Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Оголошення про конкурс кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради комунальних підприємств

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради оголошує про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради комунального підприємства Нетішинської міської ради:

 

Найменування підприємства: КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, пр-т Незалежності,31

Основні напрями діяльності:

- управління будинками, спорудами, іншим нерухомим майном;

- надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій;

- утримання у належному санітарно-технічному стані гуртожитків, які належать до комунальної власності територіальної громади і прилеглих до них територій;

- поточний і капітальний ремонт житлових і нежитлових приміщень;

- утримання в належному стані міського сміттєзвалища;

- передача в оренду нерухомого і рухомого комунального майна, яке перебуває в користуванні підприємства, у межах наданих повноважень;

- здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

 

Найменування підприємства: КП НМР  «Благоустрій»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, вул.Ринкова, 4/1

Основні напрями діяльності:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою Нетішинської міської територіальної громади;

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населеного пункту у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду;

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

- утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі території Нетішинської міської територіальної громади;

- контроль за забезпеченням належного санітарного стану території Нетішинської міської територіальної громади.

 

Найменування підприємства: КП НМР «Комфорт»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, вул. Шевченка,1

Основні напрями діяльності:

- забезпечення зовнішнього благоустрою, охорони та збереження зелених насаджень парків, скверів міста;

- конструювання, будівництво, придбання, створення, встановлення і монтування різноманітних атракціонів, ігрових автоматів (механізованих, простих конструкцій, малих форм, тощо);

- створення пересувних і стаціонарних атракціонних комплексів;

- надання послуг з прокату культурного, спортивного і туристичного інвентарю;

- укладає договори пайової участі в утриманні об'єкта благоустрою, в межах земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні підприємства відповідно до вимог чинного законодавства;

- укладає строкові договори земельного сервітуту із суб’єктами господарювання на право розміщення тимчасових споруд на території земельної ділянки (кадастровий номер 6810500000:02:006:0274) відповідно до вимог чинного законодавства:

- контроль за дотриманням Правил утримання тварин;

- надання (послуг) іншої госпрозрахункової діяльності, не забороненої чинним законодавством.

 

Найменування підприємства: КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, вул.Лісова,1

Основні напрями діяльності:

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- проведення профілактичних оглядів;

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 

Найменування підприємства: КНП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, вул.Лісова,1

Основні напрями діяльності:

- медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку;

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.

 

Вимоги до незалежних членів наглядової ради:

Незалежний член наглядової ради це фізична особа, яка відповідає таким вимогам:

          1. Наявність повної цивільної дієздатності.

          2. Має вищу освіту.

          3. Не є депутатом міської ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету міської ради, державним службовцем, депутатом обласної ради, народним депутатом України.

          4. Не є та не була кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, які мали договірні відносини протягом останніх 5 років з комунальним підприємством.

          5. Не є та не була протягом останніх 5 років посадовою особою чи працівником даного комунального підприємства Нетішинської міської ради або його дочірніх підприємств.

          6. Не є близькою особою для посадових осіб чи працівників комунального підприємства, депутатів Нетішинської міської ради та членів її виконавчого комітету, керівників органу місцевого самоврядування.

          7. Не є та не була протягом попередніх 5 років працівником теперішнього або колишнього аудитора комунального підприємства.

          8. Не отримувала та не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов’язків члена наглядової ради.

          9. Є громадянином України.

 

Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради, у визначеному комунальному підприємстві, подає особисто та/або надсилає електронною поштою у сканованому вигляді у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі з відбору незалежного члена наглядової ради, а також підтверджує, що відповідає усім вимогам до незалежних членів наглядових рад, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта, іншого документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію, що обов’язково повинна містити: прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання).

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе кандидат.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються до                       05 травня 2021 року.

Заяви та документи приймаються за адресою: м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. 210.

Адреса електронної пошти конкурсної комісії: netishyn_ekonomika_32265@ukr.net.

Номер телефону для довідок: (03842) 9-08-22, 9-06-15.

 

Зазначене оголошення опубліковано у газеті «Нетішинський вісник» від 15 квітня 2021 року № 16.