Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт з відстеження РА Про положення про ЦНАП

Звіт

про результати відстеження регуляторного акта

“Про затвердження положення про

центр надання адміністративних послуг та його регламент”,

затвердженого рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання

від 25 вересня 2013 року № 47/1016

 

Виконавець заходів з відстеження:

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

Цілі прийняття акта:

 

- створення зручних та сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами  звернення;

- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративної послуги;

- мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадження сучасних форм  надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих довільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг

 

 

Строк виконання заходів з відстеження:

від 25.09.2014 року до 04.11.2014 року

 

Тип відстеження:

Повторне.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення повторного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження

 

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних:

Для проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

  • кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги в центрі надання адміністративних послуг;
  • кількість звернень одержувачів адміністративних послуг
  • кількість наданих адміністративних послуг
  • середній термін розгляду звернення (хвилин)
  • кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

 


п/п

Показники

Січень-червень 2013 року

Січень-червень 2014 року

1

Кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги в центрі надання адміністративних послуг

Суб’єктами надання адміні-стративних послуг надава-лись адміністра-тивні послуги за місцем розташу-вання

10

2

Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

*

5300

3

Кількість наданих адміністративних послуг

4127

4721

4

Середній термін розгляду звернення (хвилин)

*

10

5

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

-

* кількість звернень та термін їх розгляду не фіксувались

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

           

Проведений аналіз показників результативності регуляторного акта “Про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент”, свідчить про збільшення кількості наданих адміністративних послуг, створення зручних та сприятливих умов для отримання адміністративних послуг.

Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим та, уразі необхідності, внести зміни.

 

Начальник управління економіки
виконавчого комітету міської ради                                          Н.Заріцька