Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про періодичне відстеження (списання майна)

ЗВІТ

про результати відстеження регуляторного акта

«Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною

власністю територіальної громади м. Нетішина», затвердженого

рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VI скликання

від 26 вересня 2012 року №32/652

 

1.Виконавець заходів з відстеження

Фонд комунального майна міста Нетішина.

2.Цілі прийняття акта:

-встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює процес списання майна територіальної громади міста Нетішин, що перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, закладів;

-встановлення чіткого механізму про отримання дозволу на списання основних засобів шляхом ліквідації, безоплатної передачі, відчуження (рухомого майна);

-вдосконалення відносин між міською владою та комунальними підприємствами, установами, організаціями, які виникають у процесі списання, безоплатної передачі, відчуження основних засобів, що є комунальною власністю.

3.Строк виконання заходів з відстеження

Вересень 2016 року.

4.Тип відстеження

Періодичне.

5.Методи одержання результатів відстеження

Статистичні дані.

6.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Для проведення періодичного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

-кількість звернень на списання майна, (одиниць);

-кількість одиниць майна, на списання якого був наданий дозвіл Нетішинською міською радою,(одиниць)/сума (грн.);

-кількість списаних повністю амортизованих засобів (одиниць)/сума (грн.);

-кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна, (одиниць).

7.Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники

І півріччя

2014 рік

І півріччя 2015 рік

І півріччя 2016 року

кількість звернень на списання майна, (одиниць)

1

2

3

кількість одиниць майна, на списання якого був наданий дозвіл Нетішинською міською радою,(одиниць)/сума (грн.)

1/69181,00

2/35458,33

2/36212,97

кількість списаних повністю амортизованих засобів (одиниць)/сума (грн.)

-

2/35458,33

-

кількість організацій, установ та комунальних підприємств, які проводили списання майна, (одиниць)

-

1

-

 

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація рішення Нетішинської міської ради «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина» дозволила створити чіткий механізм та процедуру подання, розгляду матеріалів щодо списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина, встановити контроль за списанням майна та цільове використання коштів отриманих від списання такого майна.

Кількісні та якісні показники результативності свідчать про позитивний ефект прийняття даного регуляторного акта.

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина                               О.М.Охримчук