Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про базове відстеження (послуги ринку)

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР "Нетішинський міський ринок"

 

1.Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР "Нетішинський міський ринок"

 

2.Виконавець заходів з відстеження

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

3.Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями запропонованого проекту рішення є встановлення вартості послуг з утримання в належному стані території КП НМР "Нетішинський міський ринок", на якій здійснюється діяльність з реалізації товарів, у таких розмірах:

 

Вид послуг

Одиниці виміру

Діюча вартість послуг за 1 день торгівлі, грн.

Пропонується до затвердження вартість послуг за 1 день торгівлі, грн

Торгівля промисловою групою товарів на відкритій площадці (платка, каркас)

м. кв.

4,00

5,00

Торгівля продовольчою групою товарів на відкритій площадці

м. пог.

5,00

5,00

Торгівля молочною та сільськогосподарською продукцією на відкритій площадці

м. пог.

5,00

5,00

Торгівля ковбасними, м’ясними та молочними виробами в павільйоні

м. пог.

20,00

20,00

Торгівля м’ясом сирим в павільйоні

м. пог.

50,00

70,00

 

 

Затвердження такого проекту рішення забезпечить своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату у повному обсязі податків, інших платежів до бюджетів, підтримку в належному стані благоустрою прилеглої території підприємства, покриття витрат на утримання території та приміщення павільйону.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

від 16.01.2017 - 13.02.2017 року

 

5.Тип відстеження

Базове

 

6.Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:

1.розміру надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта;

2.кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Розмір надходжень до бюджетів, тис. грн.

744,1

848,1

919,6

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта (кількість місць для торгівлі)

118

118

182

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

 

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                                                 Н.Заріцька

 

14.02.2017