• Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради оголошує про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради комунального підприємства Нетішинської міської ради

Найменування підприємства: КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, пр-т Незалежності,31

Основні напрями діяльності:

- надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- надання послуг з управління будинками, спорудами чи групами будинків;

- надання послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд; утримання об’єктів житлово-комунального господарства, які знаходяться на балансі підприємства, організація благоустрою території міста.

- здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством. 

 

Найменування підприємства: КП НМР  «Благоустрій»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, вул.Ринкова, 4/1

Основні напрями діяльності:

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою міста Нетішина;

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання   території населеного пункту у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду;

- організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які знаходяться на обслуговуванні підприємства;

- утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі території міста Нетішина;

- контроль за забезпеченням належного санітарного стану території міста Нетішина;

- розвиток підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством;

- виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення різних видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку;

- виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами комунального майна, закріпленими за підприємством в установленому порядку на праві повного господарського відання.

 

Найменування підприємства: КП НМР «Торговий центр»

Юридична адреса: 30100, м.Нетішин, пр-т Незалежності,22

Основні напрями діяльності:

- формування ефективного механізму оптового та роздрібного продажу продовольчих і непродовольчих товарів товаровиробниками та іншими суб’єктами господарювання усіх форм власності, сприяння добросовісній конкуренції на споживчому ринку і повне задоволення потреб споживачів;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Вимоги до незалежних членів наглядової ради:

Незалежний член наглядової ради це фізична особа, яка відповідає таким вимогам:

            1. Наявність повної цивільної дієздатності.

            2. Має вищу освіту.

            3. Не є депутатом міської ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету міської ради, державним службовцем, депутатом обласної ради, народним депутатом України.

            4. Не є та не була кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, які мали договірні відносини протягом останніх 5 років з комунальним підприємством.

            5. Не є та не була протягом останніх 5 років посадовою особою чи працівником даного комунального підприємства Нетішинської міської ради або його дочірніх підприємств.

            6. Не є близькою особою для посадових осіб чи працівників комунального підприємства, депутатів Нетішинської міської ради та членів її виконавчого комітету, керівників органу місцевого самоврядування.

            7. Не є та не була протягом попередніх 5 років працівником теперішнього або колишнього аудитора комунального підприємства.

            8. Не отримувала та не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов’язків члена наглядової ради.

            9. Є громадянином України.

 

           

Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради, у визначеному комунальному підприємстві, подає особисто та/або надсилає електронною поштою у встановлений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі з відбору незалежного члена наглядової ради, а також підтверджує, що відповідає усім вимогам до незалежних членів наглядових рад, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта, іншого документа, що посвідчує особу;

3) автобіографію, що обов’язково повинна містити: прізвище ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання).

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе кандидат.

Заяви та документи щодо участі у конкурсному відборі приймаються до 01 березня 2018 року.

Заяви та документи приймаються за адресою: м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.21.

Адреса електронної пошти конкурсної комісії: netishyn_ekonomika_32265@ukr.net.

Номер телефону для довідок: (03842) 3-22-65