Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»

 Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» затверджених рішенням шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI  скликання від 30 квітня 2015 року № 72/1764

 

 

1.Вид та назва регуляторного акта

           Рішення Нетішинської міської ради від 30 квітня 2015 року № 72/1764 «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»

 

2.Виконавець заходів з відстеження

           Фонд комунального майна міста Нетішина

 

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Рішення розроблено з метою врегулювання орендних відносин для подальшого упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне використання вільних площ, поповнення власних обігових коштів підприємств – орендодавців та бюджету міста.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

           Травень 2019 року

 

5.Тип відстеження

           Періодичне

 

6. Метод одержання результатів відстеження

           Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

1.Кількість укладених договорів оренди орендодавцями;

2.надходження від орендної плати за майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

За

2016 рік

За

2017 рік

За

2018 рік

Кількість укладених договорів (одиниць)

72

37

30

Надходження від орендної плати, за майно, що перебуває у комунальній власності  територіальної громади міста (грн.)

 

810991,45

910332,30

990140,41

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Реалізація рішення Нетішинської міської ради «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» дозволила удосконалити єдиний підхід для орендодавців комунального майна при укладенні договорів оренди, правове оформлення орендних правовідносин, призвести до відповідності даного документа іншим законодавчим та нормативно-правовим актам, що стосується передачі комунального майна в оренду.

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина                                                О.М.Охримчук

 

 

 

 

 

 

 

Денисюк В.А.

9-11-26