Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз впливу регуляторного акта про розмір орендної плати

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення  Нетішинської міської ради
«Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради
VІ скликання від 31.03.2011 № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина».

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 

Плата за землю є важливою умовою підприємницької діяльності. Від досконалості земельних відносин, рівня орендної плати, залежить зацікавленість суб’єктів розвитку підприємницької діяльності. Згідно чинного законодавства в основі визначення плати за земельні ділянки лежить грошова оцінка землі, яка встановлюється за визначеною методикою.           

Рішенням сорок п’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 10.07.2013 року за № 45/984 затверджено нову нормативну грошову оцінку земель міста Нетішина, яка увійшла в дію з 1 січня 2014 року, згідно якої базова вартість одного квадратного метра земель міста становить 85,99  грн. тому на сьогодні виникла необхідність перегляду розміру орендної плати за землю.

Податковим кодексом України, законом України «Про оренду землі» визначено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону. Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

Крім того, статтею 288 Податкового кодексу України передбачено, що річна орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Розмір орендної плати може бути більшим граничного розміру орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

З метою ефективного використання земельних ділянок, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, приведення у відповідність із нормами Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території м.Нетішин у відповідність до норм чинного законодавства, встановивши економічно обгрунтовані, справедливі, ставки орендної плати, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки, приведення діючих договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства.
 

2. Ціль регулювання.

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:


-    приведення нормативно - правового документу у відповідність до норм чинного законодавства;
- встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;
- забезпечення ефективного використання земельних ділянок у м.Нетішині, збільшення надходжень до бюджету міста;

               Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:
-удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;
-впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати;
 

3.Механізм і заходи, які забезпечать

 розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1. Визначенням категорії земель, перспектив і цілей їх передачі в оренду, прогнозування разових і постійних надходжень до бюджету міста, створення привабливого інвестиційного клімату, розвитку підприємництва.

2. Забезпечення направлення коштів, отриманих від оренди земельних ділянок, для розвитку ринку землі, благоустрою міста та соціально-культурної сфери, для регулювання земельних відносин.

3. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду м. Нетішин, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

4. Невідкладне оприлюднення нового регулювання з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

5. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

6.Укладання договорів оренди земельних ділянок.
 

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Для впровадження вимог такого регуляторного акта не потребується додаткових витрат з бюджету міста, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень міської ради.

 

5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.

 

Альтернативним способом є:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.

- прийняття Нетішинською міською радою рішення “Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 31.03.2011 № 8/157 « Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина».

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

Прийняття третьої альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми в найбільш короткий термін, з найменшими витратами. Тому вона є прийнятною.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

Органи місцевого самоврядування:

В и г о д и: Покращення іміджу влади через встановлення чіткої та прозорої процедури оформлення договорів оренди та встановлення річного розміру орендної плати за земельні ділянки, для обслуговування офісного приміщення комерційного призначення.

В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта). Втрата надходжень до бюджету за рахунок зменшення ставки орендної плати.

 

Суб’єкти господарювання та громадяни:

В и г о д и: Покращення інформованості щодо порядку підготовки та проходження документів, необхідних для набуття права оренди на земельну ділянку. Зменшення збитковості сплати орендної плати

В и т р а т и: Сплата обов’язкових платежів

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

 

Показники результативності регуляторного акта

З метою відстеження результативності цього регуляторного акту визначено наступні показники результативності:
- надходження до міського бюджету коштів від орендної плати за земельні ділянки.
- кількість укладених договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок.
 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1. Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2. Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

3. Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та громадян приймаються до 17.00 год. 07 липня 2014 року письмо за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. № 19, тел. 9-00-93.

 

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення

восьмої сесії Нетішинської міської

ради V скликання від 31 березня

2011 року № 8/157 «Про розмір орендної

плати за земельні ділянки державної і

комунальної власності у межах міста Нетішина»

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, міська рада  в и р і ш и л а :

 

1 Унести до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина» такі зміни:

- додаток до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 викласти у новій редакції.

 

2. Рішення набуває чинності від дня оприлюднення у газеті «Нетішинський вісник».

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Антощук В.С.)

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням ____________

сесії міської ради VI скликання

_________№________

 

 

Розмір орендної плати

 за земельні ділянки державної та комунальної  власності

 у межах міста Нетішина

 п/п

Категорія земель за функцією використання

 Пропонується плата за 1 кв.м. орендованої земельної ділянки в рік (% до грошової оцінки)

 

1.

Землі сільськогосподарського призначення:

 

1.1.

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

12

1.2.

для ведення особистого селянського господарства

12

1.3.

для ведення підсобного сільського господарства

12

1.4.

для городництва

12

1.5.

для сінокосіння і випасу худоби

12

1.6.

для ведення фермерського господарства

12

1.7.

для колективного і індивідуального садівництва

12

1.8.

для надання послуг у сільському господарстві

12

1.9.

для іншого сільськогосподарського призначення

12

2.

Землі житлової та громадської забудови забудови:

 

2.1.

Землі житлової  забудови

 

2.1.1.

для будівництва багатоквартирного житлового будинку

12

2.1.2.

для колективного житлового будівництва

12

2.1.3.

для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

12

2.1.4.

для будівництва будівель тимчасового проживання

12

2.1.5.

для будівництва індивідуальних гаражів

12

2.1.6.

для колективного гаражного будівництва

12

2.1.7.

для іншої житлової забудови

12

2.1.8.

для розміщення (експлуатації, обслуговування) житлових будинків (багатоповерхових, індивідуальних, колективних)

12

2.1.9.

для розміщення (експлуатації, обслуговування)  індивідуальних та колективних гаражів

12

2.2.

Землі громадської забудови

 

2.2.1.

розміщення реклами

12

 

2.2.2

для будівництва і обслуговування тимчасових споруд (кіоски, павільйони, блок-модулі, літні майданчики, тощо)

12

2.2.3.

розміщення морозильної камери, бочки, лотка, автопричепа

12

2.2.4.

для будівництва і обслуговування АЗС

12

2.2.5.

для розміщення атракціонів

12

2.2.6.

для будівництва і обслуговування аптечних закладів

12

2.2.7.

для будівництва і розміщення готелів

12

2.2.8.

для будівництва і обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12

2.2.9.

для розміщення СТО, майданчика для миття автомобілів

12

2.2.10.

для будівництва та обслуговування будівель та підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг

12

2.2.11.

для будівництва та обслуговування капітальних будівель, в яких розміщені заклади торгівлі

12

2.2.12.

для будівництва і обслуговування закладів громадського харчування

12

2.2.13.

для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури

12

2.2.14.

для розміщення та обслуговування автомобільних стоянок

12

2.2.15.

для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

12

2.2.16.

для будівництва та обслуговування будівель підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг)

12

2.2.17.

для будівництва та обслуговування об’єктів релігійних громад та громадських організацій міста, що не займаються підприємницькою діяльністю

12

2.2.18.

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

12

2.2.19.

для розміщення соціальної аптеки

10

2.2.20.

для обслуговування офісного приміщення комерційного призначення

12

3.

Землі промисловості, транспорту, зв’язку

 

3.1.

для будівництва та обслуговування адміністративних будівель, основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд виробничого призначення

3

3.2.

для здійснення виробничої діяльності

3

3.3.

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

3

3.4.

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3

3.5.

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

3.6.

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

3.7.

для розміщення та експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних та допоміжних операцій

3

3.8.

для розміщення та експлуатації об’єктів  та споруд телекомунікацій

3

3.9.

для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3

4.

Землі водного фонду

3

4.1.

для сінокосіння, рибогосподарських потреб

12

4.2.

для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей

12

4,3

для проведення науково-дослідних робіт

12

5.

Землі лісового фонду

 

5.1.

для ведення лісового господарства

12

5.2.

для потреб мисливського господарства

12

5.3.

для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та туристичних цілей

12

5.4.

для проведення науково-дослідних робіт

12