Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про результати періодичного відстеження (Порядок про списання майна)

ЗВІТ

про результати відстеження регуляторного акта

«Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 вересня 2012 року №32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної

громади м. Нетішина», затвердженого рішенням сорок шостої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання

від 07 серпня 2013 року №46/995

 

1.Виконавець заходів з відстеження

Фонд комунального майна міста Нетішина

2.Цілі прийняття акта:

Основними цілями прийняття регуляторного акта є вдосконалення процедури списання повністю амортизованих основних засобів, інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість, яких становить менше як 10,0 тис. гривень.

3.Строк виконання заходів з відстеження

Серпень 2017 року.

4.Тип відстеження

Періодичне.

5.Методи одержання результатів відстеження

Статистичні дані.

6.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для проведення періодичного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

- кількість та сума списаних повністю амортизованих засобів (одиниць)/сума (грн.) з балансів бюджетних установ, комунальних підприємств територіальної громади міста Нетішин.

7.Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники

І півріччя

2015 рік

І півріччя 2016 рік

І півріччя 2017 рік

кількість та сума списаних повністю амортизованих засобів (одиниць)/сума (грн.)

2/35458,33

1/602,67

-

списання неліквідного майна (одиниць)/сума (грн.)

-

-

-

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі отриманих показників періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта можна зробити висновок про його ефективність та досягнення визначених цілей.

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 вересня 2012 року №32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина» створює умови для списання майна, комунальної власності територіальної громади м. Нетішина, розширює сферу застосування Положення але потребує змін і доповнень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 N 199 «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності».

 

 

В.о. директора, спеціаліст 1 категорії Фонду

комунального майна міста Нетішина                          В.А.Денисюк