Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт про базове відстеження - послуги КП НМР Торговий центр

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр»

 

                                                                                                                                  

1.Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр».

 

 

2.Виконавець заходів з відстеження

            Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

            3.Цілі прийняття регуляторного акта

Цілями запропонованого проекту рішення є встановлення вартості послуг з утримання в належному стані території КП НМР "Торговий центр", на якій здійснюється діяльність з реалізації товарів, у таких розмірах:

 

Вид послуг

Одиниці виміру

Діюча вартість послуг за           1 день торгівлі, грн.

Пропонується до затвердження вартість послуг за 1 день торгівлі, грн.

Торгівля промислово-продовольчою групою товарів у межах комплексної схеми тимчасових споруд

м. кв.

2,00

2,15

 

 

Затвердження такого проекту рішення забезпечить поліпшення благоустрою прилеглої території підприємства, своєчасну сплату податків, інших платежів до бюджетів.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

            від 22.03.2016 - 22.04.2016 року

           

5.Тип відстеження

            Базове

 

            6.Метод одержання результатів відстеження

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод

 

            7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:

1.розміру надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта;

2.кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

 

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2014 рік

2015 рік

Розмір надходжень до бюджетів, тис. грн.

1713

1527

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта

99

99

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                                     Н.Заріцька

23.04.2016