Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Допомога застрахованим особам

Допомога застрахованим особам надається за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади у рамках програми сприяння розвитку підприємництва на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 листопада 2019 року № 65/4210 зі змінами,  у сумі 1 тис. гривень.

Надання допомоги здійснюється на підставі заяви застрахованої особи на ім’я міського голови, в якій зазначається:

- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) заявника, його дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) роботодавця - суб’єкта господарювання (для найманих працівників), його реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- адреса реєстрації місця проживання заявника;

- номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

- згода заявника на обробку персональних даних відповідно до закону.

Допомога надається після отримання переліку застрахованих осіб, наданому у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України від 07 квітня 2021 року №328 та співставлення із даними зазначеними у заяві.

Звертаємо увагу, що зазначена допомога надається найманим працівникам суб’єкта господарювання або фізичним особам – підприємцям, які зареєстровані на території Нетішинської міської територіальної громади та сплачують податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджету міської ТГ.

За більш детальною інформацією звертатись за тел.: 9-08-22, 9-06-15.