Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

До відома суб’єктів господарювання!

 

Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради 14 січня                    2021 року № 3/2021 затверджено порядок надання фінансової допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади щодо часткового відшкодування вартості реєстратора розрахункових операцій.

Фінансова допомога надається суб’єктам малого та середнього підприємництва, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до                     II-IV групи платників єдиного податку (далі – суб’єкти господарювання), які придбали нові реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) та надали копії підтверджуючих документів про його придбання датовані не раніше 01 січня 2021 року.

Фінансова допомога надається суб’єктам господарювання одноразово упродовж 2021 року на часткове покриття витрат у розмірі 50 відсотків від вартості РРО.

Фінансова допомога призначається і виплачується суб’єктам господарювання, місце проживання яких зареєстроване у місті Нетішин, селах Новий Кривин та Старий Кривин.

Фінансова допомога надається на підставі особистої заяви на ім’я міського голови, за встановленою формою.

До заяви додаються:

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію заявника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний код), або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність у заявника права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- довідка про взяття на облік платника податку;

- довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного соціального внеску (форма ОК-7);

- довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, видана не раніше 5 робочих днів від дати надання на реєстрацію заяви про надання допомоги;

- інформація про рахунок у банківській установі для безпосереднього зарахування коштів.

До заяви можуть надаватись документи, отримані за допомогою електронних кабінетів, сервісів, тощо.

 

Телефон для довідок: 9-08-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міському голові

Олександру СУПРУНЮКУ

від_________________________

____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________________

 (місце реєстрації)

номер телефону___________________

категорія платника єдиного податку:

____________________________

 

З А Я В А

 

         Прошу надати мені фінансову допомогу для часткового покриття витрат на придбання реєстратора розрахункових операцій у розмірі 50 % від вартості придбання.

         До заяви додаю:

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію заявника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (ідентифікаційний код), або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність у заявника права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

- довідка про взяття на облік платника податку;

- довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного соціального внеску (форма ОК-7);

- довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, видана не раніше 5 робочих днів від дати надання на реєстрацію заяви про надання допомоги;

- підтверджуючий документ про придбання реєстратора розрахункових операцій від ___.___________ 2021 року;

- інформація про рахунок у банківській установі для безпосереднього зарахування коштів.

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

 

 

Дата                                                                                       Підпис