Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Усе про житлові субсидії

20 жов 2017

Програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням Уряду України для допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-комунальних послуг. Більш як 20 років ця програма залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Хто має право на отримання допомоги

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги більша від ви­значеного для них обов’язкового платежу. Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї, а саме:

            - обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за попередніх два квартали;

            - середньомісячний сукупний дохід ділиться на кіль­кість членів домогосподарства і визначається середньо­місячний дохід на одну особу;

            - дохід на одну особу ділиться на розмір прожитково­го мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з трав­ня 2017 р. – 1624 грн.);

            - отриманий результат ділять на 2, а потім множать на 15%, і таким чином визначають відсоток від середньомі­сячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкового пла­тежу: обов’язковий відсоток платежу множать на серед­ньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Розрахунок розміру субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця вартості житлово-комунальних послуг у межах соціальних норма­тивів та обсягу обов’язкового платежу. Знаючи дохід сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу та орієнтовний розмір субсидії.

Субсидія розраховується окремо на опалювальний се­зон й окремо на літній період виходячи виключно з дохо­ду зареєстрованих у будинку (квартирі) осіб і вартості по­слуг у ці періоди.

Згідно змін, внесених до Порядку призначення субсидій у квітні 2017 року, дохід для розрахунку субсидії на опалювальний період 2017/2018 року братиметься за І та ІІ квартали 2017 року, на неопалювальний період 2018 року – за ІІІ та ІV квартали 2017 року.

На які послуги надається субсидія

Згідно з програмою житлових субсидій держава відшко­довує витрати на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг: централізоване опалення, газо- та електропостачання, централізоване постачан­ня холодної та гарячої води, централізоване водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

Крім цього, для сімей, які використовують для опа­лення тверде паливо, а для приготування їжі - скрап­лений газ, передбачено надання субсидії для придбан­ня скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу­тового палива.

Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у жит­ловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації осо­би, з урахуванням усіх зареєстрованих осіб.

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або орга­нів місцевого самоврядування субсидія може бути призна­чена за фактичним місцем проживання особам, які оренду­ють житло на підставі договору найму, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Також комісії можуть ухвалювати рішення щодо неврахування під час призначення субсидії окремих осіб з чис­ла зареєстрованих, які фактично не проживають за міс­цем реєстрації.

Кому субсидія не призначається

Не призначається субсидія, якщо будь-хто із зареєст­рованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механіз­му), будівельних матеріалів, інших товарів довгостроко­вого вжитку тощо або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобі­ля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку тощо, крім житлово-кому­нальних послуг у межах норм споживання та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення перевищує 50 тис. грн.

За наявності таких умов рішення про призначення (непризначення) субсидії може бути ухвалене спеціаль­ними комісіями при місцевих органах влади на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

Які нормативи використовуються для розрахунку субсидії

Субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (зі змінами).

Послуга

Норма

НОРМА ПЛОЩІ ЖИТЛА

Утримання житла, опалення

13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сім’ю

75 м2 на домогосподарство з од­нієї або двох непрацездатних осіб; комісії можуть ухвалювати рішен­ня щодо призначення субсидії на понаднормову площу житла не­працездатним особам, які прожи­вають самі

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

На опалення

5,0 м3 на 1 м2 опалювальної площі х коригувальний коефіцієнт (в опалювальний період)

На газову плиту (приготування їжі)

3,3 м3 на особу

На газову плиту за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрі­вача (приготування їжі і підігрів води)

5,4 м3 на особу

На газову плиту і водонагрівач

10,5 м3 на особу

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Постачання холодної води

2,4 м3 на особу (за наявності цен­тралізованого постачання гарячої води)

4,0 м3 на особу (за відсутності централізованого постачання га­рячої води)

Постачання гарячої води

1,6 м3 на особу

Водовідведення

4,0 м3 на особу

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

На опалення

51 кВт*год на 1 м2 опалювальної площі х коригувальний коефіцієнт (в опалювальний період)

У будинках, облад­наних стаціонарни­ми електроплитами

130 кВт*год на сім’ю з однієї осо­би + 30 кВт*год на іншого члена сім’ї (за наявності централізовано­го постачання гарячої води)

150 кВт*год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт*год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)

У будинках, не об­ладнаних стаціо­нарними електро­плитами

90 кВт*год на сім’ю з однієї осо­би + 30 кВт*год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізова­ного водопостачання)

120 кВт> год на сім’ю з однієї особи + ЗО кВт* год на іншого члена сім’ї (за відсутності цен­тралізованого постачання гаря­чої води, газових нагрівальних приладів та наявності централі­зованого постачання холодної води)

СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

На опалення

0,0431 Ккал на 1 м2 опалювальної площі х коригувальний коефіцієнт (в опалювальний період)

ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА РІДКИХ НЕЧИСТОТ

Вивезення твердих побутових відходів

0,4167 м3 на одну особу

Вивезення рідких побутових відходів та нечистот

0,76 м3 на одну особу, 4,0 м3 на домогосподарство – в  разі відсутності системи централі­зованого водовідведення та за на­явності централізованого водопостачання і вигрібних ям

 

Куди звертатися для призначення субсидії

Особа, зареєстрована в житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У сільській місцевості приймають заяви з потрібни­ми документами для призначення субсидій та передають їх відповідним органам праці та соціального захисту населення уповноважені особи, визначені ви­конавчими органами сільських і селищних рад.

В м. Нетішин заяви для призначення субсидії приймаються в Центрі надання адміністративних послуг (пр-т Курчатова,1/1) та передаються для опрацювання управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради                                          (пр-т Незалежності, 29).

Які документи подаються

Громадянин подає:

            - заяву про призначення житлової субсидії (за вста­новленою формою);

            - декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за встановленою формою);

            - договір найму (оренди) житла (за наявності);

            - довідки про доходи (у разі зазначення в декла­рації доходів, інформація про які відсутня в ДФС, ПФУ).

Заява і декларація можуть бути надіслані поштою або в електронному вигляді з використанням інформаційних систем.

На який термін надається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначен­ням до дати закінчення опалювального сезону і роз­раховується на неопалювальний сезон (з травня до вересня) та опалювальний сезон (з жовтня до квітня). При цьому розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. У місті Нетішин – це садибна забудова міста та новозбудовані багатоповерхові будинки з електроопаленням. Для всіх інших житлових будинків у місті, де є централізоване опалення, початок опалювального сезону встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

 Відповідно до  рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від           02 жовтня 2017 року № 416/2017 у місті Нетішині розпочато опалювальний сезон від         04 жовтня 2017 року у житлових будинках з централізованим опаленням.

Наразі відділом житлових субсидій здійснюється перерахунок субсидій на опалювальний період. Перерахунку підлягає 2510 призначених субсидій. Перерахунок проводиться без додаткового звернення громадян.

Станом на 17 жовтня 2017 року проведено перерахунок субсидій  для 854 одержувачів, що становить 34% від загальної кількості субсидій, що підлягають перерахунку. Для 3 одержувачів субсидій припинено нарахування субсидій через виявлення незадекларованих доходів (пенсія, соціальні допомоги).

            Звертаємо увагу, що одержувачі субсидії зобов’язані повідомляти про­тягом місяця органи соціального захисту населення про такі зміни:

            - зміни складу зареєстрованих у житловому примі­щенні (хтось виписався чи прописався);

            - соціального статусу членів сім’ї (хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером, оформив соціальну допомогу);

            - про одноразову покупку, вартість якої перевищує 50 тис. грн.;

            - зміни набору комунальних послуг (відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивіду­альне чи навпаки).

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердо­го та рідкого пічного побутового палива призначаєть­ся один раз на календарний рік на підставі заяви особи.

Після проведених розрахунків повідомлення про призначення (непризначення) субсидії можна одержати в Центрі надання адміністративних послуг (пр.Курчатова, 1/1).

Одержувачі субсидії зобов’язані сплачувати вар­тість фактично спожитих послуг з урахуванням роз­міру призначеної субсидії.

 

Управління соціального захисту населення

виконавчого комітету міської ради