Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів

Звіт

про результати відстеження регуляторного акта

«Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів», затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради

від 20 жовтня 2011 року № 280

 

Виконавець заходів з відстеження:

Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради

 

Цілі прийняття акта:

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів» прийнято з ціллю затвердження норм вивезення побутових відходів для житлових будинків, підприємств, установ, організацій.

 

Строк виконання заходів з відстеження:

01.10.2015 року – 08.10.2015 року

 

Тип відстеження:

Періодичне

 

Методи одержання результатів відстеження:

Статистичні дані, надані КП НМР «ЖКО».

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 

Зазначені у додатку до звіту.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

Регуляторний акт «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 20 жовтня 2011 року № 280 відповідає актам вищої юридичної сили, цілі прийняття регуляторного акта досягнуто, вважаємо доцільним залишити його діючим без внесення змін чи доповнень.

 

 

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища

виконавчого комітету міської ради                       Н.В.Бізюк

 

Додаток

Інформація

 щодо вивезення та захоронення твердих побутових відходів

 

 

 

 

Показники

І півріччя 2013 року

І півріччя 2014 року

                  І півріччя 2015 року

Житлові будинки

 

Бюджетні установи (заклади)

Суб’єкти господарювання

Житлові будинки

 

Бюджетні установи (заклади)

Суб’єкти господарювання

Житлові будинки

 

Бюджетні установи (заклади)

Суб’єкти господарювання

Кількість укладених договорів на:

 вивезення ТПВ

захоронення ТПВ, од.

-

 

28

 

164

11

 

49

 

39

1

 

203

6

 

71

2

 

37

 

240

7

Кількість коштів отриманих від послуг з:

 вивезення ТПВ, грн. (без ПДВ)

захоронення ТПВ, грн. (без ПДВ)

-

7213,78

5489,56

1724,22

8797,46

6116,14

2681,32

7381,42

5304,42

2077,0

33641,69

25439,17

8202,52

82499,79

39127,65

43372,14

14088,23

10220,53

3867,70

28106,88

20238,52

7868,36

109888,48

50672,91

59215,57

Обсяг

вивезених ТПВ, м3

захоронених ТПВ, м3

-

 

196,38

196,38

 

218,8

305,39

 

252,36

252,36

 

977,78

977,96

 

1482,64

5016,86

 

375,56

377,16

 

679,39

679,39

 

1663,15

4775,00

 

 

Здійснивши аналіз кількісних та якісних показників результативності можна зробити висновок про поступове збільшення кількості заключних договорів на вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Так, у І півріччі 2014 року укладено 298 договорів, що більше на 46,8% від кількості укладених договорів упродовж аналогічного періоду 2013 року. За І півріччя 2015 року укладено 357 договорів, що більше на 19,8% від аналогічного показника за 2014 рік.

Відповідно, збільшується кількість надходжень від наданих послуг. Так, за І півріччя 2013 року від наданих послуг отримано16011,24 грн., у І півріччі 2014 року – 123522,9 грн., у І півріччі 2015 року – 152083,59 грн. (без ПДВ).

Різке збільшення у І півріччі 2014 року договорів і отриманих коштів від наданих послуг пов’язано із проведеною роботою по укладенню договорів на вивіз твердих побутових відходів із домогосподарствами у садибній забудові міста та суб’єктами господарювання.