Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Оголошення про прийом на навчання та день відкритих дверей у Національній академії державного управління при Президентові України

01 кві 2015

 


 

Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) розпочинає прийом слухачів на навчання за спеціальностями галузі знань «Державне управління» до трьох навчально-наукових інститутів:

Інституту державної служби та місцевого самоврядування

Інституту «Вища школа державного управління»,

Інституту вищих керівних кадрів,

а також до регіональних інститутів державного управління в містах Дніпропетровськ, Львів, Одеса та Харків.

У Національній академії здійснюється практико-орієнтоване навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за напрямами управлінської діяльності у сфері охорони здоров'я, освіти, публічної політики і управління, регіонального управління, місцевого самоврядування, національної   безпеки,   парламентаризму   та   парламентської   діяльності, електронного урядування за денною, вечірньою, заочною, заочно-дистанційною формами навчання. Освітньо-професійна програма з державного управління є четвертою акредитованою програмою у цій сфері в Європі.

Підготовка фахівців сфери публічного управління здійснюється за новою освітньо-професійною програмою підготовки магістрів публічного адміністрування, яка розроблена Національною академією спільно з Вищою школою управління та права (м.Берлін) з урахуванням кращих європейських практик. Особливістю навчання слухачів за спеціальністю «Публічне адміністрування» є те, що заняття проводяться українською та англійською мовами на денній формі навчання.

Навчання топ-менеджерів І-ІП категорії посад державних службовців здійснюється за магістерською програмою «Управління суспільним розвитком», орієнтованою на розвиток сформованих лідерських якостей і навичок стратегічного управління.

Підготовка управлінських кадрів у регіональних інститутах державного управління здійснюється за окремими навчальними програмами та спрямована на надання освітніх послуг державним службовцям органів виконавчої влади і посадовим особам органів місцевого самоврядування відповідних регіонів України.

Прийом документів від вступників

до Національної академії (м.Київ) - з 1 квітня по 29 травня 2015 року

до її регіональних інститутів державного управління - з 1 квітня по 12 червня 2015 року

Вступні екзамени:

з 9 по 13 червня 2015 року на спеціальність «Публічне адміністрування»

з 16 по 26 червня 2015 року на інші спеціальності

4 квітня 2015 року Національна академія запрошує на День відкритих дверей.

Початок – 11.00, адреса: м.Київ, вул. Ежена Потьє, 20.

 

Вичерпну інформацію з питань прийому на навчання до Національної академії можна отримати за тел.: (044) 455-69-01 та на офіційному сайті Національної академії http://academy.gov.ua/

 

Про підготовку кадрів та направлення на навчання до
Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) розпочинає черговий набір на навчання слухачів на денну та заочну форми за новими практико орієнтованими спеціальностями 8.15010009 “Місцеве самоврядування”, та 8.15010010 Регіональне управління напряму підготовки 1501 “Державне управління”. Магістерську підготовку слухачів за цими спеціальностями забезпечує найпотужніша в Україні кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії (ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 270563  від 05 червня 2013 року).

Магістерська програма 8.15010009 Місцеве самоврядування”,  націлена на підготовку посадових осіб – міських, селищних і сільських голів, депутатів та працівників органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій, асоціацій місцевих влад, здатних впроваджувати реформи, застосовуючи європейські принципи належного врядування, вирішувати питання розвитку територіальних громад на засадах раціонального використання власних ресурсів та ефективного залучення зовнішніх, лідерства та стратегічного планування.

Магістерська програма 8.15010010 “Регіональне управління” спрямована на підготовку керівників та кваліфікованих фахівців  центральних та місцевих виконавчих органів влади, керівників господарюючих суб’єктів, спроможних розробляти і реалізовувати державну політику на регіональному і місцевому рівнях, надавати якісні адміністративні послуги, управляти людськими, земельними, фінансовими ресурсами, мати навики стратегічного управління, контролю та  управління змінами, впровадження інновацій та публічно-приватного партнерства  і маркетингових підходів у публічній сфері.

Організація навчання здійснюється за державним замовленням та договорами між Національною академією та замовниками (юридичними та фізичними особами). На навчання за державним замовленням приймаються особи, які направляються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

На навчання за денною формою за державним замовлення за договорами-направлениями органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Па навчання за заочною формою за державним замовленням за рекомендацією органів, установ приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, працюють на посадах І - IV категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 50 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Проте ці вимоги не розповсюджуються па кандидатів, які мають повну вищу освіту та бажання навчатися на умовах договору.

Термін навчання за денною формою – 18 місяців, за заочною – 30 місяців. Прийом на навчання здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 01 квітня 2013 року № 255 (www.academy.gov.ua)

Зважаючи на необхідність кадрового забезпечення проведення реформ, врахування зростаючих тенденцій децентралізації рекомендуємо направити Ваших кандидатів на навчання за спеціальностями 8.15010009 “Місцеве самоврядування” та 8.15010010 “Регіональне управління”.

 

Детальну інформацію Ви можете отримати на кафедрі регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом. Завідувач кафедри Вакуленко Володимир Миколайович, контактний телефон: +38 (044) 456-82-77.

 

Приймальна комісія Національної академії знаходиться за адресою:         м. Київ. вул. Ежена Потьє, 20, кім. 127.

Консультації проводяться за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 кім. 318.

Контактні телефони: (044) 456-82-77; (044) 455-68-01.

 

 

 

Додатки:

1. Перелік документів, що подаються до заяви вступника.

2. Перелік навчальних дисциплін спеціальності 8.15010009 “Місцеве самоврядування”

3. Перелік навчальних дисциплін спеціальності 8.15010010 “Регіональне управління”.

 

 

 

Додаток №1

 

Документи, що подаються до заяви вступника:

 

 1. Особова картка (для державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування).
 2. Особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування).
 3. Автобіографія.
 1. Копія диплома(ів) з додатком про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (для осіб, які здобули повну вищу освіту в іноземних державах, обов'язковою є процедура нострифікації диплома).
 2. Копія договору-направлення до Національної академії, засвідчена в установленому порядку (для вступників на денну форму навчання).
 3. Рекомендація (для вступників па вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання).
 4. Медична довідка за формою 086-у.
 5. П'ять фотокарток розміром 3x4 см.
 6. Ксерокопія трудової книжки, засвідчена кадровим підрозділом.
 1. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 2. Копія паспорта.
 3. Паспорт та військовий квиток подаються особисто.
 4. Два поштових  конверти з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою).