Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про результати відстеження регуляторного акта Про порядок визначення розміру плати за розташування рекламних засобів

Звіт
про результати відстеження регуляторного акта
“Про Положення про порядок визначення розміру плати
за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів,
що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин”,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради
від 04 серпня 2010 року № 282

 

Виконавець заходів з відстеження:

Фонд комунального майна міста Нетішин

 

Цілі прийняття акта:

 

Регулювання фінансово-правових відносин між виконавчим комітетом міської ради та суб’єктами господарювання

 

Строк виконання заходів з відстеження:

Від 5 серпня до 22 вересня 2014 року

 

Тип відстеження:

Періодичне

 

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження

 

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних:

Для проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

  • надходження від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;
  • кількість суб’єктів господарювання, які звернулись до Фонду комунального майна міста Нетішин для визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

п/п

 

Показники

Січень-серпень

2012 року

Січень-серпень

2013 року

Січень-серпень

2014 року

1

Кількість суб’єктів господарювання, які звернулись до Фонду комунального майна міста Нетішин для визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів

1

3

2

2

Розмір надходжень, пов’язаних із дією акта, грн.

350

950

550

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

           

Здійснивши аналіз показників результативності регуляторного акта «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин», зазначаємо що цілі прийняття регуляторного акта досягнуто, але у зв’язку із змінами у законодавчих та нормативно-правових актах, дане рішення потребує приведення його у відповідність до чинного законодавства.

 

 

Директор Фонду
комунального майна міста Нетішин                                         О.М.Охримчук