Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт (ФКМ типовий договір оренди)

Звіт
про результати відстеження регуляторного акта
Про затвердження типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого майна) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина”,

затвердженого рішенням двадцять шостої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 30 березня 2012 року № 26/492

Виконавець заходів з відстеження:

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

Цілі прийняття акта:

Врегулювання орендних відносин для подальшого упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне  використання вільних площ, поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців та бюджету міста.

Строк виконання заходів з відстеження:

Базове (квітень 2013 року);

повторне відстеження здійснюється через рік з дня набрання ним чинності (квітень 2013 року)

Тип відстеження:

Базове, повторне

 

Методи одержання результатів відстеження:

Статистичні дані.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показник

2011 рік

2012 рік

Кількість зареєстрованих договорів
(одиниць)

113

99

Надходження від орендної плати за майно. що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста
(грн.)

1 811 043,28

1 812 649,27

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Незважаючи на незначне зменшення кількості укладених та зареєстрованих договорів оренди, надходження від орендної плати збільшились на 1 тис. 606 гривень.

          

Начальник управління економіки
виконавчого комітету міської ради                               Н.Заріцька