Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про порядок поводження з безхазяйними відходами

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Відповідно до статті 9 Закону Україна «Про відходи» суб'єктами права власності на відходи є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності, територіальні громади, Автономна Республіка Крим і держава.

Територіальні громади є власниками відходів, що утворюються на об'єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні відходи).

Держава є власником відходів, що утворюються на об'єктах державної власності чи знаходяться на території України і не мають власника або власник яких невідомий (крім відходів, зазначених у частині другій цієї статті), а також в інших випадках, передбачених законом. Від імені держави управління відходами, що є державною власністю, здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

Суб'єкти права власності володіють, користуються і розпоряджаються відходами в межах, визначених законом.

Поводження з відходами – це дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Наголошуємо, що відповідно до  частини 7 статті 33 Закону України «Про відходи»  забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових, у підземних горизонтах, на території міст та інших населених пунктів, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини. Захоронення відходів у надрах допускається у виняткових випадках за результатами спеціальних досліджень з дотриманням стандартів, норм і правил, передбачених законодавством України.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про відходи»  відходи, щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними.

Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1217.

Відходи щодо яких встановлено власника, беруться на облік відповідно до вимог цього Закону.

Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи, зобов’язані у п’ятиденний строк повідомити про них місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Підставами для визначення відходів безхазяйними та їх обліку можуть бути у  тому числі:

  • повідомлення власників або землекористувачів земельних ділянок, на яких виявлені безхазяйні відходи;
  • звернення (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації;

Окрім того, звертаємо Вашу увагу  на функціонування електронного сервісу «Інтерактивна мапа Міністерства екології та природних ресурсів України» https://ecomapa.gov.ua, який створений з метою забезпечення своєчасного реагування на електронні звернення громадян щодо виявлення місць  чи об’єктів несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів.

Порушення законодавства про відходи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і навіть кримінальну відповідальність.