Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз РВ щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради
«Про Положення про конкурсний відбір  виконавців робіт із землеустрою,
оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення
виконавців земельних торгів на конкурентних засадах»

 

1. Визначення проблеми

З метою вдосконалення процедури конкурсного відбору суб'єктів, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, в сфері оцінки земель, виконання землеоціночних робіт, а також виконавців земельних торгів та її приведення у чітку відповідність до прийнятих останнім часом інших нормативно-правових актів було підготовлено проект рішення Нетішинської міської ради «Про Положення про конкурсний відбір  виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах».

На даний момент в м.Нетішин  відсутній єдиний документ, який би врегулював процедуру та умови проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, виконавців робіт із землеустрою, та виконавців земельних торгів.

Таким чином, виникла необхідність привести процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою,  виконавців земельних торгів у чітку відповідність до чинного законодавства.

Прийняття розробленого проекту рішення міської ради матиме наслідком приведення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, виконавців земельних торгів у відповідність до інших актів чинного законодавства, впорядкування процедури конкурсного відбору, її спрощення.

Додаткових матеріальних витрат та вигод для суб‘єктів господарської діяльності, громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування даний проект не створює.

 

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту є створення ефективного механізму регулювання та забезпечення експертної грошової оцінки земельних ділянок, робіт із землеустрою, проведення земельних торгів в місті, який при цьому здійснюватиметься з дотриманням конкурентного середовища та відповідатиме всім принципам державної регуляторної політики та вимогам чинного законодавства у цій галузі

 

3. Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

 Шляхом прийняття розробленого рішення передбачається удосконалити процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, виконавців робіт

із землеустрою та виконавців земельних торгів.

 

 

 

 

 

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Даним проектом рішення ради приводиться у відповідність до чинного законодавства Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин. Документ спрямований на розв‘язання проблеми існування розбіжностей в місцевих нормативно-правових актах та вдосконалення механізму проведення конкурсу в місті.

З моменту набуття чинності розробленим рішенням буде отримана чіткіша процесуальна послідовність дій при проведенні конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, виконавців робіт із землеустрою та виконавців земельних торгів та можливість залучення додаткових коштів до міського бюджету на правових підставах.

 

5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

Прийняття  вказаного рішення Нетішинської міської  ради на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",  «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Наказу Фонду Державного майна України від 29.08.2011р. № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012р. № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

 

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Завдяки прийняттю розробленого проекту рішення ради досягнення передбачених ним цілей буде забезпечуватись існуванням єдиного ефективного нормативно-правового акту місцевого рівня у сфері земельних та майнових відносин.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

Відстеження результативності буде відбуватися відповідно до передбачених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" заходів, тобто шляхом складання та оприлюднення звітів про базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, а також можливого наступного перегляду нормативно-правового акту.

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

-кількість скарг за результатами проведених конкурсів з відбору виконавців;

-кількість проведених конкурсів з відбору виконавців.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

            1.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

            3.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до                  17.00 год. 02 грудня 2013 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 19, тел. 9-00-93.