Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Базове відстеження (пайова участь) АРВ

Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Нетішинської міської ради « Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової ) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня  2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»

 

1.Вид та назва регуляторного акта

           Проект рішення Нетішинської міської ради « Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової ) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від    20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина».

 

2.Виконавець заходів з відстеження

           Фонд комунального майна міста Нетішина

 

3.Цілі прийняття регуляторного акта

          Проект рішення розроблено з метою приведення діючого Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина відповідно до вимог чинного законодавства.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

            від 03.07.2017 року до 10.07.2017 року

 

5.Тип відстеження

            Базове

 

6. Метод одержання результатів відстеження

            Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод.

Відстеження результативності регуляторного акта проведено відповідно до фактичних надходжень до бюджету міста від суб’єктів господарювання, що сплатили пайовий внесок.

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

  • обсяг надходжень від пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Нетішина;

  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання.

 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності

 

Показники результативності

I півріччя
2016 рік

I півріччя
2017 рік

Кількість укладених договорів, одиниць

1

4

Надходження від пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, тис.  грн

153996,30

104270,00

 

Рішення Нетішинської міської ради « Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової ) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня 2017 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина», оприлюднювались у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник» та на офіційному сайті міської ради у визначенні терміни.   

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийнятий регуляторний акт дозволить затвердити Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина відповідно до вимог чинного законодавства.

Впровадження Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина забезпечує застосування чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Накопичення в бюджеті міста коштів від пайової участі дає можливість використовувати їх для будівництва інженерно-транспортних мереж та розвивати соціальну інфраструктуру міста.

 

 

 

Спеціаліст 1 категорії Фонду

комунального майна міста Нетішина                               В.А.Денисюк