Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2019 рік

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

24.01.2020                                       Нетішин                                № 68/4363

 

Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2019 рік

 

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 26, частини 6 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

 

1. Звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2019 рік взяти до відома згідно з додатком.

2. Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради постійно забезпечувати виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час розробки проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових актів, які або окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин із суб’єктами господарювання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку (Сергій Калабський) та першого заступника міського голови Івана Романюка.

 

 

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

24.01.2020 № 68/4363

 

ЗВІТ

міського голови про здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами Нетішинської міської ради за 2019 рік

 

Державна регуляторна політика Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

На виконання статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням сорок шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 19 жовтня 2018 року                № 46/3107 затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік, з доповненнями і змінами, щодо проєктів регуляторних актів, які належать до повноважень міської ради. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, із відповідними змінами оприлюднювався на офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та у газеті «Нетішинський вісник».

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 06 грудня 2018 року                          № 566/2018 затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік, з відповідними доповненнями, щодо проєктів регуляторних актів, які належать до повноважень виконавчого комітету міської ради. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, із відповідними доповненнями також оприлюднювався на офіційному сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика» та у газеті «Нетішинський вісник».

Протягом звітного періоду розробка проєктів регуляторних актів здійснювалась відповідно до затверджених планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів.

Упродовж 2019 року були прийняті такі рішення міської ради та її виконавчого комітету:

  • «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг та розваг»;
  • «Про обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м.Нетішин».

 

 

 

 

 

2

 

Одним із основних принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить: відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності; обов'язковість розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку; доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань; інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність, зокрема, на сторінках газети «Нетішинський вісник» та офіційному вебсайті міської ради у розділі «Регуляторна політика», постійно та своєчасно висвітлювалися проєкти регуляторних актів разом із аналізами регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході оприлюднення, аналізувались та враховувались у проєктах регуляторних актів. Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяє підвищенню ефективності дії регуляторного акта, прозорості у формуванні та прийнятті рішень органів місцевого самоврядування.

З метою реалізації повноважень міської ради у здійсненні державної регуляторної політики забезпечується діяльність постійної комісії Нетішинської міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку.

Упродовж 2019 року у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради оприлюднені 5 проєктів регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу, зокрема:

  • «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»;
  • «Про Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин»;
  • «Про затвердження Порядку встановлення сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах м. Нетішина»;
  • «Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності»;
  • «Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади».

 

 

 

3

 

Окрім того, відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання пропозицій щодо удосконалення проєктів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, розробниками регуляторних актів надсилались проєкти регуляторних актів до Державної регуляторної служби України.

З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та визначення оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів (базових, повторних, періодичних).

Упродовж 2019 року здійснено перегляд 11 регуляторних актів щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики, звіти щодо яких оприлюднені на офіційному вебсайті міської ради:

- «Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»;

- «Про встановлення вартості експлуатаційних послуг, які надаються                 КП НМР «Торговий центр»;

- «Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд в утриманні торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою міста Нетішин»;

- «Про затвердження Умов проведення конкурсу  з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м.Нетішин»;

- «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин»;

- «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»;

- «Про порядок розміщення об’єктів торгівлі, сфери послуг, відпочинку та розваг на об’єктах благоустрою м.Нетішина»;

- “Про Правила благоустрою на території міста Нетішин”;

- «Про встановлення тарифів щодо оплати робіт, послуг, які надаються КП НМР «Бюро технічної інвентаризації»;

- «Про Правила розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин»;

- «Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 «Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина»

         Згідно із сформованим реєстром діючих регуляторних актів Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету на 01 січня 2020 року діє                                 30 регуляторних актів.

 

 

 

4

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», затверджено план діяльності Нетішинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік (рішення шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4183) та план діяльності виконавчого комітету Нетішинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік (рішення виконавчого комітету від 14 листопада 2019 року № 527/2019). Зазначені рішення оприлюднено у засобах масової інформації відповідно до законодавства.

Пріоритетними завдаваннями з питань здійснення регуляторної діяльності є:

- підтримка діалогу між владою і суб’єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності, врахування конструктивних пропозицій і зауважень від суб’єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів;

- недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

- підвищення якості підготовки розробниками аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акту;

- забезпечення інформаційної відкритості щодо питань регуляторної політики.

 

 

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК