Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про базове відстеження (Торговий центр)

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр»

 

1.Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр».

 

2.Виконавець заходів з відстеження

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями запропонованого проекту рішення є встановлення вартості послуг з утримання в належному стані території КП НМР "Торговий центр", на якій здійснюється діяльність з реалізації товарів, у таких розмірах:

 

Вид діяльності

суб’єктів господарювання та їх розташування

Одиниці виміру

Діюча вартість послуг за 1 день торгівлі,

 грн.

Пропонується до затвердження вартість послуг за 1 день торгівлі, грн.

Торгівля промислово-продовольчою групою товарів у межах комплексної схеми тимчасових споруд

м. кв.

2,15

3,15 (з ПДВ)

Орендовані приміщення у торговому залі

м. кв

10,56

12,69 (без ПДВ)

Орендовані приміщення, які розташовані на 2-му поверсі

м. кв

7,64

8,24 (без ПДВ)

Орендовані приміщення, які розташовані на 1-му поверсі (крім торгового залу)

м. кв

7,00

7,62 (без ПДВ)

 

 

Затвердження такого проекту рішення забезпечить своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату у повному обсязі податків, інших платежів до бюджетів, підтримку в належному стані благоустрою прилеглої території підприємства.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

від 01.02.2017 - 27.02.2017 року

 

5.Тип відстеження

Базове

 

6.Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:

1.розміру надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта;

2.кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Розмір надходжень до бюджетів, тис. грн.

1713

1527

1825

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта

99

99

119

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                                                 Н.Заріцька

 

28.02.2017