Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Звіт базове відстеження - пайова участь

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою»

                                                                                                                                  

1.Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету Нетішинскьої міської ради «Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою»

 

2.Виконавець заходів з відстеження

            Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

            3.Цілі прийняття регуляторного акта

Проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою» розроблено з ціллю визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Нетішина та затвердження відповідного порядку залучення та розрахунку обсягу пайової участі, залучення додаткових коштів на утримання об’єктів благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності, як громадян так і суб’єктів господарювання, покращення санітарного стану та мікроклімату міста врегулювання правовідносин між суб’єктами на яких розповсюджується дія регуляторного акта та органом місцевого самоврядування.

Також, цілями цього регуляторного акта є:

2.1.Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із визначенням розміру та порядку сплати пайової участі власниками тимчасових споруд, соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

2.2.Визначення чіткого механізму для обрахунку розміру пайової участі в  утриманні об'єктів благоустрою.

2.3.Визначення порядку укладання договорів щодо сплати пайової участі.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

            від 20.04.2015 року до 30.04.2015 року

 

            5.Тип відстеження

            Базове

 

            6.Метод одержання результатів відстеження

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод

 

            7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

            Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі динаміки звернень суб’єктів господарювання  для отримання документа про здійснення одноразової торгівлі, розміщення тимчасових пересувних споруд.

 

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2014 рік

січень-квітень 2015 року

Кількість звернень для отримання документа про здійснення одноразової торгівлі

18

5

Кількість звернень для розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг

10

4

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Як показує аналіз кількості звернень суб’єктів господарювання щодо здійснення одноразової торгівлі, розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, то постає необхідність врегулювання питання сплати пайової участі за використання об’єктів благоустрою за згодою суб’єктів господарювання.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень міської ради та її виконавчого комітету належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт який би врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі визначений у зазначеному законі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів сплати пайової участі, механізм відповідної сплати.

Прийняття регуляторного акта дозволить вирішити питання, пов’язані із сплатою пайової участі власників тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою м. Нетішина.

Ступінь досягнення визначених цілей можливо буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                                     Н.Заріцька

30.04.2015