Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»

1. Визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року 
№ 1070 передбачено, що норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів переглядаються один раз на п’ять років. Діючі норми надання послуг з вивезення побутових відходів затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 20 жовтня 2011 року.

Тому, виникає необхідність затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів.

Правовими підставами розробки проекту рішення є: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,

накази Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів».

Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до п.3 ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,

правил надання послуг з вивезення побутових відходів встановлення норм утворення побутових відходів належить

до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати

шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

2. Цілі регулювання:

Ціллю регуляторного акта є затвердження норм надання послуг

з вивезення побутових відходів відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що порушується Правила надання послуг з вивезення побутових відходів

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»

Альтернатива є прийнятної оскільки дотримуються Правила надання послуг з вивезення побутових відходів

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства, зокрема Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Не вбачається

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства, зокрема Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Разом

всього

У т.ч. мікро

Кількість суб'єктів господарюва-ння, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

6

282

282

289

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

0,3

2,1

97,6

97,6

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»»

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства, зокрема Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Не вбачається

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що порушуються Правила надання послуг з вивезення побутових відходів

 

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»»

4

Забезпечить виконання вимог чинного законодавства, зокрема Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»»

Забезпечить виконання вимог чинного законодавства, зокрема Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Не вбачається

Забезпечує досягне-ння цілей державного регулю-вання, надасть можливість виконати вимоги чинного законодавства, зокрема Правил надання послуг з вивезення побутових відходів

Залишення існую-чої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Порушуються Правила надання послуг з вивезення побутових відходів

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів»

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів». Перегляд норми надання послуг з вивезення побутових відходів здійснюється раз на п’ять років

На дію цього регуляторного акта може вплинути скасування на законодавчому рівні обов’язковості визначення норм утворення побутових відходів органами місцевого самоврядування

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Порушуються Правила надання послуг з вивезення побутових відходів

Х

 

5.Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізм дії запропонованого регуляторного акта базується на аналізі обсягів вивезення

побутових відходів виконавцями послуг та обсягів захоронення ТПВ.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються

органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнан- ня та приладів, сервісне обслуговування, нав- чання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до органів державної фіскальної служби, грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, по-годжень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

8

Інше (уточнити), грн.

 

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

7

7

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

-

-

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/ зборів)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності  (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, під-готовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати* на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витра-ти за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додат-кових витрат не перед-бачено

Додат-кових витрат не перед-бачено

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати на прохо-дження відповідних процедур (витрати часу, вит-рати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на отримання дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових полісів
(за рік – стартовий)

Разом за рік (старто-вий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адмі-ністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведен-ня незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додатко-вих витрат не передба-чено

Додатко-вих витрат не передба-чено

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські то-вари тощо)

Додаткових вит-рат не передба-чено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових вит-рат не передбаче-но

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з най-мом додаткового персоналу

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого й середнього підприємництва

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу виконавчого комітету

Нетішинської міської ради. Розрахунок вартості послуг здійснює КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання».

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва

окремо кількісно визначено витрати, що будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

-

Альтернатива 2. Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження тарифу з вивезення побутових відходів (збирання, перевезення, захоронення)».

-

 

Витрати суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта відсутні, оскільки розрахунок послуг з вивезення побутових відходів,

підготовка договору на надання таких послуг здійснюється надавачем послуг.

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення

детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання,

проводиться розробником у період від “24”липня 2017 року до "28 липня" липня 2017 року під час публічного обговорення вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,

вартості послуг з вивезення побутових відходів.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Публічне обговорення зміни вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, послуг з вивезення побутових відходів 28 липня 2017 року

20

Затвердити норми надання послуг  з вивезення побутових відходів

 

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                                 282 (кількість укладених договорів на надання послуг з вивезення побутових відходів);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,6 відсотків.

 

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

 

5

Інші процедури

-

-

-

 

6

Разом, (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) гривень

-

Х

-

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

(всього орендарів земельних ділянок, які передані в оренду, які підлягають перегляду)

282

 

8

Сумарно, грн.

Формула: стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Х

Х

Х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата):

(0,2 год. Х 3 200 : 160 = 0,2 Х 20 = 4,00 грн.). Додаткових витрат на збільшення персоналу не потребується, оскільки розрахунок послуг та підготовка договорів здійснюється надавачем послуг

4,00

Не перед-бачено

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Не передбачено

Не передба-чено

Не передбачено

 

11

Процедури офіційного звітування.

Не передбачено

Не передба-чено

Не передбачено

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок.

 

Не передбачено

Не передба-чено

Не передбачено

 

13

Інші процедури (уточнити)

 

Не передбачено

Не перед-бачено

Не передбачено

 

14

Разом, гривень

4,00

Х

20

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

(всього договорів, за якими здійснюється перегляд)

282

 

16

Сумарно, гривень

1128

Х

5640

 

                       

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів
малого підприємництва

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу виконавчого комітету

Нетішинської міської ради. Розрахунок вартості послуг здійснює КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання».

Додаткові витрати малого підприємницька відсутні, оскільки розрахунок послуг з вивезення побутових відходів,

підготовка договору на надання таких послуг здійснюється надавачем послуг, регуляторний акт не потребує прийняття на роботу додаткового персоналу.

Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Дані рядка 8

пункту 3 М-Тесту

-

Дані рядка 8

пункту 3 М-Тесту

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Дані рядка 16

пункту 3 М-Тесту

1128

Дані рядка 16 пункту 3 М-Тесту

5640

3

Сумарні витрати малого підприєм-ництва на виконання запланова-ного регулювання

Сума рядків 1 та 2 таблиці

1128

Сума рядків 1 та 2 таблиці

5640

4

Бюджетні витрати на адміністру-вання регулювання суб’єктів малого підприємництва

Дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва»

М-Тесту

-

Дані з таблиці «Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва» М-Тесту

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

Сума рядків 3 та 4 таблиці

1128

Сума рядків 3 та 4 таблиці

5640

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі        прийняття запропонованого регуляторного акта

            Досягнення встановлених цілей можливе завдяки ухваленню запропонованого регуляторного акта,

що надасть можливість забезпечити врегулювання відносин між виконавцем послуг та споживачами й стабілізацію фінансового стану

підприємства-виконавця послуг з вивезення побутових відходів, установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення побутових відходів.

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як зміни та доповнення до чинного законодавства України.

У подальшому внесення змін до зазначеного рішення можливе в разі зміни вимог чинного законодавства України

або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

6.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта 5 років, зміни та доповнення будуть вноситись

за потребою у відповідності до змін законодавства України

7.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

            1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання  чинності цим регуляторним актом, 
але не пізніше дня, з якого починається  проведення повторного відстеження результативності цього акта. 

2. Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів

з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії

цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 26 жовтня 2017 року письмово за адресою: 30100,

Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№19, тел. (03842) 9-00-93.

 

Заступник

міського голови                                                                                                І.В.Романюк

 

 

Спеціаліст відділу земельних                                        

ресурсів та охорони навколишнього

природного середовища виконавчого

комітету міської ради                                                                                 Г.С.Тонка

 

 

 

 

П Р О Е К Т

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів

 

         Відповідно до підпункту 16 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України

«Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010 № 259

«Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів»,

Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10 грудня 2017 року № 1070  

та з метою врегулювання договірних відносин між надавачем послуг з вивезення побутових послуг і споживачами, виконавчий комітет Нетішинської міської ради   в и р і ш и в :

                 

1. Застосувати норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для підприємств,

установ та організацій, встановлені постановою Кабінету Міністрів України  від 10 грудня 2017 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів».

2. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів згідно з додатком.

3. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 20 жовтня 2011 року № 280 «Про затвердження норм утворення твердих побутових відходів».

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

 

 

НОРМИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

з вивезення побутових відходів

 

 

 

№ п/п

Джерело утворення побутових відходів

Норма на одну розрахункову одиницю

Щільність кг/м3

 

середня на добу

середня на місяць

середня на рік

кг

л

кг

м3

кг

м3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тверді побутові відходи

 

Житлові будинки

 

1

Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на 1 людину

 

0,71

 

3,23

 

21,6

 

0,1

 

259

 

 

1,17

 

221,4

2

Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою, на 1 людину за відсутності центрального опалення та централізованої каналізації

1,24

3,7

37,7

0,11

452,6

1,28

354

Підприємства, установи та організації

1

Готель, на одне місце

0,5

2,74

15,2

0,08

182,0

1,0

182,0

2

Гуртожиток, на одне місце

0,35

1,65

12,2

0,05

146,0

0,6

243,0

3

 Лікувально-профілактичні заклади:

 

 

 

 

 

 

 

 

лікарня, на одне ліжко

0,35

2,19

10,7

0,07

127,75

0,80

159,7

 

поліклініка, на одне відвідування

0,01

0,06

0,25

0,0015

3,0

0,018

167,0

4

склад, на 1 кв. метр площі

0,1

0,22

2,08

0,0046

250

0,055

450,0

5

Адміністративні і громадські установи та організації, на одне робоче місце

0,30

1,30

6,25

0,027

75,0

0,32

234,0

6

Навчальні заклади:

 

 

 

 

 

 

 

 

вищий і середній спеціальний, на одного студента

0,09

0,48

1,92

0,01

23,0

0,12

192,0

 

школа, на одного учня

0,08

0,4

1,67

0,008

20,0

0,10

200,0

 

профтехучилище, на одного учня

0,4

2,0

8,33

0,042

100,0

0,50

200,0

 

дошкільний навчальний заклад, на одне місце

0,28

1,4

5,83

0,03

70,0

0,35

200,0

7

Підприємства торгівлі, на 1 кв. метр торговельної площі:

 

 

 

 

 

 

 

 

промтоварний магазин

0,15

0,82

3,83

0,021

46,0

0,25

184,0

 

продовольчий магазин

0,3

1,5

7,63

0,038

91,50

0,46

198,9

 

ринок

0,31

1,1

8,0

0,033

96,0

0,40

240,0

8

Заклади культури і мистецтва, на одне місце

0,08

0,7

2,04

0,018

24,5

0,21

116,0

9

Підприємства побутового обслуговування, на одне робоче місце

0,75

3,4

19,08

0,087

229,0

1,04

220,0

10

Вокзал,  на 1 кв. метр площі залу   очікування

0,37

1,7

11,25

0,052

135,0

0,62

217,7

11

Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. метр площі

0,03

0,11

0,92

0,0033

11,0

0,04

275,0

12

 Пляж (курортний сезон), на 1 кв. метр території

0,04

0,25

 

 

 

 

160,0

13

Підприємства громадського харчування, на одне місце:

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ресторан:

 

 

 

 

 

 

 

з відбором харчових відходів

1,0

5,0

30,42

0,153

365,0

1,83

199,5

без відбору харчових відходів

1,4

6,0

45,0

0,17

540,0

2,0

270,0

 

2) кафе, їдальня:

 

 

 

 

 

 

 

з відбором харчових відходів

0,43

2,2

13,08

0,067

157,0

0,80

196

без відбору харчових відходів

0,5

2,6

15,21

0,08

182,5

0,95

192,0

14

Великогабаритні побутові відходи, на одну людину

0,05

0,27

1,68

0,008

20,2

0,1

202,0

15

Ремонтні побутові відходи, на одну людину

0,11

0,15

3,35

0,0046

40,15

0,055

733,0

 

Норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів для житлових будинків включають

об’єми утворення вуличного змету та відходів з площі зеленого насадження на прибудинковій території.

Для підприємств, установ, організацій об’єм відходів з площі зеленого насадження не входить

у норму надання послуг з вивезення твердих побутових відходів і при укладанні договорів про надання послуг

з вивезення побутових відходів його додають до середньої на рік норми 8 л з м2 зелених насаджень.