• Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя у багатоквартирному будинку у м. Нетішин

Відповідно до вимог Закону України « Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, виконавчий комітет Нетішинської міської ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками, мешканці яких не визначилися з формою управління, на території м.Нетішин.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатор конкурсу - виконавчий комітет Нетішинської міської ради;

Місцезнаходження: 30100, Україна, Хмельницька область, м. Нетішин, вулиця Шевченка, будинок 1.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Романюк Іван Васильович – перший заступник міського голови, голова конкурсної комісії, тел. (03842) 3-11-91;

Славинська Тетяна Броніславівна – спеціаліст 1 категорії відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради,   тел. (03842) 9-42-36;

  Коваль Оксана Григорівна - спеціаліст 1 категорії Фонду комунального майна міста Нетішин (03842) 3-21-56, 9-11-26.

 3. Перелік об’єктів конкурсу:

 

Назва об’єктів

Назва об’єктів

1

вул.Будівельників, 8

9

вул.Набережна, 9

2

просп.Курчатова, 6

10

вул.Набережна, 9а

3

просп.Курчатова, 9

11

 просп.Незалежності, 9

4

вул.Михайлова, 6

12

просп.Незалежності, 23

5

вул.Михайлова, 18

13

просп.Незалежності, 29

6

пр.Миру, 2

14

.вул.Шевченка, 2

7

пр.Миру, 6

15

вул.Шевченка, 24

8

пр.Миру, 8

 

 

4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

 

1.

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення  поточного ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, оплату послуг стосовно спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

50 балів

Максимальна кількість балів – 50 балів.

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

Бали інших учасників щодо цього ж будинку розраховуються за формулою:

Бал (n учасника) = Ц мін / Ц (n учасника) * 50

 

Де: Бал (n учасника) – кількість балів, що отримує n учасник,

Ц мін. –  найнижча ціна послуги для цього будинку, з запропо-нованих учасниками, грн.;

Ц (n учасника) – ціна послуги для цього ж будинку, запропонована n учасником, грн.

50– максимальна можлива кількість балів щодо певного будинку.

2.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

              15 балів

Максимальна кількість балів – 15

Оцінюється наявність власної технічно-матеріальної бази, або частково або повністю орендованої

3.

Фінансова спроможність учасника конкурсу

10 балів

Максимальна кількість балів – 10

Оцінюється наявність бухгалтерських та інших документів, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця.

4.

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15

Максимальна кількість балів – 15 балів.

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників

 

5.

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

10 балів

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

5. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Для участі у конкурсі його учасники подають :

5.1.  заяву згідно з Додатком 4 до Конкурсної документації, у якій зазначають: 

- фізичні особи підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, фактичну та юридичну адресу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), засоби зв’язку ;

- юридичні особи –  повне найменування, фактичну та юридичну адресу, код за ЄДРПОУ, засоби зв’язку;

- документи, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу.

 

5.2. Оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

- статут (положення чи інший установчий документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання;

- баланс бухгалтерського обліку (фінансовий звіт) суб’єкта господарювання за останній звітний період;

- виписка (витяг) з ЄДРПОУ з повною інформацією, що міститься в реєстрі;

- довідка Державної фіскальної служби про відсутність (наявність) заборгованості по обов’язкових платежах у бюджет, дійсна на час подання пропозицій;

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів та копії технічних паспортів на ці транспортні засоби, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок згідно з додатком 5. Ціна на послугу має складатися з витрат на утримання багатоквартирного будинку (утримання спільного майна та прибудинкової території), поточний ремонт спільного майна та  винагороду управителеві з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі (площі житлових та нежитлових приміщень) об’єкта конкурсу.

 

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція подається  щодо кожного об’єкта окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 

6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою на адресу організатора : 30100, Україна, Хмельницька область, м.Нетішин, вулиця Шевченка, буд.1, Конкурсній комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Кінцевий строк подачі пропозицій:  - до 16.00 год. 17.06. 2018 року.

7.  Способи та місце отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його  учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, вулиця Шевченка, 1, м. Нетішин, Хмельницька область, Україна, 30100.

Дата та час : 19 червня  2018 року о 10:00 год

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Конкурсної документації для проведення конкурсу  з визначення управителя багатоквартирного будинку у м. Нетішині

 

 

Голові Конкурсної комісії

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

Заява
на участь у конкурсі з призначення управителя

багатоквартирного будинку
 
Я/Ми,_____________________________________________________________,
(фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я  по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

що зареєстрований(і)________________________________________________,

__________________________________________________________________

                  (юридична та поштова адреси, засоби зв’язку, електронна пошта)

 

заявляю (-ємо) про участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків), що входить до об’єкта конкурсу:___________________________________________________

                                                      (найменування об’єкта конкурсу)


конкурсну документацію прошу (симо)  надати __________________________________________________________________

                (спосіб надання конкурсної документації: поштою чи особисто )
 

 

 

 

                                                                                  _________________________

дд/мм/рр.                                                                    підпис (ініціали, прізвище)