Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт базове відстеження-Про місцеві податки і збори

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення Нетішинської міської ради «Про місцеві податки і збори»

 

1.Вид та назва регуляторного акта

            проект рішення Нетішинської міської ради «Про місцеві податки і збори»

2.Виконавець заходів з відстеження

            Управління економіки виконавчого комітету міської ради

            3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення «Про місцеві податки і збори» розроблено з ціллю:

- виконання вимог Податкового кодексу України;

- встановлення місцевих зборів на території міста;

- встановлення оптимальних розмірів місцевих податків і зборів;

- скасування місцевих податків і зборів, які були встановлені до прийняття змін до Податкового кодексу України і справляння яких не передбачено у цьому Кодексі;

- забезпечення повноти сплати місцевих зборів до бюджету міста.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

            від 19.05.2015 року до 09.06.2015 року

            5.Тип відстеження

            Базове

            6.Метод одержання результатів відстеження

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно до фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, які сплачують місцеві податки і збори.

            7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

            Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

            - обсяг надходжень місцевих податків та зборів до бюджету міста;

            - рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

Обсяг надходжень за 2013 рік, тис.грн.

Обсяг надходжень за 2014 рік, тис.грн.

Відхилення, тис.грн.

Місцеві податки і збори, всього:

4041,2

4691,9

+650,7

туристичний збір

5,5

3,4

- 2,1

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

262,2

238,1

- 24,1

податок на нерухоме майно

10,4

2,5

- 7,9

єдиний податок

3763,1

4447,9

+684,8

збір за місця паркування транспортних засобів

0

0

0

Земельний податок

4275,5

4660,2

+384,7

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднювались у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник» у визначені терміни

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу надходжень місцевих податків і зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення таких надходжень.

Проте, спостерігається зменшення надходжень за деякими видами місцевих податків і зборів. Зменшення надходжень по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності в порівнянні з 2013 роком на 24,1 тис.грн. або на 9,2% пояснюється зменшенням кількості платників та зменшенням виданих патентів у зв’язку з припиненням деяких видів діяльності, а також поверненням у 2014 році збору за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами – підприємцями через припинення такого виду діяльності. Зменшення надходжень по туристичному збору в порівнянні з 2013 роком на 2,1 тис. грн., або 37,6 % пояснюється зменшенням кількості проживаючих у готелях.

            Усі прийняті рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів, їх розмірів, проекти рішень разом із аналізами регуляторного впливу оприлюднювались у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник» у визначені терміни, що свідчить про високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання-платників місцевих податків і зборів.

            Окрім цього, проект рішення Нетішинської міської ради «Про місцеві податки і збори» розглянуто на координаційній раді з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради. Пропозиції суб’єктів господарювання включено до проекту рішення.

Прийняття даного регуляторного акта дасть можливість привести регулювання у відповідність з Податковим кодексом України.

Показником результативності регуляторного акта - проекту рішення Нетішинської міської ради «Про місцеві податки і збори» стане збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету міста у 2016 році.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить поповнення дохідної частини бюджету для забезпечення реалізації соціально-економічного розвитку міста.

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                                     Н.Заріцька

10.06.2015