Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Оголошення щодо відбору виконавця з проведення експертної оцінки землі

11 кві 2015

ОГОЛОШЕННЯ № 1
про повторне проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу

 

1.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі її у приватну власність шляхом продажу власнику нерухомого майна, що знаходиться на ній.

 

2.Дані про земельну ділянку:

0,3156 га - Хмельницька обл., м.Нетішин, вул.Промислова,1/7а, кадастровий номер земельної ділянки: 6810500000:02:007:0282, цільове призначення-для розміщення та  експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

 

3.Умови конкурсу:

3.1.Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки земельної  ділянки” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.    У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

3.2.Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

 

3.3Обов’язкові умови конкурсу:

-   термін виконання робіт не більше 30 днів;

- надання інформації щодо кількості звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

 

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг оцінки земель, за формою згідно з додатком 1 до  Порядку;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних (додаток 2 Порядку) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копія(ї) ліцензії(й);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

5.Строк подання конкурсної документації: до 17 год. 12 травня 2015 року (включно).

 

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, вул. Шевченка, 1, (каб.19.), м.Нетішин, Хмельницька область,  30100, тел.(03842)9-00-93.

 

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс з відбору виконавців послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності відбудеться 19 травня 2015 року о 10.00 год. в актовій залі виконавчого комітету Нетішинської міської ради, вул.Шевченка, 1, м.Нетішин, Хмельницька область, 30100, тел.(03842) 9-00-93.

 


 

ОГОЛОШЕННЯ № 2
про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, яка підлягає продажу

 

1.Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою передачі її у приватну власність шляхом продажу власнику нерухомого майна, що знаходиться на ній.

 

2.Дані про земельну ділянку:

0,0422 га - Хмельницька обл., м.Нетішин, вул.Промислова,1/7в, кадастровий номер земельної ділянки: 6810500000:02:007:0801, цільове призначення-для розміщення та  експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

 

3.Умови конкурсу:

3.1.Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки земельної  ділянки” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.    У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

3.2.Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

 

3.3Обов’язкові умови конкурсу:

-  термін виконання робіт не більше 30 днів;

- надання інформації щодо кількості звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

 

4.Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг оцінки земель, за формою згідно з додатком 1 до  Порядку;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних (додаток 2 Порядку) (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

- копія(ї) ліцензії(й);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

5.Строк подання конкурсної документації: до 17 год. 12 травня 2015 року (включно).

 

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, вул. Шевченка, 1, (каб.19.), м.Нетішин, Хмельницька область,  30100, тел.(03842)9-00-93.

 

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс з відбору виконавців послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності відбудеться 19 травня 2015 року о 10.00 год. в актовій залі виконавчого комітету Нетішинської міської ради, вул.Шевченка, 1, м.Нетішин, Хмельницька область, 30100, тел.(03842) 9-00-93.