Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт базове відстеження (конкурс)

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проекту рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження порядку конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»

 

1.Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження порядку конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина».

 

2.Виконавець заходів з відстеження

Фонд комунального майна міста Нетішина.

 

3.Цілі прийняття акта

Проект рішення розроблено з метою удосконалення процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади міста Нетішина.

Затвердження порядку забезпечить удосконалення і деталізацію процедури проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади міста Нетішина.

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

Від 02 березня 2015 року до 10 березня 2015 року.

 

5.Тип відстеження

Базове.

 

6.Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

 

7.Кількісні та якісні значення показників результативності

У результаті проведення базового відстеження результативності регуляторного акта планується:

дослідити кількість проведених конкурсів на право оренди комунального майна у зв’язку з прийняттям рішення.

 

8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Відстеження проблемної ситуації, на врегулювання якої спрямовується дія регуляторного акта, здійснюється у встановленому законодавством порядку і показує, що прийняття вказаного рішення буде мати позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечить ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання комунального нерухомого майна.

Прийнятий регуляторний акт надасть можливість вдосконалити процедуру проведення конкурсу і порядку надання в оренду комунального нерухомого майна, передачу майна в оренду за рахунок приведення її у відповідність до діючої кон’юнктури ринку нерухомості міста та збільшити надходження коштів до міського бюджету від оренди та суборенди комунального нерухомого майна.

Існуючий порядок проведення конкурсу на право оренди комунального нерухомого майна є доцільним та економічно обґрунтованим згідно діючого законодавства.

Повторна оцінка результатів впровадження регуляторного акта буде здійснена при проведенні повторного відстеження.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина                                О.М.Охримчук