Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт базове -порядок встановлення тарифів

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги»

 

            1.Вид та назва регуляторного акта

проект рішення виконавчого комітету міської ради рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги»

2.Виконавець заходів з відстеження

            Управління економіки виконавчого комітету міської ради

            3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги» розроблено з ціллю реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень, спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

4.Строк виконання заходів з відстеження

            Від 01.07.2013 року до 15.07.2013 року

            5.Тип відстеження

            Базове

            6.Метод одержання результатів відстеження

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод

            7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

            Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:

1.Кількості встановлених тарифів на житлово-комунальні послуги.

2.Кількості наданих населенням пропозицій щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2012

2013

Кількості встановлених тарифів на житлово-комунальні послуги

2

6

Кількості наданих населенням пропозицій щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

-

-

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Проведений аналіз свідчить про те, що упродовж 2013 року значно збільшено кількість прийнятих рішень виконавчого комітету міської ради щодо встановлення тарифів на послуги жкп або внесення змін до діючих тарифів, що у свою чергу підтверджує необхідність прийняття порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Прийняття регуляторного акта забезпечить послідовність та передбачуваність прийняття рішень, спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, участь членів територіальної громади у формуванні тарифів на житлово-комунальні послуги.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                                     Н.Заріцька

16.07.2013