Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт базове відстеження -пайова участь в утриманні обєктів благоустрою

Звіт
про
базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення Нетішинської міської ради «Про положення про пайову участь (внесок) власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів у сфері послуг та розваг в утриманні об’єктів благоустрою міста Нетішин»

          

 

1.Вид та назва регуляторного акта

проект рішення Нетішинскьої міської ради «Про положення про пайову участь (внесок) власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів у сфері послуг та розваг в утриманні об’єктів благоустрою міста Нетішин»

 

2.Виконавець заходів з відстеження

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

3.Цілі прийняття регуляторного акта

проект рішення Нетішинскьої міської ради «Про положення про пайову участь (внесок) власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів у сфері послуг та розваг в утриманні об’єктів благоустрою міста Нетішин» розроблено з ціллю:

- підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із визначенням розміру та порядку сплати пайової участі (внеску) власниками тимчасових споруд, об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою;

- визначення чіткого механізму для обрахунку розміру пайової участі власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг (тимчасових пересувних споруд) соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в  утриманні об'єктів благоустрою;

- визначення порядку укладання договорів щодо сплати пайової участі (внеску).

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

від 12.01.2015 року до 02.02.2015 року

 

5.Тип відстеження

Базове

 

6.Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі динаміки звернень суб’єктів господарювання  для отримання документа про здійснення одноразової торгівлі, розміщення тимчасових пересувних споруд.

 

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2014 рік

Кількість звернень для отримання документа про здійснення одноразової торгівлі

18

Кількість звернень для розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг

10

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Як показує аналіз кількості звернень суб’єктів господарювання щодо здійснення одноразової торгівлі, розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, то постає необхідність врегулювання питання сплати пайової участі (внеску) за використання об’єктів благоустрою до бюджету міста за згодою суб’єктів господарювання.

Пунктом 5 частини першої статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено заборону самовільного встановлення на об’єктах благоустрою торговельних лотків, павільйонів, кіосків, тощо. Що дає підставу вважати це нормою, якою встановлюється можливість залучення суб’єктів господарювання до сплати пайової участі (внеску) при розміщенні об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень міської ради та її виконавчого комітету належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт який би врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі визначений у зазначеному законі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів сплати пайової участі, механізм відповідної сплати.

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити питання, пов’язані із сплатою пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, у тому числі об’єктів літньої торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг (тимчасових пересувних споруд) в утриманні об’єктів благоустрою м. Нетішина.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Начальник управління економіки
виконавчого комітету міської ради                                                     Н.Заріцька

02.02.2015