самоврядування:

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта
є спрощення умов
для ведення малого бізнесу. Запропоновані проектом зміни розглядаються, як одна із складових поліпшення бізнес-клімату у місті.

Громадяни:

забезпечення якості обслуговування, покращення благоустрою міста (збалансування доходної бази територіальної громади буде забезпечено
за рахунок сплати суб’єктами господарювання за користування елементами благоустрою)

Суб’єкти господарювання

Прийняття запропонованого регуляторного акта в сучасних економічних умовах надасть можливість поліпшити бізнес-клімат в місті та збалансує інтереси всіх груп, на які поширюється проблема, пов’язана з ефективним використанням ресурсів територіальної громади

Органи місцевого

самоврядування:

Витрати пов’язанні з підготовкою, оприлюдне-нням та прийняттям регуляторного акту

 

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Витрати на сплату за тимчасове користування окремими елементами благоустрою у рік складатиме:

Максимальна сума – 12384 грн. за об’єкт.

Мінімальна сума –                  3096 грн. за об’єкт

 

Прийняття  ре-гуляторного акта надасть можливість вирішити низку проблем та протиріч, вик-ладених розро-бником
у розділі І «Визначення проблеми», заб-езпечить дерегу-ляцію певної сфери діяль-ності суб’єктів господарювання, не порушуючи інтереси тери-торіальної гро-мади

 

 Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Прийняття запропонованого проекту рішення

Перевагою обраної альтернативи
є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованим механізмом передачі в тимчасове користування окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Крім того, прийняття запропонованого регуляторного акта в сучасних економічних умовах надасть можливість поліпшити бізнес-клімат в місті та збалансує інтереси всіх груп, на які поширюється проблема, пов’язана з ефективним використанням ресурсів територіальної громади.

Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином

 

 На дію даного регуляторного акта може вплинути:
— внесення змін до чинного законодавства;

— загальна економічна криза, яка може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарю-вання, бажаючих здійснювати підприє-мницьку діяльність в тимчасових спорудах

 

Збереження існуючого стану

Не прийнятна, оскільки не вирішує існуючу проблему.

Х

 

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2, яка забезпечить регулювання шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності».

 

5. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

На підставі проведеного вище аналізу регуляторного впливу, найбільш оптимальним способом досягнення встановлених цілей є Альтернатива 2, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

1. Забезпечити інформування громадськості про проект регуляторного акта шляхом розміщення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта в друкованих засобах масової інформації,  на офіційному веб сайті міської ради.

2. Оприлюднити проект регуляторного акта на офіційному веб  сайті міської ради з метою отримання зауважень та пропозицій.

3. Надати проект регуляторного акта постійній відповідальній комісії для вивчення  та підготовки експертного висновку щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснюється згідно Тесту малого підприємництва (додаток 1).

 

 

 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється безстроковий, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

1.  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (укладених договорів тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою).

2. Кошти, які надійшли від сплати за договорами.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями регуляторного акта.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

 

1. Базове, повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2. Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

3. Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

4. Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 04 листопада  2019 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№207,208 тел. (03842) 9-01-51, 9-02-52, 9-08-22.

  

 

Перший заступник міського  голови                                                  Іван РОМАНЮК

                                                                                                                                  

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча нарада з спеціалістами відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, містобудування, архітектури та благоустрою, управління економіки, відділу правового та кадрового забезпечення, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», суб’єкти господарювання

10

Упорядкувати процедуру розміщу-ння тимчасових споруд шляхом тимчасового корис-тування окремими конструктивними елементами благо-устрою комунальної власності

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1349 одиниць, у тому числі малого підприємництва 133 одиниць та мікропідприємництва 1216 одиниць; питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90,1%. Для розрахунку застосована кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання, які ймовірно можуть звернутись до міської ради про укладення договору особистого строкового земельного сервітуту.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури

Плата за користування об’єктом благоустрою в місяць: 20% нормативної грошової оцінки 1 кв.м земельної ділянки, на якій розміщено окремий конструктивний елемент благоустрою, - базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста 85,99 грн., відповідно річний розмір плати 1 кв.м – 206,38 грн., площа ТС 30 кв.м, тоді: 206,38х30=6191,40

При застосування максимального

Кф – 2,0, відповідно річна вартість складатиме 12383  грн., при

мінімальному Кф -0,5- 3096 гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12383

 

 

3096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12383

 

 

3096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61915

 

15479

6

Разом, гривень

12383

 

3096

12383

 

3096

61915

 

15479

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1349

1349

1349

8

Сумарно, гривень

16704667

4176504

16704667

4176504

83523335

20881171

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

15 хв.(0,25 год.*4173 грн./159 год.

6,56

0

6,56

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування (п.10)

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

 

6,56

0

6,56

14

Разом, гривень

6,56

0

6,56

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1349

16

Сумарно, гривень

6,56

0

6,56

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів малого і мікропідприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Не передбачено

Нетішинська міська рада та її виконавчий комітет не несуть витрат на адміністрування регулювання.

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

16704667

4176504

83523335

20881171

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6,56

6,56

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

16704667

4176504

83523335

20881171

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

16704673,56

4176510,56

83523341,56

20881177,56

 

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючі заходи не потребують розробки

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

не передбачено

не передбачено

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

16704673,56

4176510,56

83523341,56

20881177,56

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

не передбачено

не передбачено

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0