Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про результати відстеження регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду на території м.Нетішин»

Звіт

про результати відстеження регуляторного акта

«Про затвердження Положення про порядок передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду на території м.Нетішин»,

  затвердженого рішенням дванадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 15 липня 2014 року №62/1431

 

Виконавець заходів з відстеження:

Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради

Цілі прийняття акта:

  • впорядкування орендних відносин у сфері землекористування;
  • збільшення надходжень до бюджету міста;
  • сприяння підприємницькій та інвестиційній діяльності в місті;
  • підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких договірних умов.

Строк виконання заходів з відстеження:

         16 липня – 31 липня 2018 року

Тип відстеження:

         періодичне

 

Методи одержання результатів відстеження:

         Статистичні дані.

 

Кількісні та якісні значення показників результатів акта:

         Упродовж І півріччя 2016 укладено 2 договори оренди.

         Загалом, упродовж  І півріччя  2016 року до бюджету міста надійшло від фізичних та юридичних осіб 2326,2 тис.грн. за оренду земельних ділянок.

         Упродовж І півріччя 2017 не було укладених  договорів оренди.

         Загалом, упродовж  І півріччя  2017 року до бюджету міста надійшло від фізичних та юридичних осіб 2056,1 тис.грн. за оренду земельних ділянок.

         Упродовж І півріччя 2018 укладено 3 договори оренди. 2 договори оренди укладено шляхом поділу земельної ділянки.

         Загалом, упродовж  І півріччя  2018 року до бюджету міста надійшло від фізичних та юридичних осіб 2598,4 тис.грн. за оренду земельних ділянок.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та ступеня досягнення визначених цілей:

Під час проведення заходів з відстеження ефективності регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок передачі земельних ділянок комунальної власності в оренду на території м.Нетішин»,  впорядковано орендні відносини у сфері користування земельними ділянками комунальної власності, встановлено, що реалізація цього регуляторного акта забезпечила досягнення цілей, визначених при його затвердженні та є доцільним залишити його діючим без внесення змін.

 

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                                                                                   Ю.О.Шевчук