Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про періодичне відстеження по продажу земельних ділянок

Звіт
про результати періодичного відстеження регуляторного акта
«Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин»,
затвердженого рішенням

сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання
від 25 вересня 2013 року № 47/1028

 

Виконавець заходів з відстеження:

Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради

 

Цілі прийняття акта:

 Розвиток інфраструктури на території міста, сприяння підприємницькій та інвестиційній діяльності в місті, забезпечення надання фізичним та юридичним особам рівних прав та можливостей для участі в аукціонах, збільшення надходжень до бюджету міста, прозорість дій органів місцевого самоврядування шляхом встановлення чітких умов проведення аукціонів, забезпечення відкритості та доступності інформації про проведення аукціонів.

 

 Строк виконання заходів з відстеження:

Вересень-жовтень 2017 року.

 

Тип відстеження:

Періодичне.

 

 Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення періодичного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

 Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних:

Для проведення періодичного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

- кількість скарг за результатами проведених земельних торгів (аукціонів);

- розмір надходжень, пов’язаних із дією акта;

- кількість проведених торгів.

 

 

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

 

 

з/п

Показники

2015 рік

2016 рік

січень-вересень

2017 року

1

Кількість скарг за

результатами

проведених земельних

торгів (аукціонів)

-

-

-

2

розмір надходжень,

пов’язаних із дією акта

-

1 860 408 грн

-

3

кількість проведених

торгів

-

1

-

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення визначених цілей:

           

Упродовж дії регуляторного акта були проведені 1 земельні торги з продажу у власність земельної ділянки. Надходження до бюджету, пов’язані з дією акту, склали 1 860 408 грн.

Крім того, при передачі земельної ділянки у власність була сплачена відновна вартість зелених насаджень у сумі 1 590 917 грн., 86 коп.

Діючий регуляторний акт затверджений рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання 25 вересня 2013 року «Про затвердження  Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин».

Враховуючи вищевикладене, регуляторний акт доцільно залишити діючим.

 

 

 

 

 

Спеціаліст 1 категорії відділу

земельних ресурсів та охорони

навколишнього природного середовища

виконавчого комітету міської ради                                      Г.С.Тонка