Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2018 рік

 

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

25.01.2019                                        Нетішин                                  № 50/3440

 

 

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2018 рік

 

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 та частини 6 статті 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

 

1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2018 рік взяти до відома згідно з додатком.

2. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради постійно забезпечувати виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час розробки проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових актів, які або окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин із суб’єктами господарювання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку (Калабський С.В.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

Міський голова                                                                                О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення п’ятдесятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

25.01.2019 № 50/3440

 

ЗВІТ

міського голови про здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2018 рік

 

 

Реалізація державної регуляторної політики Нетішинською міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році здійснювалась відповідно до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є одним із напрямів діяльності управління економіки виконавчого комітету міської ради.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку. Комісія готує експертні висновки щодо регуляторного впливу проектів регуляторних актів.

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1961 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, з доповненнями і змінами, щодо проектів регуляторних актів, які належать до повноважень міської ради. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, із відповідними змінами оприлюднювався на офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та у газеті «Нетішинський вісник».

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 листопада 2017 року                          № 546/2017 затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, оприлюднювався на офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та у газеті «Нетішинський вісник».

Протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснювалась відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Упродовж 2018 року були прийняті такі рішення міської ради:

2

 

- «Про правила благоустрою на території міста Нетішин»;

- «Про місцеві податки і збори».

Одним із основних принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить: відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності; обов'язковість розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку; доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань; інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність, зокрема, на сторінках газети «Нетішинський вісник» та офіційному веб-сайті міської ради у розділі «Регуляторна політика», постійно та своєчасно висвітлювалися проекти регуляторних актів разом із аналізами регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Упродовж 2018 року у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднені 7 проектів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу, зокрема:

- «Про Порядок розміщення об’єктів  торгівлі, сфери послуг, відпочинку  та розваг на об’єктах благоустрою»;

- «Правила розміщення зовнішньої реклами»;

- «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»;

- «Про обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м.Нетішин»;

- «Про затвердження Положення з визначення та відшкодування збитків власникам землі то землекористувачам на території Нетішинської міської ради»;

- «Про місцеві податки і збори»;

- «Про правила благоустрою на території міста Нетішин».

Окрім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій щодо удосконалення проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, розробниками регуляторних актів надсилались проекти регуляторних актів до Державної регуляторної служби України.

З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та визначення оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів.

 

3

 

Упродовж 2018 року здійснено перегляд 9 регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики, звіти щодо яких оприлюднені на офіційному веб-сайті міської ради:

- «Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової ) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня  2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»;

- «Про внесення змін до рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради V скликання від 28 квітня 2009 року № 7 «Про правила паркування автотранспортних засобів у м. Нетішин»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 грудня 2010 року № 487 «Про визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування»;

- «Про правила торгівлі на ринках м.Нетішина»;

- «Про затвердження Положення про порядок передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду на території м.Нетішин»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 липня 2009 року №280»;

- «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Нетішинський міський ринок»;

- «Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішина, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»;

- «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів».

Для систематизації регуляторних актів проводиться робота з формування та доповнення реєстру діючих регуляторних актів, прийнятих міською радою та її виконавчим комітетом, який двічі на рік оновлюється та розміщується на офіційному сайті міської ради. Так, згідно із сформованим реєстром діючих регуляторних актів Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету станом на 01 січня 2019 року діє 35 регуляторних актів.

Подальше впровадження державної регуляторної політики неможливо без дотримання послідовності регуляторних процесів на усіх етапах підготовки регуляторних актів. Реалізація цього принципу забезпечується плануванням проектів регуляторних актів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розроблені та затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету на наступний  календарний рік. Так, рішенням сорок шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 19 жовтня 2018 року № 46/3107 затверджено план діяльності Нетішинської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

4

 

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від                 06 грудня 2018 року № 566/2018 затверджено план діяльності виконавчого комітету Нетішинської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

Зазначені рішення оприлюднено у засобах масової інформації відповідно до норм чинного законодавства.

Пріоритетними завдаваннями з питань здійснення регуляторної діяльності є:

- підтримка діалогу між владою і суб’єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності, врахування конструктивних пропозицій і зауважень від суб’єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акту;

- забезпечення інформаційної відкритості щодо питань регуляторної політики.

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.О.Супрунюк