Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про результати відстеження регуляторного акта «Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішина, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі діблікатів, анулювання дозволів»

Звіт

про результати відстеження регуляторного акта

«Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів  благоустрою на території міста Нетішина, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі діблікатів, анулювання дозволів»,  затвердженого рішенням двадцять третьої сесії

Нетішинської міської ради VIІ скликаннявід 14 лютого  2017 року № 23/1186

 

Виконавець заходів з відстеження:

Відділ містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Цілі прийняття акта:

 

- визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території м.Нетішин.

 

Строк виконання заходів з відстеження:

від лютого до  березня 2018 року.

 

Тип відстеження:

Базове, повторне.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження:

- кількість звернень суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, штук ;

- кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, штук;

- кількість осіб, притягнутих до відповідальності за виконання земляних та ремонтних робіт без отримання в установленому порядку дозволу на порушення об'єктів благоустрою, осіб.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Назва показника

2016 рік

2017 рік

1

Кількість звернень суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, штук ;

 

29

 

12

2

Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, штук

 

28

 

12

3

Кількість осіб, притягнутих до відповідальності, осіб

 

2

 

-

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

З аналізу кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта, робимо висновок про зменшення у 2017 році, у порівнянні з 2016 роком, звернень суб'єктів господарювання щодо отримання дозволів на проведення земляних робіт. У 2017 році - відсутні особи, які спричинили порушення та притягнуті до відповідальності.

Даним регуляторним актом:

- вироблені основні вимоги до суб’єктів господарювання при виконанні ними робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою міста;

- встановлений чіткий порядок видачі дозволів на виконання робіт, пов’язаних з тимчасовим порушенням об’єктів благоустрою в м. Нетішин.

 Завдяки даному регуляторному акту підвищилась відповідальність суб’єктів господарювання за відновлення елементів благоустрою, збереження їх в належному стані для загального користування. Надання можливості суб’єктам господарювання чітко знати свої права та обов’язки, які виникають з моменту отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, запобігає скоєнню правопорушень у сфері благоустрою міста Нетішин.

 Прийнятий регуляторний акт вплинув на покращення санітарно-технічного стану в місті, має достатній рівень досягнення визначених цілей та не потребує змін чи доповнень, а результати його реалізації є ефективними і мають позитивну динаміку.

 

 

 

 

Завідувач сектору благоустрою                                                                                  І.В.Романюк