Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про результати відстеження регуляторного акта положення про списання майна

Звіт
про результати відстеження регуляторного акта
“Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради
VI скликання від 26 вересня 2012 року № 32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Нетішина», затвердженого рішенням сорок шостої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 07 серпня 2013 року № 46/995

 

Виконавець заходів з відстеження:

Фонд комунального майна міста Нетішин

 

Цілі прийняття акта:

 

Приведення у відповідність діючого положення до вимог чинного законодавства, а саме: списання повністю амортизованих основних засобів, інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість, яких становить менш як 10,0 тис. гривень здійснюється за рішенням керівника.

 

Строк виконання заходів з відстеження:

Від 07 серпня до 18 вересня 2014 року

 

Тип відстеження:

Періодичне

 

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження. Інформація зібрана по комунальних підприємствах міста.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних:

Для проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

  • кількість списаних повністю амортизованих засобів з балансів бюджетних установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Нетішин

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

п/п

 

Показники

І півріччя

2013 року

І півріччя

2014 року

1

кількість списаних повністю амортизованих засобів (одиниць) / сума (грн.)

8/17216,0

8/2922,0

2

списання неліквідного майна (одиниць)/ сума (грн.)

21/14771,0

-

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

           

Здійснивши аналіз показників результативності регуляторного акта «Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 вересня 2012 року № 32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Нетішина», зазначаємо що цілі прийняття регуляторного акта досягнуто та дане рішення залишити без змін.

 

 

Директор Фонду
комунального майна міста Нетішин                                                О.М.Охримчук