Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про базове відстеження (Реклама,примірний договір)

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року №282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста»

 

1.Вид та назва регуляторного акта

         Проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про внесення  змін  до  рішення виконавчого комітету  міської  ради  від  04 серпня 2010 року №282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста».

 

2.Виконавець заходів з відстеження

           Фонд комунального майна міста Нетішина

 

3.Цілі прийняття регуляторного акта

          Визначення механізму розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

            від 11.07.2016 року до 17.07.2016 року

 

5.Тип відстеження

            Базове

 

6. Метод одержання результатів відстеження

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно до фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, яким надавалися примірні договори на користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

           Враховуючи цілі регулювання,для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • обсяг   надходжень    від    сплати     за    тимчасове    користування  місцями

розташування  рекламних засобів до бюджету міста та кількість наданих примірних договорів  за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів;

  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

 

        Показники результативності

I півріччя

2015 року

I півріччя

2016 року

Кількість примірних договорів на розміщення рекламних засобів, одиниць

 

10

 

18

Надходження до бюджету міста, тис.грн

4879,04

11553,17

Надходження в середньому (з одного наданого примірного договору), тис.грн.

487,9

641,8

 

          Рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року №282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста» оприлюднювались у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник» та на офіційному сайті міської ради у визначені терміни.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

         Прийняття даного Положення  дозволить упорядкувати відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, та визначення порядку оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

          Показником результативності регуляторного акта стане збільшення надходжень від плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин.

         Прийняття даного регуляторного акта забезпечить поповнення дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина                                     О.М.Охримчук