Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про повторне відстеження (типовий договір)

ЗВІТ

про результати відстеження регуляторного акта

«Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної

громади міста Нетішина»,затвердженого рішенням сімдесят другої сесії Нетішинської міської радиVI скликання від 30 квітня 2015 року №72/1764

 

1.Виконавець заходів з відстеження

Фонд комунального майна міста Нетішина.

2.Цілі прийняття акта:

Рішення розроблено з метою врегулювання орендних відносин для подальшого упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне використання вільних площ, поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців та бюджету міста.

3.Строк виконання заходів з відстеження

Травень2016 року.

4.Тип відстеження

Повторне.

5.Методи одержання результатів відстеження

Статистичні дані.

6.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для цього регуляторного акта пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду ефективності його дії та можливого внесення до нього змін і доповнень.

7.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники

2014 рік

2015 рік

І півріччя 2016 року

Кількість укладених договорів (одиниць)

13

25

23

Надходження від орендної плати за майно,що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста (грн.)

2 008 711,12

2 318 780,87

872 477,78

 

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація рішення Нетішинської міської ради «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» дозволила удосконалити єдиний підхід для орендодавців комунального майна при укладені договорів оренди, правове оформлення орендних правовідносин, призвести до відповідності даного документа іншим законодавчим та нормативно-правовим актам, що стосується передачі комунального майна в оренду, підвищити рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина                      О.М.Охримчук